Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TPO Noen mulige modeller angående hjelpetjenestene i videregående opplæring.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TPO Noen mulige modeller angående hjelpetjenestene i videregående opplæring."— Utskrift av presentasjonen:

1 TPO Noen mulige modeller angående hjelpetjenestene i videregående opplæring

2 Deling i eksterne og interne hjelpetjenester i videregående opplæring  ”Skolespråk” som bruker skolen som utgangspunkt  Interne hjelpetjenester: Tjenester som er bestemt gjennom opplæringsloven og gjelder elever i videregående opplæring  Eksterne hjelpetjenester: Tjenester som er bestemt gjennom opplæringsloven og gjelder bredere eller et annet nedslagsfelt enn kun de som er elever i videregående opplæring

3 Interne tjenester  Føring mot delt rådgivingstjeneste  Stor nasjonal høring om ny forskrift for rådgivingstjenesten er gjennomført og ny forskrift ventes sommeren 2009  Nasjonal evaluering av rådgivingstjenesten i grunnopplæringen er under planlegging og blir gjennomført 2009 og eller 2010  Bør framtidig organisering av de interne hjelpetjenesten vente på dette?  Hva gjør vi eventuelt i mellomtiden?

4 Mulig modell for delt rådgivningstjeneste Læringsfelt Lærere Elever Kontaktlærere Ledelse RUYRUY RSRS RS = Sosialpedagogisk rådgivning RUY =Utdannings- og yrkesrådgivning

5 Mulig modell for delt rådgivningstjeneste (forts.) Læringsfelt Lærere Elever Kontaktlærer RS RUY Ledelse Kontaktlærer RS = sosialpedagogisk rådgivning RUY = Utdannings- og yrkesrådgivning

6 Uansett modell for delt rådgivingstjeneste  Tjenestene må synliggjøres i virksomhetsplanen på den enkelte skole.  Informasjon om skolens organisering av begge tjenestene må sikres i forhold til elever og foresatte  Informasjonen må vises på skolens nettside

7 Eksterne hjelpetjenester  Hovedtjenestene i denne kategorien er OT og PPT  Følt behov for å bruke disse tjenestene mer aktivt i utviklingen av tilpasset opplæring  Viktighet av å se utviklingsbehovet for hele opplæringsfeltet i videregående opplæring, ikke kun skoleopplæringen

8 Alternativ 1: ”Alt som før” Oppfølgingstjenesten Fylkesutdanningssjef Fagsjef OT-leder Region 1: Harstad Skånland Kvæfjord Ibestad Bjarkøy Region 2: Gratangen Salangen Dyrøy Lavangen Målselv Bardu Region 3: Lenvik Sørreisa Torsken Tranøy Berg Region 4: Tromsø Karlsøy Region 5: Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Region 6: Balsfjord Storfjord Lyngen

9 Alternativ 1: ”Alt som før” (forts.) Interkommunal tjenesteordning Tjeneste eiere (Kommuner og fylkeskommune) Representant i styret for PP- kontoret Stillingsandeler innenfor interkommunalt PP-tjenestekontor Kontor-leder

10 Alternativ 1: ”Alt som før” (forts.) PPT VGO Tromsø Tjeneste eier ved fylkesutdanningssjef Fagsjef for inntak og opplæring Ansatte Kontorleder

11 Alternativ 2: Skolebasert modell Faglig leder Videregående skole Rektor Tjenesteansatt Utdanningsetaten Fylkesutdanningssjef

12 Alternativ 3. Regionalt organisert PPT/OT Fylkestudanningssjef Tjenesteleder Videregående skolerOpplæringskontor/bedrifter NAV KommunerGrunnskolerKommunal PPT BUP Andre delansvarlige parter PPT OT Individrettet Individrettet Region- Koordinator PPT /OT Systemarbeid

13 Modellvalg  Saken skal på høring  Eventuell videreutvikling kan bli foretatt på grunnlag av høringsuttalelser  Høringen er rådgivende  Saken behandles på fylkestinget i mars 2009


Laste ned ppt "TPO Noen mulige modeller angående hjelpetjenestene i videregående opplæring."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google