Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undervisning Irene W. Langengen Forskningsbibliotekar

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undervisning Irene W. Langengen Forskningsbibliotekar"— Utskrift av presentasjonen:

1 Undervisning Irene W. Langengen Forskningsbibliotekar
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjeneste

2 Kunnskapsbasert praksis: trinnene
Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Implementere Formulere spørsmål Vurdere kunnskapen opp mot skjønn, verdier og preferanser The evidence based practice cycle. Gjennomføre litteratursøk - lete! Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap

3 Undervisning Ulike faggrupper Ulike typer kurs Ulike fagmiljøer
Sykepleiere Leger Fysioterapeuter Jordmor Helsesøster Byråkrater Bibliotekarer Ulike fagmiljøer Giftinformasjonssentralen Sykehusavdeling Studenter Ulike typer kurs KBP-kurs (der søking er en del) Søkekurs STOR PÅGANG!

4 E-læring

5 Bakgrunn Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa)
Midten av 90-tallet: utdanning i folkehelsevitenskap for ulike helseprofesjoner KBP et tema i kursrekken Etterspørsel etter kurs  Formidlingsgruppe 2002: Sosial- og helsedirektoratet Enda mer etterspørsel... Prosjekt “Læringsarena” Nå: delprosjekt i Helsebiblioteket.no Det er ikke nok bare å gjøre forskning lettere tilgjengelig. Det må også bygges kompetanse i kunnskapshåndtering.

6 E-læring Målsetning Målgruppe Hensikt:
Å gi en enkel innføring i kunnskapsbasert praksis Målgruppe Ansatte i helsetjenesten Andre: studenter, bibliotekarer Hensikt: Introduksjon for “nybegynnere” Forberedelse til kurs Repetisjon etter kurs

7 Innhold De tre første trinnene i KBP: Formulere gode spørsmål
Finne frem til relevant forskningslitteratur (litteratursøk) Kritisk vurdere forskning (primærstudier og sekundærstudier) Anvende forskning i egen praksis Evaluere praksis

8 Moduler Basismoduler: Dybdemoduler: Introduksjon Spørsmålsformulering
Forskningsmetoder Litteratursøk Dybdemoduler: Kritisk vurdering – introduksjon Randomiserte kontrollerte studier Systematiske oversikter Cochrane Library Medline

9 Kunnskapsbasert praksis: trinnene
Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Implementere Formulere spørsmål Vurdere kunnskapen opp mot skjønn, verdier og preferanser The evidence based practice cycle. Gjennomføre litteratursøk - lete! Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap

10


Laste ned ppt "Undervisning Irene W. Langengen Forskningsbibliotekar"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google