Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid om helse i Nord-Gudbrandsdal Hamar 24.mai 2011 Vigdis Rotlid Vestad, prosjektleder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid om helse i Nord-Gudbrandsdal Hamar 24.mai 2011 Vigdis Rotlid Vestad, prosjektleder."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid om helse i Nord-Gudbrandsdal Hamar 24.mai 2011 Vigdis Rotlid Vestad, prosjektleder

2 Befolkning pr. 01.01.10: Totalt i Oppland:185 216 Skjåk : 2.265 Lom : 2.410 Vågå: 3.722 Sel: 5.999 Dovre: 2.776 Lesja: 2.174 Sum:19.346

3 Avstander Reiseavstand i km til Otta sentrum fra: –Grotli (Skjåk)120 km –Krossbu (Lom)107 km –Bjorli (Lesja)102 km –Gjendesheim (Vågå)92 km –Hjerkinn (Dovre)78 km –Bismo (Skjåk)78 km –Lesja tettstad (Lesja)62 km –Dombås (Dovre)46 km –Vågåmo (Vågå)31 km Reiseavstand fra Otta sentrum videre til Lillehammer: 119 km Lillehammer er nærmeste lokalsykehus Altså: Over 200 km til sykehus fra ytterkantene i regionen –Kilde: Statens vegvesen

4 Nord-Gudbrandsdal Lokal Medisinske Senter –Sel kommune, Otta –Nytt bygg våren 2010. ca 3500 kv.m. –DPS er nabobygg –Senterets tjenestetilbud er delt inn i: kommunale helsetjenester spesialisthelsetjeneste interkommunale helsetjenester

5 Sykehuset Innlandet Sel kommune Regionrådet i NG Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja Spesialisthelsetjenester Kommunal helsetj. Interkommunalt samarbeid Rådmannen i Sel Ambulerende spesialister Dialyse Røntgen Hørselssentral Lysbehandling Telemedisin Råd/veiledning Kompetanse Legekontor Kortidsavdeling Fysio- rehab. avd. Prosjekt NGLMS Legevakt - Legevaktvarsling 5 Intermediære sengeplasser Fysio-ergo/rehab. Jordmorvakttjeneste Samfunnsmedisin - Folkehelse Regional plan Felles journalsystem Telemedisin-videokonferanse Kompetanse/forskning Ultralydundersøkelser

6 DEL 1 DEL 2 styringsgruppe prosjektleder brukerutvalg prosjektgruppe A1organiseringA2 interm. senger med. behandling A3 samf.med folkehelse A4 kompetanse forskning B2 utstyr B3 helse- samarbeid B4 legevakt Avd.leder * Samf.medisinerVigdis Eystein Inge Vigdis 6 – K –helse/SI Vigdis Egen gruppe B1 spesialist- helsetjeneste Prosjekt NGLMS 2010 - 2011

7 Spesialisthelsetjeneste i NGLMS –Ortopedi –Revmatologi –Nevrologi –Gynekologi –Hørselsentral –Hudlege –Lysbehandling –Røntgen –6 dialysesenger-blodtransfusjoner- cytostatikabehandling –Telemedisin-videokonferanse –Kompetanse –Råd- og veiledning

8 Kommunale helsetjenester i NGLMS –Fysio - og ergoterapienhet –Kommunalt legesenter –Korttidsavdeling for pleie- og omsorgstjenesten

9 Interkommunalt samarbeid i NGLMS –Prosjekt NGLMS –Legevakt –Legevaktvarsling –5 Intermediære sengeplasser –Fysio-ergo/rehab. –Jordmorvakttjeneste –Samfunnsmedisin –Folkehelse –Regionalplan for helsesamarbeid i NG –Felles journalsystem for lege, helsesøster, fysioterapi og jordmor –Felles journalsystem for pleie- og omsorgstjenesten –Telemedisin-videokonferanse –Kompetanse/forskning/evaluering –Ultralydundersøkelser

10 Politiske og administrative prosesser i helsesamarbeid –Regionråd –Kommunestyre –Rådmannsutvalg –6-K-helse

11 Årsaken til samarbeid –En erkjennelse av at den enkelte kommune ikke greier å løse alle velferdsutfordringene på egen hånd –Samhandlingsreformen, nasjonal helseplan, nye helselover, øvrige nasjonale føringer –Med bygging av lokalmedisinsk senter på Otta har regionen blitt ”tvunget” til fortgang i helsesamarbeid

12 Regionalplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal Forarbeid våren 2010 –kommuner, sykehuset, FK og Helsedir. 6-K-helse, prosjektleder NLMS, direktør SI Oppstart med studie i planarbeid for kommunalt ansatte Tilsette adm.ressurs Koordinator for samfunnsmedisin en ressurs i arbeidet

13 Organisering av IKT –Regiondata –Felles pasientjournalsystem: lege, helsesøster, jordmor, fysioterapeut pleie- og omsorg –Felles outlock for alle ansatte i 6 kommuner –Enkelt å samarbeide innen IKT –Spes.h.tj. sitt eget journalsystem i NGLMS –Åpne for meldingsutveksling når programvare er på plass

14 Telemedisin - Videokonferanse Røntgen - Dialyse Intermediære senger Overføring av møter Samtale om/med pasient Kompetanseoverføring - utvikling Strukturer og systemer for IKT- samhandling Innkjøp av videoutstyr i alle kommuner

15 Utfordringer –Hvilke behov har den enkelte samarbeidspart? –Finansieringsmodeller –Samarbeidsavtaler –Manglende strukturer, IKT, systemer og rutiner for samarbeid og kommunikasjon –Kompetanse - rekruttering

16 Oppsummert Samarbeidsprosesser tar tid Dialog og respekt for hverandres egenart Finansieringsmodeller – en utfordring Fokus på helseforebyggende arbeid Sikre gode behandlingstilbud Desentralisere spes.helsetilbud som er nyttig for pasient og/eller samfunn Regionalplan for helsesamarbeid i NG IKT er viktig for utvikling av pasientlogistikk og ressursstyring


Laste ned ppt "Samarbeid om helse i Nord-Gudbrandsdal Hamar 24.mai 2011 Vigdis Rotlid Vestad, prosjektleder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google