Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Les valghåndboka ! Følg bruksanvisningen !.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Les valghåndboka ! Følg bruksanvisningen !."— Utskrift av presentasjonen:

1 Les valghåndboka ! Følg bruksanvisningen !

2 Opptelling hos valgstyret
Valglovens kap. 10 Kommunens sentrale opptelling Sett deg inn i regelverket på forhånd Lag en detaljert kjøreplan og fordel arbeidsoppgavene Bruk møteboka fra starten – fyll inn etter hvert

3 Forhåndstemmer del 1 Foreløpig opptelling hos valgstyret i løpet av valgdagen Godkjente stemmer som er kryssa i manntallet før dette sendes ut på valgtinget Rapportering til valgnattsystemet

4 Foreløpig opptelling valgtingstemmer –
Foreløpig inne eller ute – Valgstyret bestemmer! Fintelling / grovtelling Hvordan samle resultatet i kommunen Rapportere til valgnattsystemet

5 Endelig opptelling valgtingstemmer
Planlegg transportlogistikken Krav til sikkerhet, forsegling, 2 personer Overleveringen til valgstyret Endelig telling – elektronisk eller manuelt Rapportere til valgnattsystemet

6 Forhåndsstemmene del 2 Alle sent innkomne forhåndsstemmer -
innkommet kommunen før kl 21 valgdagen og de som ble lagt til side for å blandes inn Krysse i manntallet – egne folk. Husk hemmeligholdet her!

7 Fremmedstemmer Fremmedstemme: En velger som stemmer i en annen krets enn der han er manntallsført Dette er en valgtingstemme ! Møteboka har rubrikker for dette – hold orden på disse stemmene Må krysses i manntall før telling – finn praktisk løsning

8 Andre i særskilte omslag
Stemmegivingene: Ikke i manntallet – krysset av før – ikke mulig å identifisere - kommet inn for sent m.m. Stemmesedlene: Ikke stemplet – ikke mulig å forstå hva velgeren har stemt m.m.

9 Fylkesvalgstyret Oslo – eget fylke – fylkesmannen.
Alle andre kommuner skal oversende materiellet til fylkesvalgstyret (fylkeskommunen) Kontroll – opptelling Kontroll – valgstyrets vedtak (om å forkaste / godkjenne) Kontroll møtebøker og protokollering Rette feil – i begge

10 Kontroll – valglovens § 10-9, 1. ledd
Fylkesvalgstyret skal kontrollere gjennomføringen av stortingsvalg og fylkestingsvalg i kommunene med grunnlag i det materiell det får tilsendt etter § 10-8. Dersom fylkesvalgstyret finner feil ved valgstyrets avgjørelser om å godkjenne eller forkaste stemmegivninger eller stemmesedler, eller feil i valgstyrets opptelling, skal feilene rettes

11 § 10-8. Oversending av materiell
(1) Ved Stortingsvalg skal valgstyret så snart som mulig sende følgende materiell til fylkesvalgstyret: a) alle godkjente stemmesedler, (sortert på urettede og rettede), de som er avgitt på valgtinget og de som er avgitt på forhånd hver for seg, b) alle stemmegivninger og stemmesedler valgstyret har forkastet, c) alle valgkort fra forhåndsstemmegivningen, d) alle omslagskonvolutter fra forhåndsstemmegivningen utenriks og på Svalbard og Jan Mayen, e) bekreftet avskrift av det som er protokollert i forbindelse med valget, og f) kopi av innkomne klager. (3) Materiellet skal pakkes i god orden i forsvarlig forseglet emballasje, og sendes på hurtigst betryggende måte.

12 Valgoppgjør ved stortingsvalg § 11-4
(2) Fylkesvalgstyret skal foreta valgoppgjør for fylket og fordele fylkets distriktsmandater mellom listene. Mandatfordelingen skjer i henhold til St. Laguës modifiserte metode. Først: Dele alle partienes stemmetall på 1,4 – 3 – 5 – 7 – 9 osv. Fordele våre distriktsmandater til de listene som har de åtte høyeste ”tallene”

13 Valgoppgjør Liste: Kvotient Kandidat Østfoldpartiet 27685,71 1)
Stemmer 1,40 3,00 5,00 7,00 Østfoldpartiet 38760,00 1) ,71 3) ,00 6) ,00 8) ,14 Vestfoldspartiet 25220,00 2) ,29 5) ,67 5044,00 3602,86 Den Norske Stortingsliste 17480,00 4) ,71 7) ,67 3496,00 2497,14 Telemarklista 7692,00 5494,29 2564,00 1538,40 1098,86 Forente Agder 7081,00 5057,86 2360,33 1416,20 1011,57 Liste: Kvotient Kandidat Østfoldpartiet ,71 1) Vestfoldpartiet ,29 2) Østfoldpartiet ,00 3) Den Norske Stortingsliste 12485,71 4) Vestfoldpartiet ,67 5) Østfoldpartiet ,00 6) Den norske Stortingsliste ,67 7) Østfoldpartiet ,14 8)

14 Valgoppgjør ved stortingsvalg § 11-4
Når det er avgjort hvor mange distriktsmandater en valgliste skal ha, fordeler fylkesvalgstyret disse til kandidatene på listen. Kandidatkåringen foregår på følgende måte: (Først telles de navn som er oppført som nr. 1 på stemmesedlene. Den kandidaten som har flest oppføringer blir valgt. Deretter telles de navn som er oppført som nr. 2 på stemmesedlene. Den kandidaten som har flest oppføringer når man legger sammen resultatene fra første og andre opptelling, blir valgt. Opptellingene fortsetter på samme måte inntil alle de representantplassene listen skal ha, er besatt. Oppnår flere kandidater samme resultat, er den opprinnelige rekkefølgen på listen avgjørende.) Hver liste skal så vidt mulig tildeles så mange vararepresentanter som den får representanter, med tillegg av tre.

15 Utjevningsmandatene §11-6
19 stk. En fra hvert fylke. Riksvalgstyret skal foreta valgoppgjør for fordeling av utjevningsmandatene på grunnlag av de utskrifter som er sendt inn fra fylkesvalgstyrene. Videre skal riksvalgstyret kåre utjevningsmandatene. Fylkesvalgstyret må derfor sende med neste vara på listen – i tilfelle 1. vara blir utjevningsmandat, samt øverste på lista – med fire varaer for alle lister som ikke har fått mandat, men som er over sperregrensen.

16 Kandidatkåringen med varaer:
Valgte: 4) Jensine Jensen 7) Sture På Vei Ut Vara: Hermine Hermansen - U Per Persen Hansine Hansen Martin Nyhus Eva På Vei Opp Alf Alfsen Hanne Nyhus (Hvis U)

17 Fylkesvalgstyrets frister
14. september – valgdagen Så snart som mulig, - kommunene oversender valgmateriell. § (Frist – fylkesvalgstyret) Kommunenes valgstyre må være tilgjengelig gjennom helgen: Da sitter fylkesvalgstyret med møtebøkene og kan ha masse spørsmål, eller ha behov for innspill. Ferdig med kontrolltelling, møtebok og valgoppgjør – fylkesvalgstyremøte 22. September kl 1200 – Oversendelse riksvalgstyret 24. September kl 1000 – riksvalgstyretmøte En uke – Klagefrist fylkesvalgstyrets vedtak

18 Fylkesvalgstyrets møtebok

19

20 C

21

22

23


Laste ned ppt "Les valghåndboka ! Følg bruksanvisningen !."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google