Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Praksiskonsulent konferansen 2007 Anne Karin Lindahl.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Praksiskonsulent konferansen 2007 Anne Karin Lindahl."— Utskrift av presentasjonen:

1 Praksiskonsulent konferansen 2007 Anne Karin Lindahl

2 Fra 01.06.07: Helse Sør-Øst RHF 2,6 mill mennesker

3 PKO ordningene i Helse Sør-Øst RHF I gamle Helse Sør fra 2005:

4 PKO ordningene i Helse Sør-Øst RHF Utviklingsprogram for systematisk og langvarig forbedring av samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten Resultatmål 2007: Lærings-og mesterings sentre: på alle HF, regionalt LMS, egne takster gir økt aktivitet, brukermedvirkning, konferanse, kommunalt samarbeid Samhandlingskultur og samhandlingskompetanse PKO, web, hospitering, kurs, annen komeptanseoverføring Ambulante team/tjeneste: konferanse, egne takster for slag, KOLS og sårbehandling, ikke så stor aktivitet, mye brukt i psyk/BUP IKT: Meldingsløftet (Norsk Helsenett!), fyrtårn, min journal, felles kjernejournal

5 Prinsipper i gamle Sør - PKO  Helsedialog programmet styrevedtatt  RHFet setter av midler, som så fordeles i hht Helsedialog’s prioriterte områder  PKO sentral del av Helsedialog  ”gratis” for HFene, finansierer virksomhet som oppfattes som nyttig og riktig

6 Prinsipper i gamle Helse Sør  Regional koordinering  PKO koordinator pr HF  Stor frihet lokalt mht satsning på folk og oppgaver  Engasjement og kraft!  Etablert rapporteringsystem – dokumentasjon og erfaringsutveksling

7 Noen erfaringer:  Svært positivt tatt i mot på avdelingene  Bedre henvisninger etter kurs  Organiserte INR rutiner  Bedre og raskere epikriser  Informasjonsaktivitet viktig – HF og fastleger (arena kan være vanskelig å finne)  Etterspurt i mange utvalg og arbeidsgrupper, tiden strekker ikke til – må prioritere hardt

8

9 PKO i gamle Sør  Incentiv a la Pappaperm  De som tar det i bruk, ser nytten – og vil ha mer  Prøver nå ut ordning med andre yrkesgrupper; sykepleiere og innen rehabilitering; sykepleier og fysioterapeut

10 PKO ordningene i gamle Helse Sør Budsjett for 2007: til sammen 55 PKO’er 9 stk fra andre yrkesgrupper enn leger (SiV, SS, SB, SSR) Total kostnad (ekskl admin) vel 7 mill

11 Prinsipper i gamle Helse Øst  Samhandling er HFets oppdrag og ansvar  Samhandlingsnettverk med ansvarlige fra hvert HF  Koordinert fra RHFet  1-4 PKOer ved de fleste HF  Finansiert over HFenes egne budsjetter  Har vært gjenstand for budsjettkutt

12 Framover  Begge regioner har identifisert behov for erfaringsoppsummering –Hvordan får/tar PKO’ene oppgaver? Effekter av PKO ordningen?  Lære av hverandres erfaringer, bygge på dem, på de gode eksemplene, hva som fungerer godt  Mer standardisering i regionen? Arbeide videre med prioritering og pasientrettigheter aktuelt område

13 Videre:  Samhandling sentralt  Helsedialog programmet positivt omtalt  Nasjonale samhandlingsavtaler HOD/KS på plass  Strategi for nytt RHF må styrevedtaes

14 ”Mind the gap”


Laste ned ppt "Praksiskonsulent konferansen 2007 Anne Karin Lindahl."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google