Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rusmisbruk og psykiske lidelser

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rusmisbruk og psykiske lidelser"— Utskrift av presentasjonen:

1 Rusmisbruk og psykiske lidelser
Terje Skjolden Nina Annie Burkeland Psykiatrisk Ungdomsteam (PUT) Nidaros DPS St. Olavs Hospital

2 Methamphetamine – ”America’s most dangerous drug”

3 Tema Rus og psykiske lidelser Avhengighet/Diagnose Rusmidler - virkning Behandling Pårørende - utfordringer

4 Forekomst Mindre dop blant 15 – 20 åringer
Økt eksperimentering i gr 21 – 30 år – men ikke økning i gjentagende bruk SIRUS (Statens Institutt for Rusmiddelforskning) aug 09

5 Forekomst 15 - 20 Ungdomsundersøkelsen
Økning alkohol og narkotika på slutten av 90 tallet i denne gruppen. Nå – nedgang begge deler. Gutter drikker mer enn jenter Færre har vært beruset og opplevd negative følger, flere synes andre drikker for mye

6 Forekomst Menn drikker oftere enn kvinner
16 – 24 år drikker mest, oftest beruset Over 44 år – drikker OFTEST, høyere frekvens av vin Vanligst fredag/lørdag Cannabis 16 – 24 år – ”noen gang” øker, mens ”siste 12 mndr” og ”siste 4 uker” stabil siden 1985 Flere menn enn kvinner 16 – 24 år mest cannabis Høyfrekvent bruk hos 0.3% SIRUS befolkningsundersøkelse 2012 Høyfrekvent= mer enn 20 dager siste 4 uker

7 Avhengighet diagnose Tre eller flere av følgende:
Sterk lyst eller tvang til å innta substansen Probl. m å kontrollere inntaket Fysiologisk abstinenstilstand Toleranseutvikling Økende likegyldighet overfor andre gleder eller interesser Opprettholdes tross åpenbare tegn på skadelige konsekvenser 7 7

8 Rusmidler - virkning

9 Hjernens belønningssenter

10 ”Liking” vs ”wanting”

11 ”Liking” vs ”wanting”

12

13 Alkohol Store individuelle forskjeller
Kan være farlig å blande med andre dempende midler Kvinner høyere promille enn menn – fordeler seg i hhv ca 60 og 70 % av kroppsvekten. Forbrennes 0,15 promille i timen Helsegevinst? Ikke for unge.

14 Alkohol - noen utfordringer
Fysiske tilstander Lovlig – venners og families syn på alkohol/samfunnet ”Erstatter” annen avhengighet Angst, depresjon, bipolar lidelse – kan se rask bedring, ev. mest effektive behandling

15 Cannabis Fettløselig - lagres
Kan påvises i urin i 8 – 12 uker etter regelmessig inntak Urinprøver kan vise om det er nytt inntak ”Passiv røyking” – tvilsomt Andreas Westin ”Å prøve er ikke tegn på avvik, å fortsette å bruke kan være tegn på ulike problemer” (Willy Pedersen)

16 Cannabis forts Dempende, sløvende effekt – ”røyke seg fjern”.
”Amotivasjonssyndrom” Ikke påvist livsvarige hjerneskader, men langvarig intellektuell reduksjon Nedsatt hukommelse/ oppmerksomhetsvansker Hallusinogen ved store doser Angst, depresjon, psykose

17 Syntetiske cannabinoider
Designer drugs Utviklet av legemiddel industri på 80 – tallet Ferdig produkt settes gjerne sammen i Kina og India, men også funnet fabrikker i Europa (Nederland og Belgia) som ferdigstiller STORE variasjoner i brukerdoser Annen utbredelse - salg Ønske om å studere signalveier i kroppen samt ønske om smertestillende effekt Vanskelig å skille ønsket effekt fra ruseffekt – få stoffer i legal produksjon

18 Stimulantia – pluss stoffer
Amfetamin Kokain (Metamfetamin, ecstasy- MDMA, MDA, MDEA) Designerdrugs

19 Stimulantia forts Hevet stemningsleie Økt psykomotorisk tempo
Selvfølelse, uovervinnelig Pratsom, rastløs Nervøs, svimmel Undertrykt søvnbehov Kritikkløs, aggresjon Konsentrasjonsvansker Økt puls, BT, resp og temp Behandling av forkjølelse og astma, slankemiddel. Holde seg våken over tid (krig). Flere dager i strekk, ev benzo for å roe ned etterpå. Å bruke metamfetamin øker risikoen for hjerneblødning, hjerteinfarkt og hjerterytmeforstyrrelser som kan føre til død. En vanlig komplikasjon blant metamfetaminbrukere er såkalt "meth mouth", der misbruket og bivirkninger av misbruket fører til at tennene råtner og blir ødelagte. Skaden på hjernen som blir forårsaket at metamfetamin, kan sammenlignes med skader som er forårsaket av Alzheimers, slag og epilepsi.

20 CNS dempende – minus stoffer
Hypnotika/sedativa slik som Valium, Vival, Sobril, Alopam, Imovane med mer Opioider slik som heroin, morfin, kodein, metadon

21 Sedativa/hypnotika Forsterkes av alkohol – økt sedasjon. Dempe bivirkninger av annen rus. Relativt rask sederende effekt – ulik halveringstid og avhengighetspotensiale Foreskrives lovlig og kjøpes illegalt – ”ja takk, begge deler”

22 Sedativa/hypnotika forts
Abstinenser – lik angstsymptomer som de skal behandle: uro, angst, kvalme, kramper, skjelvinger, hjertebank, økt BT og puls Tilvenning for de ulike effektene – er individuelt (OBS førerkort) Angst, depresjon

23 Opioider Sterke abstinenser – sterkt avhengighetsskapende!
Respirasjonshemming – farlig ved kombinasjon med sedativa - dødsfall LAR behandling Toleranseutvikling. Avtar raskt – overdose ved ”sprekk”.

24 Ruseffekter (noen) Redusert konsentrasjon Endret stemningsleie
Redusert innlæring/hukommelse Svekket feilkontroll Impulsivitet Kritikkløshet Aggresjon PSYKISKE LIDELSER Nedsatt energi/meningsløsh. Prioritering Redusert stressmestring ”Alltid en grunn til rus”

25 Psykiske skadevirkninger
Depresjon - dystymi Angst Traumeutsatt – også i rusmiljøet (PTSD) Psykoser, inkl schizofreni Personlighetstrekk Forfølgelsestanker Forverrer og maskerer annen lidelse

26 Behandling Oppsøker selv når de har negative virkninger, eller etter sterkt press fra familie og venner Jobber mye med ambivalensen – også blant de som oppsøker hjelp selv Ønske om å beholde noe av rusen (”hasj eller amfetamin av og til, må få drikke alkohol)”

27 Behandling Endringssirkel

28 Behandling forts Må vanligvis prøve poliklinisk først
Institusjon – gjerne sammensatt bilde med flere rusmidler samt ev. andre psykiske lidelser. Nedsatt funksjon – helse, jobb, privat etc 80 – 90% av de vi henviser videre har ikke skolegang utover ungdomsskole!

29 Rådgivnings- og støttesamtaler
Målgruppe: pårørende til personer mellom år som har avhengighetsproblemer (rus/spill). 5 enkeltsamtaler, ingen terapi eller behandling PUT mottar ca. 10 henvisninger vedr. pårørende pr. år. Lade Behandlingssenter – poliklinisk tilbud

30 Innhold La den pårørende få formidle det han/hun går og bærer på av bekymringer og lignende. Gi rom for å uttrykke sin frustrasjon overfor misbrukeren, netteverk og hjelpeapparatet! Gi informasjon om hvilke mekanismer som virker mellom misbrukeren og de pårørende. Gi informasjon om ruskultur, risiko ved rusmisbruk og de ulike medikamentenes virkning. Bidra til at den pårørende makter å være pårørende i lang tid.

31 Hva er fellestrekk hos pårørende?
Frustrasjon Bekymringer Hengivenhet og oppofrelse Nedprioritering av seg selv Liten selvhevdelse, ”krympet” ego - medavhengig Kjærlighet og håp

32 Samarbeid med pårørende til pasienter som går i behandling
Samtykkebasert Inkludering fordi en ser det som viktig for pasientens behandling Hjelpeapparatet har oftest begrenset mulighet til å bidra, sett i forhold til et hva et godt nettverk kan få utrettet. Samarbeid er noen ganger helt avgjørende for at pasienten skal unngå å bli mer syk og miste inntekt, bosted, venner osv. osv.

33 Nyttige lenker snakkomrus.no uteseksjonen.no/cannabis sirus.no
med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/seraf/ espad.org droginfo.com drugabuse.gov (NIDA – National Institute on Drug Abuse)


Laste ned ppt "Rusmisbruk og psykiske lidelser"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google