Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

SINTEF Byggforsk 1 Byggforskserien Prosjektering med vekt på vannskadesikkerhet Lars-Erik Fiskum SINTEF Byggforsk Bransjekonferanse på if Sikkerhetssenter,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "SINTEF Byggforsk 1 Byggforskserien Prosjektering med vekt på vannskadesikkerhet Lars-Erik Fiskum SINTEF Byggforsk Bransjekonferanse på if Sikkerhetssenter,"— Utskrift av presentasjonen:

1 SINTEF Byggforsk 1 Byggforskserien Prosjektering med vekt på vannskadesikkerhet Lars-Erik Fiskum SINTEF Byggforsk Bransjekonferanse på if Sikkerhetssenter, Hobøl 8 oktober 2008

2 SINTEF Byggforsk 2 Hva er årsakene til vannlekkasjer ? Hva kan vi gjøre ? Bedre opplæring Riktig prosjektering Riktig montering Bruk dokumenterte produkter Utskifting i tide Opplæring av forbruker

3 SINTEF Byggforsk 3 Dokumentasjon av produkter Utførelse av sanitæranlegg

4 SINTEF Byggforsk 4 Krav til rør og våtrom i TEK § 9-51 § 9-52 § 9-5 § 8-37

5 SINTEF Byggforsk 5 Krav til vanninstallasjoner

6 SINTEF Byggforsk 6 Dimensjonering av vanninstallasjoner Krav i TEK § 9-51: Anlegget skal dimensjoneres og utføres slik at utstyr og innretninger gir forutsatte ytelser ved alle normale driftstrykk. Løsning gitt i 553.116 Ved dimensjonering skal det velges rør dimensjoner som tar hensyn til følgende funksjonskrav: Korrekt vannmengde og trykk Korrosjon Trykkstøt Ventetid Støy

7 SINTEF Byggforsk 7 Dimensjonering av vanninstallasjoner, Trykket, PN, i fordelingsrøret foran koblingsrøret beregnes av formelen: PN = PT - (PH + 2,0 × L1 + 10,0 × L2) (kPa) Disponibelt trykk, PK, for koblingsrøret beregnes ut fra følgende formel: PK = PN - (Dh + Dt) (kPa) Ventetid på varmtvann

8 SINTEF Byggforsk Vanntett ved maksimalt trykk Krav i TEK § 9-5: Anlegget skal være tett ved maksimalt driftstrykk. Lekkasjer skal forhindres mest mulig. Løsning gitt i 553.116 Rørsystemet skal være tett ved 10 bars trykk. Dersom trykket i hovedvannledningen overstiger 6 bar bør det monteres reduksjonsventil Rør og koplinger må være lagt opp slik at ikke trykkstøt, ekspansjonskrefter eller andre påvirkninger kan føre til lekkasje 8

9 SINTEF Byggforsk 9 Løsninger som ivaretar utskiftbarhet Krav i TEK § 9-1: Komponenter som krever tilsyn og vedlikehold skal plasseres lett tilgjengelig, være utskiftbare og monteres slik at arbeidet kan utføres enkelt og sikkert Løsninger: Rør i rør system Synlige rør i rom med tett belegg Rør i sjakt med drenering, alt. lekkasjevarsler Komponenter som krever vedlikehold f.eks. klosett- sisterner må være tilgjengelige

10 SINTEF Byggforsk 10 Forhindre vannlekkasje Krav i TEK § 9-5: Eventuelle lekkasjer skal kunne oppdages raskt og ikke føre til unødig skade på andre installasjoner eller bygningsdeler Løsninger i 553.117/119: Rør i rør system Synlige rør i rom med tett belegg Rør i sjakt med drenering, alt. lekkasjevarsler

11 SINTEF Byggforsk 11 Forhindre vannlekkasjer fra rør i rør

12 SINTEF Byggforsk 12 Forhindre vannlekkasjer fra åpne rør

13 SINTEF Byggforsk 13 Oppdage vannlekkasjer raskt

14 SINTEF Byggforsk 14 Skjulte klosettsisterner Løsning vist i 527.204

15 SINTEF Byggforsk Kondens og frost Krav i TEK § 9-1 Vanninstallasjoner skal beskyttes mot frostsprengning, og legges slik at det ikke oppstår kondens Løsning: Rørene må ligge i oppvarmede bygningsdeler eller rom. I yttervegger og golv mot det fri må rørene ligge på den varme siden av installasjonen 15

16 SINTEF Byggforsk 16 Krav til rør og våtrom i TEK § 9-51 § 9-52 § 9-5 § 5-11 § 8-37

17 SINTEF Byggforsk 17 Krav til avløpsinstallasjoner

18 SINTEF Byggforsk 18 Dimensjonering av avløpsinstallasjoner Krav i TEK § 9-52: Anlegget skal dimensjoneres og utføres slik at avløpsvann kan bortledes i takt med tilført vannmengde. Løsninger gitt i 553.004 og 553.008

19 SINTEF Byggforsk 19 Tilgang på avløp og tilførsel til vannlås Krav i TEK § 9-52: Alle tappesteder skal ha avløp for bortledning av tilført vannmengde. Alle vannlåser skal ha vanntilførsel Løsninger gitt i 553.004 Utforming og fall må være slik at rørene er selvrensende. Rør diameteren må være tilstrekkelig til at man ikke risikerer oppstuving av vann og luftpropp i rørene. Avløpskapasiteten må være tilstrekkelig til å fjerne eventuelt lekkasjevann,

20 SINTEF Byggforsk 20 Krav til rør og våtrom i TEK § 9-51 § 9-52 § 9-5 § 5-11 § 8-37

21 SINTEF Byggforsk 21 Krav til overflater i våtrom

22 SINTEF Byggforsk 22 Tilgang til sluk og fall til sluk Krav i TEK § 8-37: Bad og vaskerom skal ha sluk. Golvet skal ha tilstrekkelig fall mot sluket for delene av golvet som antas å bli utsatt for vannsøl. Løsning gitt i 541.805 Beskriver fall på hele golvet

23 SINTEF Byggforsk 23 Krav til vanntetthet (membran), § 8-37 Krav i TEK §8-37: Når bakenforliggende konstruksjoner og rom kan påvirkes negativt av fukt skal de være beskyttet av at vanntett overflatemateriale (membran) Løsninger gitt i 527.204: Golv er alltid våtsone og må ha membran. Vegger bak servant, dusj, badekar er våtsone Vegger i små baderom (< 4 m²) bør alltid ha membran Vegger i store baderom kan ha tørre soner

24 SINTEF Byggforsk 24 § 9-5 Sanitæranlegg 515.002 Planlegging av teknisk infrastruktur i boligområder 515.162 Drikkevannsbrønner 515.165 Enkle renseanlegg for forbruksvann 515.235 Enkle vannforsyningsanlegg for fritidsboliger 553.004 Avløpsrør. Retningslinjer for dimensjonering 553.008 Avløpsanlegg 553.012 Frostsikring av vannrør i bygninger 553.116 Vannforsyningssystem i boliger. Dimensjonering av kobberrør 553.117 Rør i rør-systemer for vannforsyning 553.119 Kobberrør for vannforsyning. Åpne installasjoner 553.121 Varmtvannsforsyning 553.131 Tappearmaturer. Typer og egenskaper 553.135 Lekkasjevarslere 753.141 Korrosjon på sanitærinstallasjoner av kobber og messing 553.181 Støy fra vannrør i bygninger 553.182 Støy fra avløpsinstallasjoner 553.185 Trykkstøt i sanitærinstallasjoner 553.456 Alternative klosettanlegg 700.115 Vannskader i bygninger. Tiltak og utbedring 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler. Del I og II 727.121 Fukt i kjellere. Årsaker og utbedring 727.813 Feil og skader i baderom 727.815 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering på nivå 2 og 3. Del I og II 727.817 Tilstandsanalyse av våtrom. Tilstandsregistrering nivå 1 753.012 Frost i vannrør. Årsaker og utbedring 753.143 Korrosjon på avløpsrør av støpejern 753.153 Vannsparing i boliger 753.211 Drift og vedlikehold av sanitæranlegg § 9-51 Vannforsyning 515.161 Cisterneanlegg for småhus 515.162 Drikkevannsbrønner 515.165 Enkle renseanlegg for forbruksvann 515.235 Enkle vannforsyningsanlegg for fritidsboliger 520.342 Gjennomføringer i brannskiller 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner 553.116 Vannforsyningssystem i boliger. Dimensjonering av kobberrør 553.117 Rør i rør-systemer for vannforsyning 553.119 Kobberrør for vannforsyning. Åpne installasjoner 553.121 Varmtvannsforsyning 553.131 Tappearmaturer. Typer og egenskaper 553.135 Lekkasjevarslere 553.141 Korrosjon på sanitærinstallasjoner av kobber og messing 553.163 Energieffektive sanitæranlegg 553.181 Støy fra vannrør i bygninger 553.185 Trykkstøt i sanitærinstallasjoner 753.153 Vannsparing i boliger § 9-52 Avløp 311.015 Overvann i byggeområder 514.114 Lokal håndtering av overvann 514.221 Fuktsikring av bygninger 515.465 Økologisk håndtering av spillvann ved kildeseparering 520.342 Gjennomføringer i brannskiller 520.346 Brannmotstand i opphengssystemer for tekniske installasjoner 527.204 Bad og andre våtrom 541.805 Golv i bad og andre våtrom. Del I og II 541.806 Sluk og overgang mellom membran og sluk 553.004 Avløpsrør. Retningslinjer for dimensjonering 553.008 Avløpsanlegg 553.012 Frostsikring av vannrør i bygninger 553.182 Støy fra avløpsinstallasjoner 753.143 Korrosjon på avløpsrør av støpejern Oversikt over nyttige byggforskblader


Laste ned ppt "SINTEF Byggforsk 1 Byggforskserien Prosjektering med vekt på vannskadesikkerhet Lars-Erik Fiskum SINTEF Byggforsk Bransjekonferanse på if Sikkerhetssenter,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google