Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Pensjonsforlikets konsekvenser for offentlig sektor -1 Ny folketrygd og Ny AFP er bygd opp på samme måte; ”det tjenes opp mer pensjon jo lengre man jobber,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Pensjonsforlikets konsekvenser for offentlig sektor -1 Ny folketrygd og Ny AFP er bygd opp på samme måte; ”det tjenes opp mer pensjon jo lengre man jobber,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Pensjonsforlikets konsekvenser for offentlig sektor -1 Ny folketrygd og Ny AFP er bygd opp på samme måte; ”det tjenes opp mer pensjon jo lengre man jobber, og pensjonen blir høyere desto senere den tas ut” Stortingsforliket: ”- de offentlige tjenestepensjonene (må) tilpasses den nye folketrygdmodellen”

2 Pensjonsforlikets konsekvenser for offentlig sektor - 2 Pensjonsforlikets formulering om at ”Tjenestepensjon tilsvarende to tredjedeler av sluttlønn i offentlig sektor (bruttoordninger) videreføres” står i motsetning til Prinsippet om at ”det tjenes opp mer pensjon jo lengre man jobber, og pensjonen blir høyere desto senere den tas ut” og forlikets formulering om at ”tjenestepensjonene skal omfattes av delingstall og ny indeksering”

3 Pensjonsforlikets konsekvenser for offentlig sektor - 3 Det mest sannsynlige (?) er at ”to tredjedeler av bruttolønn” blir et referansepunkt i den nye modellen; - de som har et gitt antall opptjeningsår (30?) ved 67 (?) år vil få en pensjon tilsvarende 66% (NB: I dag utgjør TP 68-70% av sluttlønn) TP blir et påslag på toppen av Folketrygd og AFP

4 Pensjonsforlikets konsekvenser for offentlig sektor - 4 Utfordringer med TP som påslagsmodell: Skal 2/3-nivået oppnås ved 67 eller 65 år? Hvor mange opptjeningsår skal til for å gi 2/3 ved denne alderen? (65/33?) Alternativt: Skal utdannings- / omsorgsår gi opptjening? Skal TP-påslaget avkortes, være flatt, eller omregnes til en individuell pott (som ny FT og ny AFP)? Hva blir konsekvensene for AFP?

5 Pensjonsforlikets konsekvenser for offentlig sektor - 5 Konsekvenser for AFP: Med 2/3 ved 65 år, basert på 33 års opptjening, må kompensasjonstillegget i offentlig sektor være mye større enn i privat (dobbelt?) ”Ny” AFP-modell i offentlig sektor må ha en høyere opptjeningsprosent (0,4 ?) for å opprettholde verdien av 30-års-regelen

6 Pensjonsforlikets konsekvenser for offentlig sektor - 6 TP som påslagsmodell vil øke ulikhetene enda mer Særaldersgrensene og 85-årsregelen står for fall??

7


Laste ned ppt "Pensjonsforlikets konsekvenser for offentlig sektor -1 Ny folketrygd og Ny AFP er bygd opp på samme måte; ”det tjenes opp mer pensjon jo lengre man jobber,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google