Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Betong Forelesning i faget Materiallære av Liv Torjussen høgskolelektor ved HIG 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Betong Forelesning i faget Materiallære av Liv Torjussen høgskolelektor ved HIG 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Betong Forelesning i faget Materiallære av Liv Torjussen høgskolelektor ved HIG 1

2 Innledning • Betong har mange positive egenskaper som konstruksjonsmateriale • Betong i bygg og anlegg 2

3 Teknologi • Tilslaget utgjør 75 % av samlet volum – Anbefalte og uønskede bergarter • Gneis og granitt er bra • Unngå alunskifer og humus – Kornstørrelser • Fra Grovt tilslag > 8mm • til det fineste Silt: 0,002mm < kornstørrelse <0,06mm – Finhetsmodul og siktekurve • Finhetsmodulen finner vi ved å veie hver fraksjon og regne fraksjonens % -andel av samlet vekt • Siktekurven gir et bilde av kornfordelingen for tilslagets ulike materialer 3

4 • Sement – Mineraler i sementen • kalsium (Ca) • silisium (Si) • aluminium (Al) • og jern (Fe) – Ulike typer til forsjellig bruk • Standard • Anlegg • Industri • Mur 4

5 • Masseforhold og miljøklasser Bindemiddel er sement c og tilsetningsstoffer p Vann/sementforhold = v/c Masseforhold = M =v/c + p • Miljøklasser etter NS 3420Masseforhold LA = lite aggressivt miljø, innendørs0,9 NA = noe aggressivt, utendørs0,6 MA = meget aggressivt miljø0,45 • Etter ny standard NS-EN 206-1: MiljøklasseBestandighetsklasse LA M90 NAM60 MAM45 5

6 Tilsetningsstoffer • Hensikten – Styrer størketiden – Forbedrer støpeligheten – Innfører luft i betongen • Ulike typer • Vannreduserende • Superplastiserende • Størkningsretarderende • Størkningsakselererende • Herdingsakselererende • Luftinnførende • Andre stoffer 6

7 Proporsjonering 1030 kg sand (tørrvekt) med kornstørrelse fra 0 til 8 mm 850 kg pukk med kornstørrelse fra 12 til 22mm 330 kg sement, MP 30 (modifisert portlandcement) 2 l tilsetningsstoff ”P” (vannreduserende) 172 l vann 7

8 • Forskaling – Støttende og bærende – Tradisjonell forskaling – Systemforskaling Armeringen • bindes opp i forskalingen • Utstøping – Betongen fylles på rett plass Komprimering med vibrator • Fjerner luftlommer • Fordeler betongen • Jevner overflaten 8

9 • Støpelighet – Hvor lett betongen lar seg støpe ut – Separasjon • Separasjon – Bleeding/vannseparasjon – Separasjon av tilslag • Herding – Størkning/avbinding – Hydratisering – Økende fasthet – 28-døgnsfastheten – tid-fukt-temperatur 9

10 • Vinterstøping – Frostbestandig tilslag – Lavt v/c tall – Oppvarmet betong – Tildekking – Finmalt rapid/industri sement – Forskaling fri for is og snø – Tilsetningsstoffer: • Størknings/herdningsakselerator • Superplastiserende • Luftinnførende • Sommerstøping – Størkningsretarderende stoffer 10

11 Armert betong • Armeringens funksjon – Høyfast, seigt og sveisbart stål – Tar skjær, trykk og nesten all strekk – Hindrer riss og svinn under herding • Slakkarmering – Kamstål fra Ø6 til Ø40 (diameter i mm) – Kamstenger tar strekk og trykk – Bøyler tar skjærspenninger – Armeringsnett forenkler (i dekker og vegger) 11

12 • Spennarmering/spennbetong – Broer og dekker – Høgkvalitetstål i kanaler – Strekk i stålet, trykk i betongen – Større styrke, mindre riss • Fiberarmering – Stålfibere – Komposittfibere 12

13 Overdekning • Ulike hensyn • Korrosjon • Utstøping • Heft/forankring • Brannmotstand • Krav avhengig av miljø Slakkarmering med ø ≥ 5mm: MiljøklasseLANAMA Prosjektert overdekning253550 13

14 Bestandighet • Armeringskorrosjon Positive faktorer: Høg alkalinitet (betong har ph>12,5) Lavt v/c forhold silika og flyveaske God overdekning Tett betong/lite riss God komprimering osv. Negative bidrag: Karbonatisering, CO₂ inntrenging (Ph synker) Høyt kloridinnhold (sjøvann, vegsalt ol.) Frost (frysing og tining i fuktig miljø) Sulfat/nitratsprenging Syreangrep Saltutslag/utluting 14

15 Brannmotstandsevne – Ubrennbart materiale – Høy varmekapasitet Avskalling under brannforløp: – Overflater, hjørner – Eksplosivt ved rask oppvarming Brannisolering: – Holder temperaturen under 500⁰C 15

16 Mekaniske egenskaper Fasthet – trykkfasthet – Faktorer som reduserer fastheten: • For høyt v/c-tall • For mye/store luftporer • Dårlig gradert tilslag • Dårlig komprimering • Separasjon • Frysing i herdeperioden • Tidlig uttørking – Positive faktorer • Sementtype • Tilsetting av pozzolaner 16

17 • Betongens stivhet – Deformasjon/nedbøyning ved belastning – Tilslagets stivhet og mengde er avgjørende • Tetthet – Vanntett betong – Minimalt med riss – Nok armering – Nok overdekning – Rett plassert armering – Tette skjøter/overganger 17

18 Materialfasthet • Dimensjonering • Bruksgrensetilstand • Bruddgrensetilstand • Laster • Permanent last/egenlast • Variabel last (Nyttelast og Naturlaster) Karakteristisk last er en statistisk verdi • Betongfasthet • Karakteristisk terningtrykkfasthet etter 28 døgns herding • Fasthetsklasse C 25, C35, osv Karakteristisk fasthet er en statistisk verdi 18

19 Spenninger og tøyninger Arbeidsdiagram: Prøvestykke med tverrsnittsareal A (mm²) og lengde L(mm) – utsettes for belastning/kraft F (N) – som gir forlengelse Δ (mm) Spenning σ (N/mm²)= F/A og tøyning ε= Δ/L i ⁰/₀₀ Brudd ved ε= 3,5 ⁰/₀₀ Se trykkprøvemaskin side 15 19

20 20 • Elastisitetsmodul, E-modul (forenklet : E= σ/ ε) – er motstandsevne mot elastisk deformasjon – E betong ca 23 000 N/mm² – E stål ca 200 000 N/mm² • Trykk – Betong tåler mye trykk • Strekk – Armeringen må ta (nesten) all strekk • Bøyning – Gir trykk i tverrsnittes øvre del – Gir strekk i nedre del – Hovedarmeringen legges i nedre del i bjelker og dekker

21 Dimensjonsendringer Pga last, fukt, temperatur • Store strekkbelastninger gir sprekkdannelser – Redusert bæreevne – Redusert bestandighet • Kryp • Svinn og svelling • Riss 21

22 • Levetid og gjenvinning – Historikk – Resirkulering – Gjenbruk 22

23 Les mer: • Kompendiet i Materiallære, HIL, 2009 • Betongboka, Norcem, Universitetsforlaget, 1995 • Grunnleggende betongteknologi, Byggenæringen, 2004 • Byggforskserien, Sintef Byggforsk • Betongkonstruksjoner, prosjektering, Gyldendal, 2001 • Eurocode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner og mye stoff du finner ved å søk på internett Bildene i presentasjonen er hentet fra Sintef/Byggforsk og ulike betongprodusenter 23


Laste ned ppt "Betong Forelesning i faget Materiallære av Liv Torjussen høgskolelektor ved HIG 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google