Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring av valgmedarbeiderne

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring av valgmedarbeiderne"— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring av valgmedarbeiderne
Stemmemottakerne er valgets ansikt utad

2 Hvorfor? Lik forståelse og behandling i kommunen
Minske faren for feil og misforståelser Alle trenger oppdatering

3 Ulike typer opplæring Servicesentrene/sentralbordet
Stemmemottakere - forhånd Stemmemottakere på valgting Vaktmestrene Sentralt tellekorps

4 Servicesenter/sentralbord
Stemmerett Valgkort (når, ikke fått, mistet) Manntall Legitimasjon Forhåndsstemming Institusjon Hjemmestemming Valgdag (hvor og når)

5 Forhåndsstemming Generelt om valg Mottak av forhåndsstemmer Regler
Bruk av valgadministrativt system Rutiner for oppbevaring

6 Vaktmestrene Generelt om valg Utforming av valglokalene Flaggheising
Parkering Skilting Rydding av valglokalene

7 Valgting Generelt om valg Oppgaver som må gjøres:
Arbeid før valglokalet åpner: Rollefordeling - valgloven Branninstruks, skilting, bemanningsplan m.m. I åpningsperioden: Ordinære stemmer Fremmedstemmer/ikke i manntallet eller krysset Utestemming Valgverter Når valglokalet stenger: De som står i kø utenfor Foreløpig opptelling (grovtelling) - offentlig Føring av stemmestyrets møtebok Pakking og transport av materiell Se eksempler på veiledninger: Bergen kommune Trondheim kommune

8 Opptelling hos valgstyret
Generelt om valg Ulike stemmegivninger Fremmed Ikke i manntall/krysset Tvilsomme Blanke Ordinære Mottak og oppbevaring Tellesystem: elektronisk/manuelt Føring av valgstyrets møtebok

9 Generelt om valg Valgmedarbeiderne er ”valgets ansikt utad”
Taushetsplikt Stemmerett, manntall, valgkort Hvor og når kan en stemme? Hemmelig valg Familiestemming Bretting av stemmeseddel Hjelp til stemmegivning En velger – en stemme (legitimasjon, stempel) Retting på stemmeseddelen Universell utforming Åpne lokaler under opptelling

10 Hva bør en opplæring inneholde?
Aktiv deltakelse: Høre Forelesning Erfaringer fra andre Se: Ha et ”minivalglokale” Se gangen i stemmegivningen, dramatisere Se stemmesedlene (f.eks. retting av sedler, tvilsomme sedler) Gjøre: Drøfte problemstillinger Føre stemmestyrets møtebok

11 Valglokalet Fra et opplæringsopplegg

12 Ordinære valgtingsstemmer
Fra et opplæringsopplegg Gi informasjon I avlukket skal velger finne seddel, evt. gjøre rettinger og brette seddelen Legitimasjon, valgkort ved avkrysserbordet: Kryss velger i manntallet Stempling Velger putter stemmeseddel i urnen

13 Drøftingsoppgave Hva gjør du som avkrysser?
Fra et opplæringsopplegg Hva gjør du som avkrysser? En velger har dårlig tid og putter stemmeseddelen i urnen før du har fått stemplet seddelen. Sertifikatet til velgeren havner i urnen sammen med stemmeseddelen. Du oppdager at velgeren allerede er krysset i valgtingsrubrikken i manntallet. Velgeren sier at hun ikke vært og stemt før, men sier at svigermoren med nesten samme navn, stemte om formiddagen. Du ser at svigermoren ikke er avkrysset.

14 Særskilte stemmer Fremmede stemmer Ikke i manntallet eller krysset
Fra et opplæringsopplegg Fremmede stemmer Ikke i manntallet eller krysset sjekk logg inn ut

15 Sortering – foreløpig opptelling (grovtelling)
Fra et opplæringsopplegg Sortering – foreløpig opptelling (grovtelling) Parti 2 Parti 1 Parti 3 Blanke Stemmesedler fra urnene Sedler til sortering/skanning Tvilsomme

16 Stemmestyrets møtebok
Fra et opplæringsopplegg Viktige prinsipp: Kryss i manntallet = stemmesedler i urnen Det er lov/menneskelig å gjøre feil, men det er ikke lov å skjule at en har gjort det. Loggføring viktig, en del av møteboken

17 Stemmestyrets møtebok praktisk oppgave
Fra et opplæringsopplegg Stemmer i særskilt omslag I første sending pakket inspektøren ned 36 stemmer i særskilt omslag: 32 fremmede stemmer og 4 andre stemmer (1 ikke funnet i manntallet, 2 som allerede var forhåndsavkrysset og 1 som var feilkrysset i valgtingsrubrikken i manntallet, hendelsen ble rapportert av avkrysser og ble loggført kl ) Fra avkrysserne De tre rodene (bordene) har talt opp kryssene i manntallet og gitt inspektøren følgende tall: Prøving av sedler i urnen Ved tømming av urnene ble det sortert ut:: 1 stemmesedler uten stempel 4 sedler med håndskrevet partinavn 1 internett-seddel Grovtelling Resten av stemmesedlene ble sortert i bunker etter partier. Det ble funnet 8 blanke stemmesedler. Ved summering av alle listestemmene fikk en 2160 stemmer Dette tallet ble ringt inn til valgorganisasjonen. Før ”Møteboken” for denne valgkretsen.

18 Gode verktøy: Valgloven Forskriftene Valghåndboken
for valgmedarbeidere Abonner på nyheter fra Kikk og ”stjel” fra andre kommuner Det meste kan lastes fra nettet!


Laste ned ppt "Opplæring av valgmedarbeiderne"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google