Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rusmidler og rusbruk Arne J

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rusmidler og rusbruk Arne J"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rusmidler og rusbruk Arne J
Rusmidler og rusbruk Arne J. Ulven Forskningssjef Norsk senter for maritim medisin De mest brukte rusmidlene i Norge Fakta om rusmidler Ungdom og rus Identifisering av rusproblemer Intervensjon : Samtalen

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Rusmidler Tobakk Alkohol Cannabis, hasj og mariuana
Amfetamin, Ecstasy, Kokain Opiater (vanligst brukt er heroin og ulike former for smertestillende medikamenter) Benzodiazepiner

14 ALKOHOL Legalt rusmiddel For personer over 18 og 20 år

15 Ulik virkning, avhengig av mengde inntak.
Sederende Lukt av åndedrett Sjanglete, voldelig,pratsom, snøvlete Rrøde øyne Overvurdering av ferdigheter – risikofylt atferd

16 Samfunnsmessig svært kostbart
Ulike skader Ulykker Vold og familieproblemer

17 Cannabis Hasj og marihuana
Røykes, spises eller drikkes

18 Endrer sanseopplevelsene til å bli mer intense:
Oppstemthet i form av plutselige latterutbrudd Plutselig lyst på store mengder mat eller snop Aktivitet og kreativitet

19 Ved hyppig bruk endres dette til at en blir:
Tung og slapp Passiv og innadvendt Preget av svekket hukommelse Synlig tegn: Rødsprengte øyne

20 AMFETAMIN Sniffes, spises eller inntas intravenøst

21 Synlige tegn: Utvidete pupiller
De fleste blir aktivert og føler de får mer energi Fører til: Rastløshet, irritasjon, konsentrasjons-problemer, springende tankegang og pratsomhet Overvurdering av egne ferdigheter Depresjoner, urofølelse og angst Psykoseliknende tilstander Synlige tegn: Utvidete pupiller

22 ECSTACY Spises

23 Humørsvingninger, angst, depresjon, paranoia, og psykoser
Oppstemthet, energi og kjærlighetsfølelser Negativ effekt: inntrer hos noen etter førstegangs inntak: Farlige fysiologiske reaksjoner – Høy puls Humørsvingninger, angst, depresjon, paranoia, og psykoser Overvurdering av egne ferdigheter Synlige tegn: Store pupiller

24 KOKAIN Sniffes, røykes eller injiseres

25 Gir følelse av kontroll, god selvtillit og oppstemthet
Negativ virkning: angst, søvnløshet, aggresjon og psykoser Overvurderer egne ferdigheter Synlige tegn: Store pupiller rennende nese

26 Spises, røykes eller injiseres
Opiater - Heroin Spises, røykes eller injiseres

27 Heroin, stammer fra opiumsvalmuen og forhandles som et hvitt eller brunlig pulver.
Hvit heroin inntas gjennom nesen eller ved injisering. Hvit heroin kan ikke røykes. Det brunlige heroinpulveret røykes eller sprøytes inn i blodbanen. For stor dose kan medføre overdose  død.

28 Benzodiazepiner (Piller)
                                                        Benzodiazepiner (Piller) Spises

29 Terapeutiske virkninger i varierende grad (beroligende, angstdempende, søvn, muskelavslappende)
Bruk av store doser gir svekket innlæringsevne, nedsatt hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjonsevne Kritikkløshet. Nedsatt reaksjonsevne, bevegelseskontroll og psykomotoriske ferdigheter Snøvlete tale

30 PCP Inhalerbare stoffer
PCP (englestøv) I utgangspunktet narkosemiddel – sammensatt virkning Løsemidler og gasser Dempende og stimulerende (mye likt alkohol)

31 Tilstander som kan ligne rusmiddelpåvirkning
Hodeskader eller hjerneslag Diabetes Øyesykdommer Kroniske sykdommer i nerve- og muskelsystem Psykiatriske sykdommer

32 Fakta om rusmidler spørreundersøkelse av drøyt skoleungdommer (13-19 år), Pape et al 2006 norske tenåringer har svært mangelfulle kunnskaper om alkohol- og narkotikabruk sterk tendens til å overvurdere narkotikaondet relativt til alkoholens skadevirkninger Kun 19 % var klar over at alkohol tar flere liv enn narkotika, kun 16 % visste at det er flere ungdommer som får problemer på grunn av alkohol enn på grunn av narkotika de eldste tenåringene hadde nesten like store kunnskapshull som de yngste

33 Generelle indikasjoner på problematisk bruk av rusmidler
Forandringer i oppførsel Fysiske forandringer Funn av rusrelaterte gjenstander Sosiale problemer

34 Risikosoner for utvikling av alkoholproblemer Gjennomsnittlig ukentlig forbruk:
Grønn sone: menn 14 SE kvinner 7 SE Gul sone: menn SE kvinner 7 – 14 SE Rød sone: menn over 21 SE kvinner over 14 SE

35 Alkoholbruk i Norge pr uke

36

37

38 Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
Samtale, dialog, kommunikasjon: viktig arbeidsredskap Ulike typer kommunikasjonsferdigheter: Argumentere Konfrontere Manipulere Formidle Lytte, forstå Motivere

39 ”GOD LYTTING” La personen formidle sine opplevelser uten forstyrrelser fra lytterens side (egne synspunkter, oppfatninger, argumenter, holdninger etc.) Nøyaktig refleksjon Reflektert (speile tilbake) det fortelleren sier uten å bringe inn egne tolkninger/meninger Bekrefte/akseptere budskapet

40 Empati En av de mest sentrale faktorene som avgjør om terapi er vellykket eller ikke Bidrar i størst grad til motivasjon for endring Ikke sympati, enighet eller blind godtakelse Sette seg inn i personens situasjon, se verden med hans/hennes øyne

41 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning
opprettet 1. januar 2001 ved en sammenslåing av Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning (SIFA) og dokumentasjonsseksjonen og biblioteket i Rusmiddeldirektoratet. Instituttet er en forskningsfaglig selvstendig institusjon – med et eget fagråd som bl.a. skal være med på å trekke opp hovedlinjene for instituttets faglige virksomhet.

42

43 Fakta om rusmidler

44

45 Antall dødsfall som skyldes narkotiske stoffer, fordelt på kjønn

46

47

48

49

50

51

52 Figur 14b. Bruk av cannabis 10. klasse
Sammenlikninger 1999 – Stiftelsen Bergensklinikkene, 2004 5


Laste ned ppt "Rusmidler og rusbruk Arne J"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google