Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Hilde Gaard, prosjektleder, Harstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Hilde Gaard, prosjektleder, Harstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Hilde Gaard, prosjektleder, Harstad 12.04.2011

2 FUNNKe Regional kompetanseorganisasjon som: –Koordinerer utbredelse av elektronisk meldingsutveksling til pleie- og omsorgstjenesten, fastleger, helsestasjoner i kommunene og til spesialisthelsetjenesten –Bistår kommune med å søke tilskudd

3 Hovedmål FUNNKe 2011-2013 Alle kommunene i region nord er tilkoblet Norsk Helsenett (PLO). Alle kommunene og helseforetak i region nord benytter elektronisk meldingsutveksling mellom PLO og fastlege, mellom helsestasjon og helseforetak mellom PLO og helseforetak Organisasjonen FUNNKe skal dele sin kompetanse om implementering med de øvrige helseregionene

4 Helsedirektoratet: Nasjonalt Meldingsløftet Flere satsingsområder innenfor helse –Meldingsløftet i kommunene –E resept –Kjernejournal –Helseregistre –Din side –Nasjonal helseportal

5 Hva er Meldingsløftet? Papiret skal bort, informasjonen skal skje elektronisk Kvalitet for pasientene Nødvendig informasjon skal være tilgjengelig for behandlende helsepersonell når de trenger den

6 Meldingsutveksling i helsetjenesten Fastleger Helseforetak - basismeldinger –Henvisninger, epikriser, lab-svar, rtg-svar NAV Apotek (pilot) Pleie-og omsorg Fastleger –dialogmeldinger Helseforetak –basismeldinger Helsestasjoner Helseforetak –basismeldinger

7 Mer om prosjekt FUNNKe

8 Historie FUNNKe Pilot: Troms – Ofoten 2009 –Kr 650 000 RDA midler til NST Troms – Ofoten 2010-11 –4 mill fra Helsedirektoratet til NST Troms-Ofoten region nord 2011-13 –22,5 mill fra HOD til Helse Nord

9 Prosjekt FUNNKe Organiserer det nasjonale prosjektet Meldingsløftet i kommunene i region nord Det nasjonale prosjektet – inviterer 8 kommuner i region nord i 2011 FUNNKe vil ha med alle 89 kommuner i 2011-2013

10 Kompetanseorganisasjonenen Hilde Gaard, prosjektleder, NST Gerd Ersdal, medisinsk rådgiver, NST –Forankring,organisasjonsdrift, møteplasser, webside Lars A Wikbo, konsulent, Helse Nord IKT Jon Inge Lestum, Konsulent, helse Nord IKT – IKT support til alle kommuner Prosjektlederne i Samarbeidskommunene –Deler alt om Hvordan komme i gang Gro Wangensteen, Samhandlingskoord. UNN HF –Deler alt av Hvordan komme i gang med HF ene

11 Samarbeidskommuner i FUNNKe Troms-Ofoten –Tromsø Kommune, Line Nordgård PL –Lenvik Kommune, Mona Pedersen PL –Harstad Kommune, Roger Rasmussen PL –Nordreisa Kommune- PL –Dyrøy Kommune- Karl Johan Olsen PL –Narvik Kommune- Anders Løvold PL Finnmark –Alta Kommune- Hege Stenbakk PL –Hammerfest 2012 ? – Kirkenes 2012?

12 Samarbeidskommuner i FUNNKe Nordre Nordland –Bodø Kommune PL –Vågan Kommune PL –Steigen 2012 ? –Indre Salten 2012 ? –Vesterålen 2012? Helgeland –Brønnøy 2012 ? –Rana 2011 PL –Helgeland 2012 ?

13 Samarbeidskommune i FUNNKe? Geografi og størrelse Kompetanse God forankring Interesse Får tilskudd

14 14 Hva vi forventer av samarbeidskommunene Etablere elektronisk meldingsutveksling PLO ↔ legekontorene og PLO ↔ helseforetak Helsestasjon ↔ helseforetak Være motor og inspirator i egen region Dele kompetanse og erfaringer med omliggende kommuner

15 HOD –finansiering FUNNKe region nord 2011-2013 Vi har fått 7,5 pr år i 3 år, til sammen 22,5 mill. –til kompetanseorganisasjon –til samarbeidskommuner –til helseforetakene Under forutsetning av framdrift i prosjektet

16 Tiltak 2011 – planer 2012-13 Samarbeidskommuner –Kr 200 000 10 kommuner i 2011 og 6 kommuner i 2012 Alle kommuner ??? –Noe tilskudd i løpet av 2012-13 Under forutsetning av god framdrift i prosjektet

17 Alle kommunene Alle kommuner i region nord får gratis tilgang til kompetanse fra FUNNKe organisasjonen – Kompetanse om hvordan komme i gang – EDI kompetanse fra helse Nord IKT – EPJ og opplæring i meldingsutveksling Anbefaler kommunesamarbeid

18

19 Hva bør kommunene gjøre? Sette seg inn i saksfeltet www.telemed.no/FUNNKe Planlegge for oppstart - budsjettvedtak Gjennomføre kobling til Norsk helsenett 2011? Gjennomføre innkjøp / installasjon / test meldingsutveksling 2011-2013 ?? Nyttegjøre seg kompetansen fra FUNNKe 2010-2011 delta i møter og FUNNKe-nettverket Søke tilskudd Samhandlingsmidler Skjønnsmidler Fylkesmannen?

20 WWW.telemed.no/FUNNKe


Laste ned ppt "Storskala utbredelse av elektronisk meldingsutveksling i helsetjenesten Prosjekt FUNNKe region nord www.telemed.no/funnke Hilde Gaard, prosjektleder, Harstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google