Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Byggforsk 1 Byggforskserien Prosjektering med vekt på vannskadesikkerhet Lars-Erik Fiskum SINTEF Byggforsk Bransjekonferanse på if Sikkerhetssenter,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Byggforsk 1 Byggforskserien Prosjektering med vekt på vannskadesikkerhet Lars-Erik Fiskum SINTEF Byggforsk Bransjekonferanse på if Sikkerhetssenter,"— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Byggforsk 1 Byggforskserien Prosjektering med vekt på vannskadesikkerhet Lars-Erik Fiskum SINTEF Byggforsk Bransjekonferanse på if Sikkerhetssenter, Hobøl 8 oktober 2008

2 SINTEF Byggforsk 2 Hva er årsakene til vannlekkasjer ? Hva kan vi gjøre ? Bedre opplæring Riktig prosjektering Riktig montering Bruk dokumenterte produkter Utskifting i tide Opplæring av forbruker

3 SINTEF Byggforsk 3 Dokumentasjon av produkter Utførelse av sanitæranlegg

4 SINTEF Byggforsk 4 Krav til rør og våtrom i TEK § 9-51 § 9-52 § 9-5 § 8-37

5 SINTEF Byggforsk 5 Krav til vanninstallasjoner

6 SINTEF Byggforsk 6 Dimensjonering av vanninstallasjoner Krav i TEK § 9-51: Anlegget skal dimensjoneres og utføres slik at utstyr og innretninger gir forutsatte ytelser ved alle normale driftstrykk. Løsning gitt i Ved dimensjonering skal det velges rør dimensjoner som tar hensyn til følgende funksjonskrav: Korrekt vannmengde og trykk Korrosjon Trykkstøt Ventetid Støy

7 SINTEF Byggforsk 7 Dimensjonering av vanninstallasjoner, Trykket, PN, i fordelingsrøret foran koblingsrøret beregnes av formelen: PN = PT - (PH + 2,0 × L1 + 10,0 × L2) (kPa) Disponibelt trykk, PK, for koblingsrøret beregnes ut fra følgende formel: PK = PN - (Dh + Dt) (kPa) Ventetid på varmtvann

8 SINTEF Byggforsk Vanntett ved maksimalt trykk Krav i TEK § 9-5: Anlegget skal være tett ved maksimalt driftstrykk. Lekkasjer skal forhindres mest mulig. Løsning gitt i Rørsystemet skal være tett ved 10 bars trykk. Dersom trykket i hovedvannledningen overstiger 6 bar bør det monteres reduksjonsventil Rør og koplinger må være lagt opp slik at ikke trykkstøt, ekspansjonskrefter eller andre påvirkninger kan føre til lekkasje 8

9 SINTEF Byggforsk 9 Løsninger som ivaretar utskiftbarhet Krav i TEK § 9-1: Komponenter som krever tilsyn og vedlikehold skal plasseres lett tilgjengelig, være utskiftbare og monteres slik at arbeidet kan utføres enkelt og sikkert Løsninger: Rør i rør system Synlige rør i rom med tett belegg Rør i sjakt med drenering, alt. lekkasjevarsler Komponenter som krever vedlikehold f.eks. klosett- sisterner må være tilgjengelige

10 SINTEF Byggforsk 10 Forhindre vannlekkasje Krav i TEK § 9-5: Eventuelle lekkasjer skal kunne oppdages raskt og ikke føre til unødig skade på andre installasjoner eller bygningsdeler Løsninger i /119: Rør i rør system Synlige rør i rom med tett belegg Rør i sjakt med drenering, alt. lekkasjevarsler

11 SINTEF Byggforsk 11 Forhindre vannlekkasjer fra rør i rør

12 SINTEF Byggforsk 12 Forhindre vannlekkasjer fra åpne rør

13 SINTEF Byggforsk 13 Oppdage vannlekkasjer raskt

14 SINTEF Byggforsk 14 Skjulte klosettsisterner Løsning vist i

15 SINTEF Byggforsk Kondens og frost Krav i TEK § 9-1 Vanninstallasjoner skal beskyttes mot frostsprengning, og legges slik at det ikke oppstår kondens Løsning: Rørene må ligge i oppvarmede bygningsdeler eller rom. I yttervegger og golv mot det fri må rørene ligge på den varme siden av installasjonen 15

16 SINTEF Byggforsk 16 Krav til rør og våtrom i TEK § 9-51 § 9-52 § 9-5 § 5-11 § 8-37

17 SINTEF Byggforsk 17 Krav til avløpsinstallasjoner

18 SINTEF Byggforsk 18 Dimensjonering av avløpsinstallasjoner Krav i TEK § 9-52: Anlegget skal dimensjoneres og utføres slik at avløpsvann kan bortledes i takt med tilført vannmengde. Løsninger gitt i og

19 SINTEF Byggforsk 19 Tilgang på avløp og tilførsel til vannlås Krav i TEK § 9-52: Alle tappesteder skal ha avløp for bortledning av tilført vannmengde. Alle vannlåser skal ha vanntilførsel Løsninger gitt i Utforming og fall må være slik at rørene er selvrensende. Rør diameteren må være tilstrekkelig til at man ikke risikerer oppstuving av vann og luftpropp i rørene. Avløpskapasiteten må være tilstrekkelig til å fjerne eventuelt lekkasjevann,

20 SINTEF Byggforsk 20 Krav til rør og våtrom i TEK § 9-51 § 9-52 § 9-5 § 5-11 § 8-37

21 SINTEF Byggforsk 21 Krav til overflater i våtrom

22 SINTEF Byggforsk 22 Tilgang til sluk og fall til sluk Krav i TEK § 8-37: Bad og vaskerom skal ha sluk. Golvet skal ha tilstrekkelig fall mot sluket for delene av golvet som antas å bli utsatt for vannsøl. Løsning gitt i Beskriver fall på hele golvet

23 SINTEF Byggforsk 23 Krav til vanntetthet (membran), § 8-37 Krav i TEK §8-37: Når bakenforliggende konstruksjoner og rom kan påvirkes negativt av fukt skal de være beskyttet av at vanntett overflatemateriale (membran) Løsninger gitt i : Golv er alltid våtsone og må ha membran. Vegger bak servant, dusj, badekar er våtsone Vegger i små baderom (< 4 m²) bør alltid ha membran Vegger i store baderom kan ha tørre soner

24 SINTEF Byggforsk 24 § 9-5 Sanitæranlegg Planlegging av teknisk infrastruktur i boligområder Drikkevannsbrønner Enkle renseanlegg for forbruksvann Enkle vannforsyningsanlegg for fritidsboliger Avløpsrør. Retningslinjer for dimensjonering Avløpsanlegg Frostsikring av vannrør i bygninger Vannforsyningssystem i boliger. Dimensjonering av kobberrør Rør i rør-systemer for vannforsyning Kobberrør for vannforsyning. Åpne installasjoner Varmtvannsforsyning Tappearmaturer. Typer og egenskaper Lekkasjevarslere Korrosjon på sanitærinstallasjoner av kobber og messing Støy fra vannrør i bygninger Støy fra avløpsinstallasjoner Trykkstøt i sanitærinstallasjoner Alternative klosettanlegg Vannskader i bygninger. Tiltak og utbedring Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler. Del I og II Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring Feil og skader i baderom Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering på nivå 2 og 3. Del I og II Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering nivå Frost i vannrør. Årsaker og utbedring Korrosjon på avløpsrør av støpejern Vannsparing i boliger Drift og vedlikehold av sanitæranlegg § 9-51 Vannforsyning Cisterneanlegg for småhus Drikkevannsbrønner Enkle renseanlegg for forbruksvann Enkle vannforsyningsanlegg for fritidsboliger Gjennomføringer i brannskiller Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner Vannforsyningssystem i boliger. Dimensjonering av kobberrør Rør i rør-systemer for vannforsyning Kobberrør for vannforsyning. Åpne installasjoner Varmtvannsforsyning Tappearmaturer. Typer og egenskaper Lekkasjevarslere Korrosjon på sanitærinstallasjoner av kobber og messing Energieffektive sanitæranlegg Støy fra vannrør i bygninger Trykkstøt i sanitærinstallasjoner Vannsparing i boliger § 9-52 Avløp Overvann i byggeområder Lokal håndtering av overvann Fuktsikring av bygninger Økologisk håndtering av spillvann ved kildeseparering Gjennomføringer i brannskiller Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner Bad og andre våtrom Golv i bad og andre våtrom. Del I og II Sluk og overgang mellom membran og sluk Avløpsrør. Retningslinjer for dimensjonering Avløpsanlegg Frostsikring av vannrør i bygninger Støy fra avløpsinstallasjoner Korrosjon på avløpsrør av støpejern Oversikt over nyttige byggforskblader


Laste ned ppt "SINTEF Byggforsk 1 Byggforskserien Prosjektering med vekt på vannskadesikkerhet Lars-Erik Fiskum SINTEF Byggforsk Bransjekonferanse på if Sikkerhetssenter,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google