Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder Sandnessjøen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder Sandnessjøen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder Sandnessjøen 29. mai 2013

2 Innhold 1.Mål 2.Status 3.Strategier for implementering 4.Tiltak 5.Utfordringer 2013-14

3 1. Mål for prosjekt FUNNKe 2010-2014 Helsetjenesten i region nord med –87 kommuner og –4 helseforetak Skal utveksle helseopplysninger elektronisk innen utgangen av 2013 2010-2014 kr 25,3 mill fra Helse- og omsorgsdepartementet

4 Statlige og regionale føringer NOU: En innbygger – en journal Utveksling av helseopplysninger skal skje elektronisk, ingen satt dato enda….. Tjenesteavtale nr 9. Samhandling om IKT lokalt Kommunene forplikter seg til å ha startet arbeidet innen utgangen av 2013 Helseforetakene forplikter seg til å koble opp kommunene når de ønsker dette

5 Helsepersonell PLO- fastleger meget fornøyd Bedre dokumentasjon Sikrere medikament administrering Færre telefonhenvendelser fra PLO til legekontor Mer effektiv tidsbruk Bedre arbeidsflyt Tilsvarende funn som i KS rapport om Gevinster og kostnader 2. Status

6 Sendte og mottatte PLO-meldinger – alle kommuner

7 Tromsø Elektronisk meldingsutveksling pr 1. april 2013 Pleie- og omsorg -Fastleger - HF Pleie- og omsorg -fastleger Dyrøy Alta Sør-Varanger-produksjonsklar Tromsø Nordreisa Balsfjord Harstad Dyrøy Lenvik Narvik Bodø - basismeldinger Rana -basismeldinger Prosjekt FUNNKE Lenvik Harstad Narvik Alta Sør-Varanger Tana Hammerfest Nordreisa Kåfjord Balsfjord Tromsø Karlsøy Lenvik Dyrøy Sørreisa Torsken Tranøy Bardu Målselv Harstad Kvæfjord Gratangen Lavangen Salangen Ballangen =18 Bodø Hamarøy Tysfjord Steigen Saltdal Fauske Sortland Øksnes Vågan Rana Rødøy Hemnes Alstahaug Herøy Leirfjord Dønna =16 Rana Bodø

8 Kommuner på Helgeland Utveksler PLO – fastlege 7 stk (38 i RN) –Rana, Hemnes –HALD (Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna) –Rødøy? Forbereder seg 7 stk –Grane, Hattfjelldal, Vefsn –Brønnøy, Sømna, Træna, Bindal –Meløy Litt trege 4 stk ( F:8,T:2, N:6) –Lurøy, Nesna –Vevelstad, Vega

9 Status HF - PLO Basismeldinger og PLO meldinger –Helse Finnmark HF– tester basismeldinger høsten 13? Alta, Sør Varanger –UNN HF– PLO meldinger og basismeldinger fra alle 50 avdelinger i løpet av 2012-13 –8 kommuner i produksjon – 5-7 tester –NLSH HF – Bodø-Saltdal Basismeldinger og PLO-meldinger i pilotering Basismelding til Vågan –HLSH HF – Rana – Alstahaug? Vefsn? Basismeldinger og PLO-meldinger i pilotering

10 UNN HF- sendte og mottatte PLO- meldinger

11 Prosent av innbyggere Region nord 1. april 72% Region nord 1. april 43%

12 3. Strategier for implementering Gjøre kommunene gode –Bred forankring –Fri tilgang til veiledning og support –Lokale nettverk –Deling av erfaring og kompetanse Gjøre helseforetakene gode –Nettverk –Kompetanse spredning Tilskudd til alle deltakende kommuner Gratis bistand fra lokale pr. ledere

13 Kompetanseorganisasjon Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Helse Nord IKT UNN HF 17 lokale prosjektledere i samarbeidskommuner –Ansvar for å iverksette meldingsutveksling i egen kommune –Ansvar for å veilede og støtte arbeidet i kommunene i egen kommuneregion

14 Samarbeidskommuner Helgeland Rana, Brønnøy, Alstahaug (Hemnes bidrar) Nordland Fauske Bodø, Vågan, Fauske, Sortland Troms-Ofoten Tromsø, Lenvik, Harstad, Nordreisa, Dyrøy, Narvik (Balsfjord bidrar) Finnmark Alta, Hammerfest, Sør-Varanger, Tana

15 4. Tiltak 2013 –Forankring 2013 –Møter i alle OSO/RESO april og mai –Møter regionråd Øst og Vest Finnmark mai? –Nettverksmøter –Hvordan komme i gang? –Hvordan sikre drift og meldingsovervåking? –Alta 21.2, Harstad 7.5, Sandnessjøen 29.5, Svolvær høst, Nord Troms høst –Ekstra støtte til noen kommuner –Kjøper tjenester fra prosjektledere i samarbeidskommuner – 14 lokale prosjektleder –Kjøper tjenester fra andre med kompetanse –Økonomisk bistand til kommuner –Deler alt av kompetanse

16 Ekstra bistand fra FUNNKe Hemnes – Unn Fagerbakk Rødøy, Lurøy, Nesna, Træna, Grane, Hattfjelldal Brønnøy – Grete Bang Vevelstad, Vega, Bindal? HN-IKT Geir Klaussen Vevelstad, Vega Og andre kommuner med behov for IKT støtte Prosjektledere i andre kommuner Ved behov for bistand ved opplæring

17 Tilskudd til kommunene 2012-13 Kr 50 000,- i oppstartbistand Må starte arbeidet Må rapportere på framdrift 1 kommune kan søke i 2013 Nesna www.telemed.no/FUNNKe Meldingsutveksling (i høyre kolonne) –Prosjekt FUNNKe »Søknad om tilskudd i 2012 eller 2013

18 www.telemed.no\FUNNKe

19 Spørreundersøkelse 17 lokale prosjektledere i samarbeidskommuner –Hva var den viktigste støtten i arbeidet for å komme i gang? Lokale nettverk Kompetanse fra HN IKT Tilskudd Deretter webside 63% mener de trenger et nettverk å samarbeide med også etter 2014

20 5. Utfordringer 2013-14 Hvordan få trege kommuner til å sette fortgang i arbeidet? –Lurøy, Nesna, Vega, Vevelstad, Få HF til å kommunisere med kommunene –UNN, alle avdelinger – Profil –testet Gerica mot Bodø –NLSH tester mot profil, litt trøbbel mot Gerica –HLSH tester mot Rana – profil, tester Cosdoc?- Hvordan sikre drift og meldingsovervåking? –Små kommuner - IKT »Lite evt liten IKT kompetanse ? –Små kommuner - helsepersonell »opplæring

21 Takk for meg


Laste ned ppt "Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Gerd Ersdal, prosjektleder Sandnessjøen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google