Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Opplæring av valgmedarbeiderne Stemmemottakerne er valgets ansikt utad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Opplæring av valgmedarbeiderne Stemmemottakerne er valgets ansikt utad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Opplæring av valgmedarbeiderne Stemmemottakerne er valgets ansikt utad

2 Hvorfor? Lik forståelse og behandling i kommunen Minske faren for feil og misforståelser Alle trenger oppdatering

3 Ulike typer opplæring Servicesentrene/sentralbordet Stemmemottakere - forhånd Stemmemottakere på valgting Vaktmestrene Sentralt tellekorps

4 Servicesenter/sentralbord Stemmerett Valgkort (når, ikke fått, mistet) Manntall Legitimasjon Forhåndsstemming –Institusjon –Hjemmestemming Valgdag (hvor og når)

5 Forhåndsstemming Generelt om valg Mottak av forhåndsstemmer –Regler –Bruk av valgadministrativt system –Rutiner for oppbevaring

6 Vaktmestrene Generelt om valg Utforming av valglokalene Flaggheising Parkering Skilting Rydding av valglokalene

7 Valgting Generelt om valg Oppgaver som må gjøres: –Arbeid før valglokalet åpner: Rollefordeling - valgloven Branninstruks, skilting, bemanningsplan m.m. –I åpningsperioden: Ordinære stemmer Fremmedstemmer/ikke i manntallet eller krysset Utestemming Valgverter –Når valglokalet stenger: De som står i kø utenfor Foreløpig opptelling (grovtelling) - offentlig Føring av stemmestyrets møtebok Pakking og transport av materiell Se eksempler på veiledninger: Bergen kommune Trondheim kommune

8 Opptelling hos valgstyret Generelt om valg Ulike stemmegivninger –Fremmed –Ikke i manntall/krysset –Tvilsomme –Blanke –Ordinære Mottak og oppbevaring Tellesystem: elektronisk/manuelt Føring av valgstyrets møtebok

9 Generelt om valg Valgmedarbeiderne er ”valgets ansikt utad” Taushetsplikt Stemmerett, manntall, valgkort Hvor og når kan en stemme? Hemmelig valg –Familiestemming –Bretting av stemmeseddel –Hjelp til stemmegivning En velger – en stemme (legitimasjon, stempel) Retting på stemmeseddelen Universell utforming Åpne lokaler under opptelling

10 Hva bør en opplæring inneholde? Aktiv deltakelse: Høre –Forelesning –Erfaringer fra andre Se: –Ha et ”minivalglokale” –Se gangen i stemmegivningen, dramatisere –Se stemmesedlene (f.eks. retting av sedler, tvilsomme sedler) Gjøre: –Drøfte problemstillinger –Føre stemmestyrets møtebok

11 Valglokalet Fra et opplæringsopplegg

12 Ordinære valgtingsstemmer Gi informasjon I avlukket skal velger finne seddel, evt. gjøre rettinger og brette seddelen Legitimasjon, valgkort ved avkrysserbordet: –Kryss velger i manntallet –Stempling –Velger putter stemmeseddel i urnen Fra et opplæringsopplegg

13 Drøftingsoppgave Hva gjør du som avkrysser? 1.En velger har dårlig tid og putter stemmeseddelen i urnen før du har fått stemplet seddelen. 2.Sertifikatet til velgeren havner i urnen sammen med stemmeseddelen. 3.Du oppdager at velgeren allerede er krysset i valgtingsrubrikken i manntallet. Velgeren sier at hun ikke vært og stemt før, men sier at svigermoren med nesten samme navn, stemte om formiddagen. Du ser at svigermoren ikke er avkrysset. Fra et opplæringsopplegg

14 Særskilte stemmer 1.Fremmede stemmer 2.Ikke i manntallet eller krysset utut in n sjekk logg Fra et opplæringsopplegg

15 Sortering – foreløpig opptelling (grovtelling) Stemmesedler fra urnene Sedler til sortering/skanning Tvilsomme Parti 2 Parti 1 Parti 3 Blanke Fra et opplæringsopplegg

16 Stemmestyrets møtebok Viktige prinsipp: Kryss i manntallet = stemmesedler i urnen Det er lov/menneskelig å gjøre feil, men det er ikke lov å skjule at en har gjort det. Loggføring viktig, en del av møteboken Fra et opplæringsopplegg

17 Stemmestyrets møtebok praktisk oppgave Stemmer i særskilt omslag I første sending pakket inspektøren ned 36 stemmer i særskilt omslag: 32 fremmede stemmer og 4 andre stemmer (1 ikke funnet i manntallet, 2 som allerede var forhåndsavkrysset og 1 som var feilkrysset i valgtingsrubrikken i manntallet, hendelsen ble rapportert av avkrysser og ble loggført kl. 11.05) Fra avkrysserne De tre rodene (bordene) har talt opp kryssene i manntallet og gitt inspektøren følgende tall: 934 + 546+ 693 Prøving av sedler i urnen Ved tømming av urnene ble det sortert ut:: 1 stemmesedler uten stempel 4 sedler med håndskrevet partinavn 1 internett-seddel Grovtelling Resten av stemmesedlene ble sortert i bunker etter partier. Det ble funnet 8 blanke stemmesedler. Ved summering av alle listestemmene fikk en 2160 stemmer Dette tallet ble ringt inn til valgorganisasjonen. Før ”Møteboken” for denne valgkretsen. Fra et opplæringsopplegg

18 Gode verktøy: Valgloven Forskriftene Valghåndboken www.valg.no for valgmedarbeiderewww.valg.no Abonner på nyheter fra www.valg.nowww.valg.no Kikk og ”stjel” fra andre kommuner Det meste kan lastes fra nettet!


Laste ned ppt "Opplæring av valgmedarbeiderne Stemmemottakerne er valgets ansikt utad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google