Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Biogassproduksjon En ny utfordring for bonden når det gjelder: tekniske løsninger kunnskap om drift kunnskap om biologi.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Biogassproduksjon En ny utfordring for bonden når det gjelder: tekniske løsninger kunnskap om drift kunnskap om biologi."— Utskrift av presentasjonen:

1 Biogassproduksjon En ny utfordring for bonden når det gjelder: tekniske løsninger kunnskap om drift kunnskap om biologi

2 Husdyrgjødsel som ressurs En gjødselvare med: varierende verdi varierende innhold vanskelig å handtere Nå også en framtidig energikilde. mål om at 30 % av husdyrgjødsla skal brukes til biogassproduksjon inne 2020 en biorest med bedre gjødselverdi

3 For dagens bonde er det er store krav til kunnskap Rask teknisk utvikling Strukturendringer med stadig større enheter Endringer i økonomiske rammebetingelser Færre bønder, mindre fagmiljø Større arbeidspress Mange som vil selge løsninger Mange ulike regelverkskrav, mange ulike forvaltningsorgan å forholde seg til

4 Biogassproduksjon og ei høgtytende ku God og grundig planlegging må vite hva en vil og hvordan nå målet God og riktig sammensatt forrasjon godt grovfor og riktig kraftfor Godt tilrettelagte tekniske løsninger bygningsmessige og utstyrsmessige tilpassa kua God oppfølging og regelmessig tilsyn individuell oppfølging

5 FOR 2007-10 27 nr 1254: Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum med forordning (EF) 1774/2002 Formålet er at slike produkter ikke skal utgjøre en risiko for dyre- og folkehelsen Deler inn animalske biprodukter i 3 kategorier Kategori 1: som kan spre TSE/ BSE (kugalskap) matavfall fra internasjonal trafikk. Kategori 2: Husdyrgjødsel, men flere unntak, ensilasje av død fisk Kategori 3: normalt slakteavfall

6 Utfordringer i forbindelse med bygging og drift av biogassanlegg Ulike typer biprodukter krever ulik bearbeiding før de kan nyttes som råstoff i et biogasanlegg husdyrgjødsel kan nyttes uten bearbeiding Biprodukter som krever bearbeiding før bruk i biogassanlegg vil øke investeringene. Valg av flere typer råstoff krever større kunnskap om drift av anlegget. Ulike biprodukter gir ulike mengder produsert biogass.

7 Grunnlaget for et godt resultat i form av biogass og økonomisk resultat Grundig planlegging Tilgang på råstoffer Valg av tekniske løsninger Vurdere behovet for kunnskap om drift Realistiske økonomiske kalkyler Bruk av produsert energi Bruk av biorest Muligheter for utvidelse av anlegget

8 Når et godt planleggingsarbeid er gjennomført Skaffe seg nødvendig kunnskap om drift Sørg for gode og sikre kontrakter med leverandører. Sørg for god oppfølging i byggefasen. Sett krav om opplæring og oppfølging. Ha god rutiner for eget arbeid

9 FOR 2003-07-04 nr 951: Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Gjødselvareforskriften. Formålet er å sikre kvalitet på produktene og hindre spredning av smittestoffer, parasitter, floghavre, tungmetaller. Denne forskriften stiller krav ved omsetning av råtnerest/ biorest fra et biogassanlegg. Krav om prøvetaking og deklarering av næringsinnhold i produkter som omsettes. Mattilsynet fører tilsyn med produksjon og kvalitet. Kommunen fører tilsyn med lagring og bruk.

10 Oppsummering Dårlig planlegging. Manglende kunnskap. Dårlige tekniske løsninger. Manglende oppfølging. Gir et dårlig sluttprodukt og økonomiske problemer.


Laste ned ppt "Biogassproduksjon En ny utfordring for bonden når det gjelder: tekniske løsninger kunnskap om drift kunnskap om biologi."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google