Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagdag sept. 2013: Fysiske og psykiske skadevirkninger av rusmisbruk Aase Grebstad Overlege Vestmo Behandlingssenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagdag sept. 2013: Fysiske og psykiske skadevirkninger av rusmisbruk Aase Grebstad Overlege Vestmo Behandlingssenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagdag sept. 2013: Fysiske og psykiske skadevirkninger av rusmisbruk Aase Grebstad Overlege Vestmo Behandlingssenter

2 Rusmiddelsituasjonen i Norge •Totalforbruket av alkohol øker •I Norge har alkoholkonsumet økt mest blant kvinner og menn over 50 år. I denne gruppen er alkoholbruken nesten doblet de siste tiårene •Ca 500 000 nordmenn har fylt kriteriene for skadelig bruk av alkohol siste år, ca 200 000 har fylt kriteriene for alkoholavhengighet •Økt bruk av vanedannende legemidler •Hvert år får rundt 800 000 nordmenn utlevert slike legemidler

3 Rusmiddelsituasjonen i Norge •Noe nedgang i narkotikamisbruket blant ungdom •Stor økning i tilgjengelighet og bruk av amfetamin og særlig metamfetamin •Stadig nye syntetiske stoffer identifiseres •Cannabis er det mest brukte illegale rusmidlet •Mellom 78 000 og 120 000 menn og mellom 42 000 og 73 000 kvinner i alderen 15-59 år har brukt et narkotisk stoff i løpet av et år. Av disse har mellom 10 000 til 18000 brukt heroin •Det er ca 10 000 sprøytebrukere i Norge. Det deles årlig ut mer enn 3 millioner sprøyter •I følge statistisk sentralbyrå var antall overdosedødsfall i 2011 på 294: 148 pga narkotika, 43 alkoholoverdoser og 103 av andre uspesifiserte giftige stoffer

4 Disse rusmidlene og skadevirkninger skal jeg snakke mer om •Alkohol •Benzodiazepiner og benzodiazepinlignede medikamenter •Cannabis •Amfetamin •Kokain •Ecstasy •GHB •Opioider •LSD •Nye syntetiske stoffer

5 Generelle skadevirkninger •Forverring av psykisk og fysisk sykdom –Økt risiko for selvmord •Ulykker, vold: –Ca 150 000 kjøreturer per dag med påvirket fører –To av tre drepte sjåfører påvirket av rusmidler –7 av 10 drapsmenn påvirket av rusmidler på drapstidspunktet •Vanligvis blandingsmisbruk: Økt risiko for helseskader •Sprøytebruk: Overførbare sykdommer som Hepatitt B, C og HIV. Sårinfeksjoner •Vitaminmangel, dårlig ernæring •Fosterskader

6 Alkohol •I følge WHO er det en årsakssammenheng mellom alkohol og over 60 ulike skade- og sykdomstyper •Alkoholavhengighet er i den vestlige verden rangert som den fjerde viktigste sykdommen i forhold til sykelighet og dødelighet

7 Alkohol - skadevirkninger •Nevrologiske komplikasjoner: –Hjerneforandringer/skader (bla.demens) pga vitamin B mangel, toksisk alkoholpåvirkning, elektrolyttforstyrrelser eller alkoholrelatert leversykdom –Hjerneinfarkt, hjerneblødning, epilepsi, fallskader –Perifer nevropati

8 Alkohol - skadevirkninger •Leversykdommer: –Fettlever –Akutt leverbetennelse –Chirrhose (skrumplever) –Leverkreft

9 Alkohol - skadevirkninger •Kreftsykdommer: Hode/hals, spiserør, bryst, lunge, mage, lever, tykktarm •Blodpropp •Hjertesvikt •Delir •Betennelse i spiserør og mage •Magesår •Bukspyttkjertelbetennelse •Svekket immunforsvar •Blødningstendenser •Hormonforstyrrelser •Pustestans •Nedsatt konsentrasjon, hukommelse og innlæringsevne •Depresjon, angst, psykose

10 Benzodiazepiner og benzodiazepinlignende medikamenter •Alle er sterkt avhengighetsskapende både fysisk og psykisk, spesielt de midlene som absorberes raskt og fordeles hurtig i hjernen •I psykiatrisk sammenheng skal benzo bare brukes for kortvarig avlastning i påvente av annen terapieffekt ved angst, søvnvansker og psykotisk lidelse •Eksempler: Xanor, Sobril, Stesolid, Vival, Rohypnol, Rivotril, Apodorm, Imovane, Stilnoct

11 Benzo og benzolignende medikamenter – tegn på bruk – Sløvet – Snøvlete tale – Likegyldighet – Langsomme bevegelser – Ustøhet

12 Benzo og benzolignende medikamenter - skadevirkninger •Ustøhet, fallskader •Pustestans •Svekket hukommelse, konsentrasjon og innlæringsevne •Tretthet, forvirring •Flatt følelsesliv •Depresjon •Angst

13 Cannabis •Fellesnavnet på hasj, marihuana og cannabisolje •Stammer fra planten cannabis sativa, eller indisk hamp, som kan dyrkes overalt •Kjemiske stoffer, cannabinoider, i cannabis som gir rusvirkning. Det viktigste er THC. Økt THC innhold i dagens planter sammenlignet med tidligere •Cannabispreparater røykes vanligvis. Kan også brukes til te eller spises i mat eller kaker

14 Cannabis

15 Cannabis – noen tegn på bruk –Store pupiller – ”Blodsprengte” øyne –Røkelseslukt av klær, hår –Oppstemthet, latteranfall –Tørr munn, rennende nese –Kronisk hoste eller kremting –Dårlig muskelkoordinasjon –Ukonsentrerte –Stort behov for søtsaker

16 Cannabis - skadevirkninger •Syklisk kvalme, oppkast, kolikkaktige magesmerter •Hormonforstyrrelser •Kronisk bronkitt, astma, KOLS •Økt infeksjonsfare (pga redusert immunforsvar) •Økt kreftforekomst i lunge og blære? •Plutselig hjertedød •Sløv, likegyldig, nedsatt konsentrasjon og innlæringsevne •Angst, depresjon, psykose

17 Stimulerende stoffer •Amfetamin: Ble videreutviklet fra legemiddelet Efedrin som igjen er en ekstrakt fra en kinesisk urtemedisin. Stoffet er lett å fremstille,relativt billig, lett tilgjengelig. Sprøytes vanligvis i blodårene, spises i form av tabletter eller sniffes. Metamfetamin (”ice”)ligner kjemisk på amfetamin og har mye av de samme virkningene •Kokain: Utvinnes av bladene på cocaeplanten. Røykes, tygges, settes i blodårene eller sniffes (vanligst) •Ecstasy: Et syntetisk, kjemisk stoff som både er oppkvikkende og hallusinerende. Omsettes vanligvis som tabletter eller kapsler med farger og karakteristiske symboler. Virkestoffer er som oftest MDMA. Inntas først og fremst gjennom munnen men kan også røykes og settes i blodåren

18 Stimulerende stoffer: Amf/metamf.

19 Stimulerende stoffer: Ecstasy

20 Stimulerende stoffer – tegn på bruk –Store pupiller –Stirrende blikk –Skjærer tenner –Tørr i munnen -> slikker seg ofte rundt munnen –Tett/rennende nese –Usammenhengende tale. Hes stemme –Rastløse –Aggressiv atferd

21 Stimulerende stoffer - skadevirkninger •Økt åndedrett, blodtrykk, puls og temperatur •Blodpropp i lungene, hjerte- og hjerneinfarkt, hjertesvikt, kramper, hjerneblødning, hjerneskade •Dødsfall pga belastningen på hjerte/karsystemet og høy feber •Infeksjoner (pga dårlig ernæring, sprøytebruk) •Akutt nyresvikt (pga nedbrytning/ødeleggelse av muskulatur) •Kokain: Økt kreftforekomst (lymfom, bukspyttkjertelkreft)? •Amf/metamf: Parkinsons sykdom? •Redusert konsentrasjon, hukommelse og innlæringsevne •Angst, depresjon, humørsvingninger, paranoid psykose

22 GHB (Gammahydroksybutyrat) •GHB finnes naturlig i kroppen i små mengder og er et signalstoff i hjernen •Finnes som farmasøytisk fremstilt preparat: beroligende- og søvnfremkallende middel eller i behandlingen av narkolepsi •Enkelt å lage illegalt. Foreligger som pulverstoff eller oftest som væske i en oppløsning •Inntas gjerne som væske i doser av størrelse en eller flere ”bruskorker” •Øker utskillelsen av veksthormon? Bruk i kroppsbyggermiljø

23 GHB

24 GHB – noen tegn på bruk – Pupillene blir utvidet – Sløv, sovne-> bråvåkne, uventet aggressiv – Forvirret

25 GHB - skadevirkninger •Svimmelhet, hodepine, kvalme, brekninger og lavt blodtrykk •”Date rape drug” •Små doser: sentralstimulerende effekt •Ved større doser: forvirring, hallusinasjoner, sløvhet, søvn, kramper, pusteproblem evt pustestans -> hjerneskade, koma, død •Redusert konsentrasjon, hukommelse og innlæringsevne •Etter opphørt bruk kan en i flere mnd oppleve nedstemthet og angstsymptomer

26 Opioider •En fellesbetegnelse på en rekke stoffer som kommer fra opiumsvalmuen, eller kunstig framstilte stoffer med en tilsvarende virkning(eks. morfin, heroin, Subutex, Metadon,Dolcontin) •Sprøytes i blodårene eller musklene. Sniffes, røykes eller taes gjennom munnen

27 Opioider

28 Opioider – tegn på bruk –Knøttsmå pupiller –Omtåket –Slapp –Snøvlete tale –”Knekk” i nakke og knær

29 Opioider - skadevirkninger •Tretthet, manglende tiltakslyst •Hormonforstyrrelser •Dårlig immunforsvar med generell økt infeksjonsfare (betennelse på hjerteklaffene, lungebetennelse, sårinfeksjoner) •Overførbare sykdommer som hepatitt (C vanligst) og Hiv •Vann på lungene •Nyresvikt pga nedbryting/ødeleggelse av muskulatur •Hjerneinfarkt, hjerneblødning, hjerneskade •Hjerterytmeforstyrrelse (Metadon) •Pustestans; overdosedødsfall •Følelsesmessig ubalanse, forvirring, depresjon

30 LSD (Lysergsyredietylamid) •LSD framstilles som et salt som er løselig i vann •Omsettes i form av kapsler, tabletter eller dryppet på papir/plastbiter (=frimerker) •Relativt utbredt bruk i etterkrigstiden; særlig innen psykiatrien. Ble også forsøkt brukt av den amerikanske etterretningstjenesten som et ”sannhetsserum” og et middel som kunne hjernevaske

31 LSD

32 LSD – noen tegn på bruk –Store pupiller som veksler mellom å trekke seg sammen til plutselig å utvide seg igjen – Veksling mellom •Oppstemthet •Tristhet •Tilbaketrekking •Panikk

33 LSD - skadevirkninger •Kvalme, økt puls, blodtrykk og temperatur •Økt fare for lymfekreft? •Effekten kan i løpet av kort tid svinge fra velbehag og intens lykkefølelse til uro, panikkangst og depresjon •Hallusinasjoner, illusjoner; forvrengt virkelighetsbilde som gir økt risiko for ulykker og voldshandlinger •”Bad trips” (som å bli bevisst under et mareritt, uten å være i stand til å våkne) •Kan utløse en langvarig kronisk psykose; ligner paranoid schizofreni •Langtidsbruk kan gi flashbacks dvs symptomer på stoffrus i perioder hvor stoffet ikke brukes

34 Nye syntetiske stoffer •Det som øker mest i Europa •Internettdop…. •”Legal highs” •Selges i form av planter o.l •Kan medføre psykoser, kognitive skader, hjerteproblemer og plutselig død •Inndeling: –Diverse naturlige stoffer –Cannabislignende stoffer –Amfetamin - /ecstasylignende stoffer

35 Diverse naturlige stoffer •Meskalin: –Fra Peuotekaktus (Sør-Amerika) –LSDlignende rus •Muskattnøtt –Økt puls og blodtrykk, brystsmerter –Oppstemt, forvirret, angst

36 Cannabislignende stoffer •Spice= røykbare urteprodukter tilsatt syntetisk cannabis •Cannabislignende rus men: –Kraftigere –Mer langvarig rus –Giftigere •Panikkanfall, psykose (langvarig!) •Hjerteinfarkt hos tenåringer, bisarr/voldelig oppførsel (selvmord, ulykker), kramper, koma, død… •Et par korn kan være nok…. •3 gr er nok for 8 jointer: Ca 240 kr…

37 Spice

38 Amfetamin - /ecstasylignede stoffer •Uforutsigbart; dødsfall kan skje etter 1 enkeltdose. Dør typisk utenfor sykehus; rekker ikke frem… •Lave doser: –Sentralstimulerende effekt, ferdighetssvekkelse, lett/moderat stressreaksjon •Store eller gjentatte inntak: –Ekstrem stressreaksjon og forgiftning i hjerne og kropp –Panikkangst, hallusinasjoner, bisarr oppførsel, ulykker, selvmord –Kramper, høy feber, hjerneblødning, kroppen kollapser… •«Badesalt» ex. Mefedron (1 g koster mellom 140-200kr; 100- 200mg nok til å gi rus…) PMMA («death»)(Norge har verdensrekord i PMMA dødsfall…) osv…

39 Nye syntetiske stoffer: ”Bath salt”


Laste ned ppt "Fagdag sept. 2013: Fysiske og psykiske skadevirkninger av rusmisbruk Aase Grebstad Overlege Vestmo Behandlingssenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google