Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Litt om meg selv Faglærer for Klima, energi og miljø på Tangen VGS i Kristiansand Utdannet rørleggermester i Tyskland Jobbet i 7 år for en stor messingprodusent.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Litt om meg selv Faglærer for Klima, energi og miljø på Tangen VGS i Kristiansand Utdannet rørleggermester i Tyskland Jobbet i 7 år for en stor messingprodusent."— Utskrift av presentasjonen:

1 Litt om meg selv Faglærer for Klima, energi og miljø på Tangen VGS i Kristiansand Utdannet rørleggermester i Tyskland Jobbet i 7 år for en stor messingprodusent i Tyskland Bosatt siden 2003 i Norge Gift og 5 barn

2 Tyskland: ”Messingkomponenter ikke lenger aktuelle”
Sett inn bilde av produkt her BS

3

4 total messingproduksjon i år 2000 var
1,3 mil. tonn

5 Fordeling av materialbruk i sanitærinstallasjon

6 Messinghistorie Tyskland: Messing for VVS - produkter
Ca. 135 år med messingprodukter etter at det ble oppfunnet pressmessing i Kunne lage rør, lengder og profiler. Stor messingindustri med lange tradisjoner og høy innflytelse i bransjen Brukes i dag for å produsere alt fra armaturer til gjengefittings 1,5 millioner tonn messing lages i Europa

7 Hvordan kunne messing komme i søkelys?
Skader oppsto i hovedsak på deler med gjenge gjennom: Forandring av drikkevannskvalitet Hyppig ”feil”montering av messing-komponenter Import av billigprodukter For dårlig materialstruktur Ny drikkevannsforskrift 2001 EN DIN del 6 EN 12502: vannets påvirkning på materialet – korrosjonsforhold for metaller i rørledninger 50930 del 6: påvirkning av drikkevannet forårsaket av korrosjonsprodukter – beskriver reduksjon av legeringsbestanddeler i metaller spesielt messing, rødgods, Arsen, bly og nikkel

8 Avsinkningskorrosjon
Kobber skilles fra sink legeringsandel sink er høyere enn 20% Feil dimensjonering – lav gjennomstrømningshastighet Lav PH – verdi Innholdsstoffer i drikkevannet f.e: klor, Nitrat, Nitrit, Ammonium med Oksygen

9 Problem: Spenningskorrosjon
CuZn39Pb3 og CuZn40Pb2 Problem: Spenningskorrosjon Material Medie (vannkvalitet) Mekanisk belastning, spenning Material: Type, sammensetning, design og indre tetthet Medie: innhold, temperatur, strømningshastighet, elektrokemiske betingelser Mekanisk belastning: egenspenning, spenning gjennom montasje, De fleste skader forårsaket den såkalte “Messing- Hahnverlängerung“ – en nippelmuffe som skrus i anslutning som kommer ut fra veggen.

10

11 Indre og ytre spenninger i messing
I produksjonsprosessen av messing oppstår indre spenninger i materialet. Messingen må etterbehandles for varme for å fjerne egenspenning Ytre spenninger oppstår ved montering av messingdelen. Disse er ikke så lett å fjerne. Sparsommelig anvendelse av tetningsmaterial Ingen bruk av stor kraft for å starmme delene bruk av egnet verktøy (sekskantnøkkel) ingen bruk av silikon som inneholder acetater

12 1 3 2 06.10.11 1: avsinkning på gjengedeler der kobberer ble felt ut
2: spenningskorrosjon forårsaket gjennom hamp som utløste ammoniumioner i vannet 3: avsinkning og spenningskorrosjon fra en plugg i en stengeventil som begynte på innsiden Material CuZn39Pb2 2

13 Hva gjorde messingindustrien?
Noen produsenter stoppet i 2001 all produksjon av gjengedeler i messing og gikk over til alternativet rødgods. Tett samarbeid med grosisstene og foredragsrekke over hele landet Andre produsenter satt opp retningslinjer for riktig montasje Innflytelse i politikken for å påvirke standards Laget i 2003 eget RAL merke for å sikre høy kvalitetsstandart RAL: "Reichs- Ausschuss für Lieferbedingungen und Gütesicherung".

14 Alternativ rødgods (CuSn5Zn5Pb2)
Rødgods er avsinkningsfri pga. høyere kobberandel Rødgods kann brukes ubegrenset for alle drikkevannskvaliteter Rødgods oppfyller alle krav og forskrifter Rødgods er svært korrosjonsbestandig

15 Oppsummering Messing er et utmerket produkt for produksjon av armaturer og deler uten gjenge. Her er det få alternativer. Bruk av messinggjengedeler i drikkevann er avhengig av: Riktig montasje Drikkevannskvalitet Egnet legering fra produsenter med kvalitetstandards f.e. CuZn36Pb2As

16 Hva skjer i Tyskland i fremtiden?
Messing vil fortsatt være det dominerende materialet for armaturproduksjon i Tyskland - også i framtiden Ny EU-nivellering av drikkevannsforskriften i 2013(enda strengere grenseverdier)

17 Hva skjer i Tyskland i fremtiden?
Utvikling av nye materialer (CUPHIN – legering av kobber, sink og silisium) -- CuZn21Si3P Økt oppmerksomhet på hygiene Innstallasjon uten dødlommer Fokus på materialer som hindrer bakterievekst og biofilm

18 Takk for meg


Laste ned ppt "Litt om meg selv Faglærer for Klima, energi og miljø på Tangen VGS i Kristiansand Utdannet rørleggermester i Tyskland Jobbet i 7 år for en stor messingprodusent."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google