Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høytrykkspyling av avløpsledninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høytrykkspyling av avløpsledninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 Høytrykkspyling av avløpsledninger
Sikkerhet & Utførelse

2 Formål Dette innlegget gir en kort presentasjon for bestiller og operatør, av rutiner og retningslinjer for rengjøring og vedlikehold av trykkløse avløpsledninger med høytrykkspyling . Presentasjonen gjengir et begrenset innhold fra Spylekurs-Avløp (RIN), VA-Miljøblad.71 og erfaringer gjort ute i marka.

3 Meningen Fjerne tilstoppinger Avleiringer Sedimenter
Spylingen skal sikre best mulig kapasitet på ledningsnettet og redusere eventuelle forurensinger og luktproblemer.

4 SIKKKERHET HMS Når man jobber med høytrykkspyling er det viktig og ivareta egen og andres helse. Vanndråper og aerosoler som inneholder millioner av bakterier og virus slynges opp i luften ved høytrykkspyling.

5 For at arbeidet skal skje på en betryggende måte er det viktig å:
Beskytte seg mot bakterier og virus Beskytte seg mot gasser som hydrogensulfid, metan og kullos m.fler Unngå å oppholde seg i områder med oksygenmangel. Beskytte seg mot skade som følge av vann under høytrykk, eller løpske slanger og dyser. Sikre seg mot fallulykker.

6 Bekledning Vannavvisende arbeidsklær og hansker.
Åndedrettsvern, gjerne friskluft ,minimum maske med partikkelfilter P2 som stopper vann og aerosoler. Før nedstigning i kummer og tanker skal det luftes , dette kan utføres med tilluft eller sugebil. Filter hjelper ikke mot oksygenmangel.

7 Sikkerhetsvakt Sentral forskrift: Arbeid ved avløpsanlegg/3/§16 Det skal alltid være minimum 2 tilstede ved høytrykkspyling. Den ene skal være vakt.

8 Tilrettelegging Kart over anlegg Hva er meningen med spylingen
Hvor skal arbeidet utføres Alder, type, dimensjon og lengde. Forhold som krever ekstra oppmerksomhet. Adkomst til kummer. Hvor kan vann fylles, i nærheten, hvis man ikke har recycler. Godkjent deponi for massene. Abonementsvarsling Arbeidsvarsling, trafikale forhold. Fall og vannføring

9 Utførelse Utstyret må være tilpasset oppgaven og dimensjonen på ledningen. Dette er helt avgjørende for resultatet. Feil utførelse kan skade ledningen.

10 Vannmengder og trykk Lavt trykk og høy vannmengde har en større renseeffekt en høyt trykk og lav vannmengde. Vannmengde, trykktap, dyseåpninger osv bestemmes utfra tabeller og målinger for det aktuelle spyleanlegget.

11 Det anbefales på det sterkeste å samkjøre Rørinspeksjon og Spyling på problem strekk.

12

13 Typer av spyling Rutine-spyling Tilstopping
Rengjøring for rørinspeksjon Rengjøring for ledningsrenovering Rotkutting og spesialrengjøring

14 Arbeidsmetodikk Spyledysa skal helst gå motstrøms.
Spyledysa skal helst gå like sent inn som ut. Ved stopp av slange skal trykket senkes for å ikke skade rørene. Ved store dimensjoner, mye slam/stein bør anlegget renses steg for steg.

15 Oppsuging av slam Det skal alltid tillstrebes å suge opp mest mulig utspylt slam i angrepskummen. Til hjelp kan det benyttes plater, rister, siler mm. Slam som ikke blir fanget opp, vil kunne medføre tilstoppinger nedstrøms, og påføre ekstra kostnader på slitasje av pumper, ventiler og rørnett.

16 Vurdering av utførelse/Skade på ledning
Det kommer leirvann- Det kommer rørbiter- Det kommer er ren grus/sand (ikke svart) Når det ”aldri” blir tomt Lyden varierer og vannet kommer støtvis -, Noen operatører er så dyktige at de kan kjenne på slangen hvordan rørene ligger og om det er rent.


Laste ned ppt "Høytrykkspyling av avløpsledninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google