Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Navigasjon og testside 1. Maskin må ha QuickTime eller Windows Media Player 9 for å spille video 2. Sørg for at prosjektoren viser hele bildet/presentasjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Navigasjon og testside 1. Maskin må ha QuickTime eller Windows Media Player 9 for å spille video 2. Sørg for at prosjektoren viser hele bildet/presentasjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Navigasjon og testside 1. Maskin må ha QuickTime eller Windows Media Player 9 for å spille video 2. Sørg for at prosjektoren viser hele bildet/presentasjonen på skjermen. 3. Sørg for at lyden virker. Trykk denne knappen for å høre lyd. 4. Bruk standard PowerPoint-navigasjon i presentasjonen: –Bruk venstre/høyre piltast til å navigere mellom forrige/neste slide –Du kan også bruke venstre/høyre musetast for å navigere mellom forrige/neste slide. NB!! Dette virker ikke i videobildet. Her må man benytte piltast. –Hvis du klikker på musen i videoområdet, stopper filmen. Du kan skifte til neste slide ved å klikke med musen utenfor videoområdet. Du kan også bruke piltasten for å gjøre det samme. 5.Når du har testet at alt virker: Gå til neste side som er en startslide som er sort i påvente av at foredraget skal starte. 6.Når foredraget skal starte: Trykk på høyre piltast for å starte animasjonssiden med logo NB: For at video skal virke må denne presentasjonen ligge i samme mappe som videofilen som heter Logoanimasjon.mp4

3

4 LOGOANIMASJON

5 Tema: Foredragsholder: Informasjonsprogrammet Universell utforming i byggsektoren Et samarbeid mellom Husbanken og Statens bygningstekniske etat Universell utforming på dagsorden Nasjonale føringer Åse Norang og Tone Rønnevig,Statens bygningstekniske etat

6 SLUTTSLIDE

7 Universell utforming - et nasjonalt satsningsområde fysiske barrierer Samfunnets krav Individets forutsetninger universell utforming

8 Strategi: universell utforming av produkter, boliger, bygg og uteområder St.meld. Nr. 40 Nedbygging av funksjonshemmede barrierer (2002-2003) St.meld.nr. 23 Om boligpolitikken (2003-2004) Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder (2004)

9 Målrettet innsats - Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder Femårig handlingsplan,( 2004-2009) - Arbeids og sosialdepartementet og Miljøverndepartementet - MD har ansvar for koordinering. Planen er basert på sektoransvarsprinsippet, koordinert medvirkning på alle nivåer og løpende evalueringer Prioriterte innsatsområder: bygg og uteområder - samferdsel og IKT

10 Planens mål er fullverdig tilgjengelighet med varige virkninger. Det innebærer at alle samfunnsborgere skal ha de samme muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse. Gjennomføre 100 tiltak Øke kunnskap på alle prioriterte områder Planens mål og strategier

11 100 tiltak 50 tiltak innen bygg og uteområder BU 21 - inkludere universell utforming i teknisk forskrift BU 22 -øke antall universelt utformede boliger BU 23 - Hensyn til universell utforming skal inngå i utbyggingsavtaler BU -27 Kompetanseheving av universell utforming i utdanningsinstitusjonene BU- 29 Fjerne 100 alvorlige hindringer A15 Informasjons-og opplæringsprogram bolig og bygg

12 A15 - Informasjonsprogrammet universell utforming i byggsektoren Organisert som samarbeidsprosjekt HB-BE - prosjektledelse BE Styringsgruppe ledelsen i BE og Husbanken Prosjektgruppe Husbanken og BE Finansiert av KRD, MD, Husbanken og BE Varighet 2005-2009

13 Nye rammebetingelser …… Revidering av plan- og bygningsloven Antidiskrimineringslov –Bedre tilgjengelighet for alle Endringer i teknisk forskrift Tilgjengelighetsstandard for byggverk Husbankens nye grunnlån med nye kriterier Informasjonsprogrammet om universell utforming i byggsektoren

14 Effektmål Universell utforming skal være en viktig kvalitet i planlegging, prosjektering og utførelse av boliger og byggverk med tilliggende uteområder

15 Informere om -og heve kompetansen Byggenæringen Kommunene Utdanningsinstitusjoner Folk flest Forskning og utvikling Informasjonsprogrammet om universell utforming i byggsektoren

16 Informasjonsprogammet om universell utforming i byggsektoren Samarbeid mellom Statens bygningsteknisk etat og Husbanken. –Informasjon Introduksjon til universell utforming –Utdanning Grunnutdanning Etter- og videreutdanning –Samordning av statlig innsats innen universell utforming i byggsektoren Konferanser Universell utforming - et nasjonalt satsningsområde

17 Prioritering av målgrupper 2006 Fagfolk generelt - arkitekter spesielt - 2007 Byggherrer/eiendomsutviklere - fagfolk-rådgivere spesielt 2008 Folk flest - 2009 Alle målgrupper

18 Hvor langt er vi kommet - hva kan vi bidra med............... Kommunikasjonsverktøy – aktivitetsplaner for målgrupper – visuelle virkemidler – web - www.be.no/universellwww.be.no/universell Utvikling av tilbud på etter- og videreutdanning Kursopplegg -Introduksjonskurs - pp-maler - Informasjon og veiledning Aktivitetsplan 2006

19 Prosjektaktiviteter - Opprette ekspertgruppe for temaet universell utforming i byggsektoren Gjennomføre en undersøkelse blant fagfolk om holdning og kunnskap i henhold Utvikle en aktivitetsplan for byggherrer Oppstart grunnlag for kampanje rettet mot folk flest Utvikle en mediestrategi for informasjonsprogrammet Aktivitetsplan 2006

20 Introduksjon til temaet - fagfolk generelt og arkitekter spesielt Kurspakke Tilby kurs til større aktører i næringen Støtte og bidra i Norwegian Wood, Stavanger kulturby 2008 Stimulere og gi økonomisk støtte til kurs arrangert av andre Utvikle websiden til byggsektorens sentrale webside for universell utforming Innarbeide temaet i arkitektkonkurranser Foredrag Aktivitetsplan 2006

21 Strategi for å få temaet i grunnutdanningen NTNU BAS Arkitekthøgskolen i Oslo UMB Høgskoler Bachelor - Master Stipendiatstillinger Professor II stillinger Studentstipend Aktivittsplan 2006

22 Suksesskriterier Får til et godt samarbeid mellom Husbanken og BE Alle ansatte har kunnskap om universell uforming og utfra egen posisjon bidrar til at informasjon om universell utforming blir kjent på en positiv måte Prosjektets delmål innarbeides i virksomhetsplaner i den enkelte region og i den enkelte avdeling/seksjons aktiviteter At vi evaluerer det vi gjør og har ambisjoner om å bli bedre og bedre......

23


Laste ned ppt "Navigasjon og testside 1. Maskin må ha QuickTime eller Windows Media Player 9 for å spille video 2. Sørg for at prosjektoren viser hele bildet/presentasjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google