Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skrevet av Monica S Roheim, Laila Olaissen og Ingebjørg Erdal Work shop 26-28 mars 08 ide utvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skrevet av Monica S Roheim, Laila Olaissen og Ingebjørg Erdal Work shop 26-28 mars 08 ide utvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 skrevet av Monica S Roheim, Laila Olaissen og Ingebjørg Erdal Work shop 26-28 mars 08 ide utvikling

2 skrevet av Monica S Roheim, Laila Olaissen og Ingebjørg Erdal Utfordringen vår fra hekk…… Lage en relevant oppgave Utprøve den.. Ta bilder til dokumentasjon, Og at oppgaven skal deles med resten av gruppen i en erfaringsdeling fredag morgen

3 skrevet av Monica S Roheim, Laila Olaissen og Ingebjørg Erdal Idefasen vår

4 skrevet av Monica S Roheim, Laila Olaissen og Ingebjørg Erdal Vi tenker……

5 skrevet av Monica S Roheim, Laila Olaissen og Ingebjørg Erdal Hva gjør vi……??? Elevmedvirkning, meningsfylte, relevante og dagsaktuelle oppgaver er noe vi må ta med….

6 skrevet av Monica S Roheim, Laila Olaissen og Ingebjørg Erdal Vi tenker da…… Hva om vi ser på det grunnleggende først…. Som ansiktsformer…. Kan vi lage en oppgave som kan lære elevene analysering av ansiktsformer??

7 skrevet av Monica S Roheim, Laila Olaissen og Ingebjørg Erdal Vi begynner med å ”kopiere” ansiktsformene i make up boken til hekk. Hva hjelper det da? Vi tenker at: hva om vi kan visualisere og forenkle ansikts form analysen, slik at det kan muligens være lettere å analysere…

8 skrevet av Monica S Roheim, Laila Olaissen og Ingebjørg Erdal Blir det lettere?

9 skrevet av Monica S Roheim, Laila Olaissen og Ingebjørg Erdal Oppgave ___1_____ Oppgavens tema: Analysering av ansiktsformer LæreplanmålFrisyredesign: analysere kundens stil, ønsker og behov for å skape bestemte utrykk i frisyren lage og bruke arbeidstegninger og annen visuell informasjon i produktutvikling og produksjon. Produksjon: skape bestemte utrykk i en frisyredesign med bruk av farger og formelementer Individuelle læringsmål Hva vil du lære i denne oppgaven, skriv inn inntil to individuelle læringsmål: Oppgavetekstgruppeoppgave på 2 Oppgaven har en skriftlig, en muntlig og en praktisk del: Praktisk: Du skal ved hjelp av pappformene analysere med elevs ansiktsform. Og uti fra analysen tilpasse en kledelig frisyre til kunden /eleven Muntlig: Du skal presentere det ferdige resultatet for klassen, og forklare hva du har gjort, hvordan du har gjort det og hvorfor. Skriftlig: Du skal lage en kort dokumentasjon av arbeidsprosessen med begrunnelser, arbeidstegninger, bilder og egenvurdering Rammer:tid til gjennomføring 4 timer + presentasjon mandag kl 12.00 pappformene figurene Vurderingskriterier:I nntil to egne vurderingskriterier: analysen av kunden presentasjon av arbeidet

10 skrevet av Monica S Roheim, Laila Olaissen og Ingebjørg Erdal Vi tenker……. igjen Som en halv års plan: Videre plan er at man jobber med en oppgave 2 Stil og fargeanalyser

11 skrevet av Monica S Roheim, Laila Olaissen og Ingebjørg Erdal Stil og fargeanalyser: fordi eleven skal analysere kundens farger og kan bruke det videre i kundeanalyseringen.

12 skrevet av Monica S Roheim, Laila Olaissen og Ingebjørg Erdal Veien vider…… oppgave 3: Makeup og hår her tenker vi at eleven kan dra med seg oppgave 1 og 2 analyse av ansiktsformer, stil og fargeanalyser og nå legge make up i forhold til kundens forutsetninger……

13 skrevet av Monica S Roheim, Laila Olaissen og Ingebjørg Erdal Tilslutt …. Her tenker vi helhetsoppgave Hvor eleven drar med seg alle oppgavene til å gjennomføre en oppgave 4 med alle målene. Ansikts analyse, stil og fargeanalyse, makeup, og oppgave 4 i å analysere kunden uti fra helhetstenkning. Uti fra: Elevmedvirkning, meningsfylte, relevante og dagsaktuelle oppgaver

14 skrevet av Monica S Roheim, Laila Olaissen og Ingebjørg Erdal Takk for oss til alle på hekk og work shop i makeup og helhetstenkning.


Laste ned ppt "Skrevet av Monica S Roheim, Laila Olaissen og Ingebjørg Erdal Work shop 26-28 mars 08 ide utvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google