Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er kommunikasjon?.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er kommunikasjon?."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva er kommunikasjon?

2 Hva har du på hjertet? Du må ha et budskap!
Husk: Det er budskapet som avgjør hvem du skal kommunisere med, på hvilken måte, i hvilken kanal og på hvilket tidspunkt

3 Hvordan kommunisere med velgerne?
Ansikt til ansikt Husbesøk, bedriftsbesøk, stand, møter o.l Media Bruk av ulike støttekanaler som sms, internett, løpesedler, reklame o.l Organisere grasrotkampanje? Husbesøk, bedriftsbesøk, nyhetsbrev, stand o.l

4 Kommunikasjon i praksis

5 Forutsetninger for å lykkes med en kampanje
Budskap Tydelig, klar og troverdig Forankring i egne rekker og ambassadører for budskapet Medieomtale Bruk av flere kommunikasjonskanaler

6 Intern kommunikasjon Vi er alle ambassadører for partiet vårt
Den som ikke vet noe, kan heller ikke formidle noe videre… Det vi kommuniserer må henge sammen både internt og eksternt

7 Helhetlig kommunikasjon
Hver gang vi gjør noe internt bør vi spørre oss om dette kan utnyttes: I ekstern profilering av partiet I kommunikasjon med andre målgrupper I media På internett

8 Bruk av media

9 Hvordan mediene ser på sin egen rolle
Vaktbikkje Sette dagsorden for viktige saker Informere opinionen Uavhengig i den offentlige debatten Forvaltere av ytringsfriheten

10 Hva er journalister opptatt av?
Aktualitet Konflikt og drama Eksklusivitet Identifikasjon - ”det berører enkeltmennesker” Personifisering På parti med David mot Goliat Forenkling Følelser ofte foran fakta og resonnement

11 Hvordan skape et godt forhold til mediene?
Plei kontakt med mediene - ikke bare når du vil ha et oppslag Vær tilgjengelig Sørg for at utvalgte medier og journalister har god basiskunnskap om Arbeiderpartiet og våre standpunkter Vær medspiller istedenfor motspiller Godta at journalisten ikke alltid finner saken din interessant

12 Hvordan få et best mulig samspill med journalisten?
Tenk igjennom hvilke saker og anledninger som er interessante for dette mediet Vær raskt på banen – en nyhet har kort levetid Ikke vent på å bli kontaktet – ta kontakt selv Tenk kreativt og utradisjonelt Ikke vær redd for å være spissformulert Ha bakgrunnstoff lett tilgjengelig Illustrer og synliggjør sakene/budskapet slik at saken blir mer konkret og forståelig Sørg for være tilgjengelig for oppfølging Sørg for ”spinning” på andres saker Sørg for ”spinning” på egne saker Resirkuler nyheter – gamle nyheter kan bli som nye…

13 Hvordan kontakte mediene?
Pressemelding Presskonferanse Personlig kontakt Leserinnlegg/kronikker

14 Bruk av pressemelding Når: Varsling av åpne arrangementer
Ved store og viktige saker Oppfølging av saker Fordeler: Når ut til mange samtidig Ulemper: Mister eksklusivitet – og kan dermed gjøre en nyhet mindre attraktiv

15 Bruk av pressekonferanse
Når: Ved spesielt store anledninger eller saker Fordeler: Når ut ”personlig” til alle medier Effektiviserer kontakten med mediene Ulemper: Kan lett bli en flopp Ikke eksklusivt

16 Ta personlig kontakt Når: Ønske om fyldig dekning i et medium
Pleie av nettverk Fordeler: Større sjanse for å få et større oppslag Kan benytte journalister som kjenner oss fra før Relasjonsbyggende Ulemper: Liten spredning av nyheten Vanskelig å skille mellom intervju og samtale

17 Bruk av leserinnlegg/kronikk
Når: Alltid Fordeler: Mange leser leserinnleggsidene ”Full” kontroll over det som kommer på trykk Stor sjanse for å komme på trykk Ulemper: Mindre troverdighet enn redaksjonell omtale

18 Skriving av leserinnlegg
Definer målet Definer målgruppe Avgrens tema Finn noen hovedpunkter Beregn lengde Skriv innlegget

19 Råd når journalisten ringer
”Kjøp tid” Identifiser journalisten: Navn på journalisten og mediet, og telefonnummer Noter så mye som mulig Still spørsmål: Hva vil journalisten vite? Hva vet journalisten? Når trenger han/hun opplysningene? Hvem har journalisten til hensikt å kontakte? Avklar premissene: Gjennomlesning? Tema for intervju? Hva er hovedvinkling? Hva er første spørsmål? Det finnes ingenting som heter ”off the record” Ikke lov noe du ikke kan holde

20 Godt forberedt er halvt fullendt
Hva ville du spørre om hvis du var journalist? Vet du noe av betydning for journalistens og redaksjonens interesser? Hvilke faktagrunnlag trenger du? Få innspill fra andre: Diskuter målgruppe, budskap og vinkling Noter tre-fire viktige budskap du vil ha fram Husk at engasjement, humor og positiv utstråling bidrar til å nå fram med ditt budskap

21 Under intervjuet Konsentrer deg om å få fram det du på forhånd har bestemt deg for er hovedbudskapet Fasthold hovedbudskapet gjennom hele intervjuet Unngå forkortelser og stammespråk Vær bevisst at intervjuet ikke er et ”forhør” Aksepter ikke uten videre premissene

22 Oppfølging etter intervjuet
Bør noen få vite om at du blitt intervjuet? Bør du eller noen andre hos deg følge opp kontakten med journalisten eller redaksjonen?

23 Krisehåndtering Innrøm at det er en krise Utpek en talsperson
Lag et opplegg for henvendelser Vær tilgjengelig, åpen og ærlig Avhold pressekonferanse om nødvendig Foreta gjennomgang og evaluering av media Vurder faste pressebriefinger Sørg for at alle i organisasjonen vet hva de kan si og hva de skal gjøre, og husk at kaos hindres ved å informere

24 10 gode råd til slutt Vìt hva du vil si Forbered deg på å si det
Vìt hva du ikke vil si Forbered deg på å takle det Vær forberedt, styrende og engasjert 6. Få hjelp av andre til forberedelsene 7. Avklar premisser og før intervjuet starter, husk å spørre om gjennomlesing 8. Øv på overganger og bruer til budskapet 9. Vis aktsomhet 10. Evaluèr etterpå

25 Kilder Jan Erik Larsen Øystein HS Moen


Laste ned ppt "Hva er kommunikasjon?."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google