Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innspill til ny plan for universell utforming Arne Lein 15.04.2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innspill til ny plan for universell utforming Arne Lein 15.04.2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innspill til ny plan for universell utforming Arne Lein 15.04.2013

2

3 To tanker i hodet samtidig • Nyttig for alle – et bedre og enklere utformet samfunn • Nødvendig for noen – bygge ned diskriminerende hinder for personer med nedsatt funksjonsevne • Nødvendig å vite hva som er dimensjonerende faktorer og holde det høyt som premiss!

4 Videreføre tiltak i eksisterende plan • Sørge for at målene og adressat for tiltak er tydelig • Bred prosess ved tiltaksutforming • Sikre tydelig beskrivelse av kompetansetiltak • Sikre bredde i sammensetningen av kompetansetiltak • Tilgjengeliggjøre samling av best praksis • Videreføre bruk av stimuleringsmidler

5 Norge – universelt utformet 2025 • 12 år igjen – krever langt mer kraft enn til nå! – Like viktig som andre reformer i samfunnet – Eksisterende bygningsmasse, tydelige føringer gjennom reguleringsbestemmelser og stimuleringsmidler – KS må ta et tydelig ansvar, reise uu på den lokalpolitiske dagsorden, inn i overordnede kommuneplaner, lære av søsterorganisasjon i Sverige – Involvere funksjonshemmede organisasjoner lokalt

6 – Benytte forskriftshjemmel i plan og bygningslov – start med grunnskoler, regjeringen må bevilge egne midler til dette – Endring i eksisterende bygg kan ikke stoppes av uforholdsmessig byrde slik som i dag – Finansdepartementet må få et eierforhold til neste handlingsplan – Opprette et fond for universell utforming (ENOVA) – Dokumentere samfunnsøkonomisk nytte av UU

7 • Norge er ikke universelt utformet før bygg og uteområder er universelt utformet – Ny plan må innrettes slik at resultat er målbart i den konkrete hverdag!


Laste ned ppt "Innspill til ny plan for universell utforming Arne Lein 15.04.2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google