Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Unge omsorgsgivere. ”Resultatet av forskning på Unge omsorgsgivere i UK og andre land  Frekvensen unge omsorgsgivere er konstant mellom land.  Samtidig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Unge omsorgsgivere. ”Resultatet av forskning på Unge omsorgsgivere i UK og andre land  Frekvensen unge omsorgsgivere er konstant mellom land.  Samtidig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Unge omsorgsgivere

2 ”Resultatet av forskning på Unge omsorgsgivere i UK og andre land  Frekvensen unge omsorgsgivere er konstant mellom land.  Samtidig er det stor variasjon i hvordan en tar grep i forhold til unge som gir omsorg, internasjonalt.  Hva er situasjonen i Norge, hva ønsker barna selv?

3 Organisering av Young Carers i UK The Princess Royal Trust, ”paraplystiftelse” The Princess Royal Trust, ”paraplystiftelse” Stiftelsen Young Carers, ideell stiftelse m fokus på unge omsorgsgiveres rettigheter Stiftelsen Young Carers, ideell stiftelse m fokus på unge omsorgsgiveres rettigheter Forskningsavdeling og en Landsdekkende avdeling som organiserer: kurs, konferanser, sommerleir, administrerer websider. Forskningsavdeling og en Landsdekkende avdeling som organiserer: kurs, konferanser, sommerleir, administrerer websider. Lokallag. Lokallag. Se Google: ”Young Carers UK” Se Google: ”Young Carers UK”

4 Brukerorganisasjonen Omsorg skal kunne gis med stolthet Omsorg skal kunne gis med stolthet Kompensasjon i form av tilrettelagte ordninger Kompensasjon i form av tilrettelagte ordninger Hjelp i hjemmet utgangspunktet Hjelp i hjemmet utgangspunktet Orientering, evt. medinnflytelse i behandling Orientering, evt. medinnflytelse i behandling Fokus på å få familien til å fungere og fokus på barnet. Fokus på å få familien til å fungere og fokus på barnet. Egen interesseorganisasjon som krever rettigheter til støtte, mener behandlings- eller barnevernsperspektivet ikke er tilstrekkelig Egen interesseorganisasjon som krever rettigheter til støtte, mener behandlings- eller barnevernsperspektivet ikke er tilstrekkelig Kan dette virkeliggjøres i kommunene ved pårørendesentere, avd hjelp i hjemmet, osv? Kan dette virkeliggjøres i kommunene ved pårørendesentere, avd hjelp i hjemmet, osv?

5 Synet på barn som gir omsorg Skandinavia Skandinavia Storbritannia Storbritannia USA USA Asia Afrika Asia Afrika

6 Ulikt utgangspkt i synet på unge omsorgsgivere UK: Tar primært utgangspkt i omsorg ved somatiske tilstander. UK: Tar primært utgangspkt i omsorg ved somatiske tilstander. Norden; Tar primært utgangspkt i Traume / overgrepsteori, Psykiatri, rusproblemer hos foreldrene og sviktende omsorgsorgssituasjon. Norden; Tar primært utgangspkt i Traume / overgrepsteori, Psykiatri, rusproblemer hos foreldrene og sviktende omsorgsorgssituasjon.

7 RAMMEVERK UK-NORGE UK: Familien er den naturlige tilhørigheten og har ansvar for omsorg og sosialisering. UK: Familien er den naturlige tilhørigheten og har ansvar for omsorg og sosialisering. Norden: Likt, men samfunnet har et interesse / stiller høyere krav til sosialiseringen. Norden: Likt, men samfunnet har et interesse / stiller høyere krav til sosialiseringen. UK: Barn har rett til vurdering av sin situasjon med tanke på å få støtte, når de gir omsorg UK: Barn har rett til vurdering av sin situasjon med tanke på å få støtte, når de gir omsorg Norden: Barn skal ikke gi omsorg til voksne, barn skal ikke utsettes for å velge… Norden: Barn skal ikke gi omsorg til voksne, barn skal ikke utsettes for å velge…

8 Grad av stigmatisering av gruppen unge omsorgsgivere: Det nordiske perspektivet Barn skal ikke utsettes for altfor vanskelige situasjoner = Det er unaturlig at barn gir omsorg? Barn skal ikke utsettes for altfor vanskelige situasjoner = Det er unaturlig at barn gir omsorg? Barns som gir omsorg hører til i helse eller barnevern? Barns som gir omsorg hører til i helse eller barnevern? Har barnet rett til å velge formen for støtte som gis? Har barnet rett til å velge formen for støtte som gis?

9 ” SYKDOMTYPE ” LAMMET - PSYKOTISK - PERS.F. - DEP./ ALK. - STOFF - VOLD ”FORKLARING”: -------Kan ikke---------------Vanskelig--------Svak---Bryr seg ikke----Ond BARNETS ”SYKDOM”: Helt / forstrukket------Sugd inn--------------Medavhengig-------------Offer --------------------------------------------------------------------------------------------  Offentlig Stigmatisert

10 Stigma Foreldre med ubehandlet rus / psyk sjukdom, vold, er redde for konsekvenser for anseelse, omdøme, kontakt med barna, sykdomsforklaringer osv. Foreldre med ubehandlet rus / psyk sjukdom, vold, er redde for konsekvenser for anseelse, omdøme, kontakt med barna, sykdomsforklaringer osv. Det er derfor en redsel for å ta imot behandling, fortelle om behandling, og fortelle om barnas situasjon. Det er derfor en redsel for å ta imot behandling, fortelle om behandling, og fortelle om barnas situasjon. Dette påvirker også de som skal hjelpe dem Dette påvirker også de som skal hjelpe dem

11 Folkehelseperspektivet ved lettere påvirkning av barn som pårørende, innen somatisk sykdom, rus, psykiatri Er det er mulig å rekrutterer støtte og forebygge sykdom / skade hos unge pårørende i disse kategorier ved å innføre et ikke – stigmatiserende perspektiv, basert på hvordan vi ser på barns støtte av foresatte ved somatisk sjukdom? Er det er mulig å rekrutterer støtte og forebygge sykdom / skade hos unge pårørende i disse kategorier ved å innføre et ikke – stigmatiserende perspektiv, basert på hvordan vi ser på barns støtte av foresatte ved somatisk sjukdom?

12 Ulike perspektiver Det moralske perspektiv ”forklarer seg selv” Det moralske perspektiv ”forklarer seg selv” Omfatter skadelige virkninger av rus og psykisk sykdom hos foreldre at barn har en omsorgsrolle? Omfatter skadelige virkninger av rus og psykisk sykdom hos foreldre at barn har en omsorgsrolle? Behov for å skille og kartlegge mer av hva det er som gir skadevirkninger. Behov for å skille og kartlegge mer av hva det er som gir skadevirkninger.

13 Anti-stigma barn Barnas stemme fra Y.C : 1. Anerkjennelse for jobben vi gjør, vi er ikke objekt for bv. tiltak eller behandling. 2. Tilrettelagt info fra helse- og sosial. 3. Medinnflytelse i behandlingen av foresatte 4. Rett til tilrettelagte skoleordninger 5. Rett til avlastning og hjelp i familien 6. Rett til ordninger for å komme inn i arbeidslivet

14 Mellom brukerperspektivet og risikoperspektivet for barn som pårørende innen rus og psykiatri: 1. Uønskede traumatiserende hendelser 2. Utarmet oppvekstmiljø, manglende sosialisering p g a familien domineres av avhengigheten eller sykdommen 3. Mengden av omsorgsoppgaver barnet har. Barnets behov, alder og kompetanse Barnets behov, alder og kompetanse

15 Behovet for klarlegging av barnets situasjon Hvor mye støtte gir barnet? Hvor mye støtte gir barnet? Hvordan påvirkes barnet av sin rolle og familiesituasjon Hvordan påvirkes barnet av sin rolle og familiesituasjon Hvilke tiltak ønsker barnet selv? Hvilke tiltak ønsker barnet selv? Går det an å spørre barnet? Går det an å spørre barnet?

16  Forskere tilknyttet Young Carers har utviklet to instrumenter: En inventering av omsorgsoppgaver, og et instrument for å undersøke den subjektive effekten av omsorgsoppgavene. Disse vil bli presentert seinere i vrimlegruppe.

17 Fremdrift, Mål for undersøkelsen Del mål 1. Invitasjon til forskningskontakt. Oppsto ved at RAS tok initiativ i org kom. for schizofrenidagane til presentasjon av undersøkninger fra UK, møte m Saul Becker- utført. Del mål 1. Invitasjon til forskningskontakt. Oppsto ved at RAS tok initiativ i org kom. for schizofrenidagane til presentasjon av undersøkninger fra UK, møte m Saul Becker- utført. Del mål 2. Undersøke metoder til å få frem brukerstemmen til barn i skolealder; utført i UK: N=4000. ønske om å replisere dette i Norge, m t p skole, kommunalt arbeid Del mål 2. Undersøke metoder til å få frem brukerstemmen til barn i skolealder; utført i UK: N=4000. ønske om å replisere dette i Norge, m t p skole, kommunalt arbeid Del mål 3. Hvem kan medvirke i Norge hvis metodene holder hva de lover?: BB, PsykOpp, KorusVest Stavanger, BAR, Tuba (nå Kompass) BufEtat, Pårørendesenteret Stavanger. Samlinger i gang. Del mål 3. Hvem kan medvirke i Norge hvis metodene holder hva de lover?: BB, PsykOpp, KorusVest Stavanger, BAR, Tuba (nå Kompass) BufEtat, Pårørendesenteret Stavanger. Samlinger i gang. Del mål 4. Studiebesøk i UK + Deltakelse i verdenskongressen i Canada - mai 12 Del mål 4. Studiebesøk i UK + Deltakelse i verdenskongressen i Canada - mai 12 Del mål 5. Oppsummere inntrykkene, vurdere hvilke metoder som kan brukes i tillegg til MACA og PANOC, som implementeres lokalt i oversatt versjon. Juni 12? Del mål 5. Oppsummere inntrykkene, vurdere hvilke metoder som kan brukes i tillegg til MACA og PANOC, som implementeres lokalt i oversatt versjon. Juni 12?

18 Undersøkelse av tilnærmingen hos brukerorganisasjonen Unge omsorgsgivere i UK. (Y.C.) Tidlig intervensjon og folkehelseperspektivet med fokus på arenaer i kommunalt arbeid. Forskjellen i tilnærmingen til somatisk sykdom og til rus psykiatri. Forskjellen i tilnærmingen til somatisk sykdom og til rus psykiatri. Forskningssamarbeide / metodeutvikling Forskningssamarbeide / metodeutvikling Anti-stigmatilnærming Anti-stigmatilnærming Brukermedvirkning Brukermedvirkning


Laste ned ppt "Unge omsorgsgivere. ”Resultatet av forskning på Unge omsorgsgivere i UK og andre land  Frekvensen unge omsorgsgivere er konstant mellom land.  Samtidig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google