Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.osloregionen.no 1 Pilotprosjekt grenseløst barnehagetilbud i Vestregionen Asker, Bærum og Hole kommuner.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.osloregionen.no 1 Pilotprosjekt grenseløst barnehagetilbud i Vestregionen Asker, Bærum og Hole kommuner."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.osloregionen.no 1 Pilotprosjekt grenseløst barnehagetilbud i Vestregionen Asker, Bærum og Hole kommuner

2 www.osloregionen.no 2 Organisering ”Styringsgruppe” Asker kommuneTuss Benum Bærum kommuneErik Førland Hole kommuneNina Røed Prosjektgruppe Asker kommuneMarit Aaby Bærum kommuneLaila Wergeland Hole kommuneIngvild Oppenhagen

3 www.osloregionen.no 3 Bakgrunn Prosjektet ”Den grenseløse regionen” ble igangsatt i oktober 2006. Mål: utrede og prøve ut en ordning hvor innbyggerne kan velge hvor i regionen de ønsker å bruke bestemte lovpålagte kommunale- og fylkeskommunale tjenester. Rapport med kriterier for valg av tjenester og aktuelle tjenesteområder ferdigstilt desember 2007. Politisk vedtak i de ulike kommunestyrene vedr. grenseløst tjenestetilbud Rigget pilotprosjekt for utprøving av ordningen på bestemte områder, våren 2008

4 www.osloregionen.no 4 Hovedfokus Innføre en ordning der innbyggerne skal kunne få barnehageplass i den kommunen de selv ønsker, innenfor regionen, i en pilotperiode.

5 www.osloregionen.no 5 Mål Kartlegge deltakerkommunenes eksisterende opptaksrutiner for barnehageplasser Utvikle opptaksrutiner som på en enkel måte gir innbyggerne mulighet til å søke barnehagetilbud på tvers av kommunegrensene. Innføre ordningen i en pilotperiode. Gi en tilråding til hovedprosjektet: grenseløse tjenester, basert på erfaringene med utprøvingen

6 www.osloregionen.no 6 Milepæler TidAnsvar Møte med ”styringsgruppen” for piloten25.06.09 Etablering av prosjektgruppe25.06.09 Kartlegging av dagens opptaksrutiner03.09.09 Utvikling av nye felles opptaksrutiner i regi av piloten 16.09.09 Avklaring av tekniske tilpasninger01.10.09

7 www.osloregionen.no 7 Milepæler forts. Milepæler TidAnsvar Studietur til Danmark22.10.09LBF/KAF Prosjektgruppemøte – konsekvenser av erfaringene fra Danmark 28.10.09LBF/KAF Justering av milepælsplanen og tiltak28.10.09LBF/KAF Prosjektgruppemøte18.11.09LBF/KAF Utprøving av ordingen i praksisDes. 09 – juni 2010 Repr. fra deltaker- kommunene

8 www.osloregionen.no 8 Milepæler forts. Milepæler TidAnsvar Vurdering av erfaringene med utprøvingenAug 2010LBF/KAF Tilråding til hovedprosjektet basert på erfaringene Sept 2010 LBF/KAF


Laste ned ppt "Www.osloregionen.no 1 Pilotprosjekt grenseløst barnehagetilbud i Vestregionen Asker, Bærum og Hole kommuner."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google