Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Undervisning Irene W. Langengen Forskningsbibliotekar Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjeneste

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Undervisning Irene W. Langengen Forskningsbibliotekar Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjeneste"— Utskrift av presentasjonen:

1 Undervisning Irene W. Langengen Forskningsbibliotekar Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjeneste irene.langengen@kunnskapssenteret.no

2 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Formulere spørsmål Gjennomføre litteratursøk - lete! Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap Vurdere kunnskapen opp mot skjønn, verdier og preferanser Implementere Kunnskapsbasert praksis: trinnene

3 Undervisning  Ulike faggrupper  Sykepleiere  Leger  Fysioterapeuter  Jordmor  Helsesøster  Byråkrater  Bibliotekarer  Ulike fagmiljøer  Giftinformasjonssentralen  Sykehusavdeling  Studenter  Ulike typer kurs  KBP-kurs (der søking er en del)  Søkekurs STOR PÅGANG! http://www.irisdesign.no/SHdir/html/sample-1.htm

4 E-læring

5 Bakgrunn  Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa)  Midten av 90-tallet: utdanning i folkehelsevitenskap for ulike helseprofesjoner  KBP et tema i kursrekken  Etterspørsel etter kurs  Formidlingsgruppe  2002: Sosial- og helsedirektoratet  Enda mer etterspørsel...  Prosjekt “Læringsarena”  Nå: delprosjekt i Helsebiblioteket.no  Det er ikke nok bare å gjøre forskning lettere tilgjengelig. Det må også bygges kompetanse i kunnskapshåndtering.

6 E-læring  Målsetning  Å gi en enkel innføring i kunnskapsbasert praksis  Målgruppe  Ansatte i helsetjenesten  Andre: studenter, bibliotekarer  Hensikt:  Introduksjon for “nybegynnere”  Forberedelse til kurs  Repetisjon etter kurs

7 Innhold  De tre første trinnene i KBP: 1. Formulere gode spørsmål 2. Finne frem til relevant forskningslitteratur (litteratursøk) 3. Kritisk vurdere forskning (primærstudier og sekundærstudier) 4. Anvende forskning i egen praksis 5. Evaluere praksis

8 Moduler  Basismoduler: 1. Introduksjon 2. Spørsmålsformulering 3. Forskningsmetoder 4. Litteratursøk  Dybdemoduler: 1. Kritisk vurdering – introduksjon 2. Randomiserte kontrollerte studier 3. Systematiske oversikter 4. Cochrane Library 5. Medline

9 Refleksjon i fagutøvelsen; Erkjenne og identifisere informasjonsbehov Formulere spørsmål Gjennomføre litteratursøk - lete! Kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap Vurdere kunnskapen opp mot skjønn, verdier og preferanser Implementere Kunnskapsbasert praksis: trinnene

10  http://www.irisdesign.no/SHdir/html/sample-13.htm http://www.irisdesign.no/SHdir/html/sample-13.htm


Laste ned ppt "Undervisning Irene W. Langengen Forskningsbibliotekar Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjeneste"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google