Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid om helse i Nord-Gudbrandsdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid om helse i Nord-Gudbrandsdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samarbeid om helse i Nord-Gudbrandsdal
Hamar 24.mai 2011 Vigdis Rotlid Vestad, prosjektleder

2 Sum :19.346 Befolkning pr. 01.01.10: Totalt i Oppland:185 216
Skjåk : Lom : Vågå : Sel : Dovre : Lesja : Sum :19.346

3 Avstander Reiseavstand i km til Otta sentrum fra:
Grotli (Skjåk) 120 km Krossbu (Lom) 107 km Bjorli (Lesja) 102 km Gjendesheim (Vågå) 92 km Hjerkinn (Dovre) 78 km Bismo (Skjåk) 78 km Lesja tettstad (Lesja) 62 km Dombås (Dovre) 46 km Vågåmo (Vågå) 31 km Reiseavstand fra Otta sentrum videre til Lillehammer: 119 km Lillehammer er nærmeste lokalsykehus Altså: Over 200 km til sykehus fra ytterkantene i regionen Kilde: Statens vegvesen

4 Nord-Gudbrandsdal Lokal Medisinske Senter
Sel kommune, Otta Nytt bygg våren ca 3500 kv.m. DPS er nabobygg Senterets tjenestetilbud er delt inn i: kommunale helsetjenester spesialisthelsetjeneste interkommunale helsetjenester

5 Sel kommune Sykehuset Innlandet Regionrådet i NG Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja Rådmannen i Sel NGLMS NGLMS Spesialisthelsetjenester Kommunal helsetj Interkommunalt samarbeid Ambulerende spesialister Dialyse Røntgen Hørselssentral Lysbehandling Telemedisin Råd/veiledning Kompetanse Prosjekt NGLMS Legevakt - Legevaktvarsling 5 Intermediære sengeplasser Fysio-ergo/rehab. Jordmorvakttjeneste Samfunnsmedisin - Folkehelse Regional plan Felles journalsystem Telemedisin-videokonferanse Kompetanse/forskning Ultralydundersøkelser Legekontor Kortidsavdeling Fysio- rehab. avd.

6 Prosjekt NGLMS styringsgruppe brukerutvalg prosjektgruppe prosjektleder DEL 1 A1organisering A2 interm. senger med. behandling A3 samf.med folkehelse A4 kompetanse forskning Samf.medisiner Vigdis Vigdis Avd.leder * DEL 2 B3 helse samarbeid B4 legevakt B1 spesialist-helsetjeneste B2 utstyr Eystein Inge Vigdis 6 – K –helse/SI Vigdis Egen gruppe

7 Spesialisthelsetjeneste i NGLMS
Ortopedi Revmatologi Nevrologi Gynekologi Hørselsentral Hudlege Lysbehandling Røntgen 6 dialysesenger-blodtransfusjoner- cytostatikabehandling Telemedisin-videokonferanse Kompetanse Råd- og veiledning

8 Kommunale helsetjenester i NGLMS
Fysio - og ergoterapienhet Kommunalt legesenter Korttidsavdeling for pleie- og omsorgstjenesten

9 Interkommunalt samarbeid i NGLMS
Prosjekt NGLMS Legevakt Legevaktvarsling 5 Intermediære sengeplasser Fysio-ergo/rehab. Jordmorvakttjeneste Samfunnsmedisin Folkehelse Regionalplan for helsesamarbeid i NG Felles journalsystem for lege, helsesøster, fysioterapi og jordmor Felles journalsystem for pleie- og omsorgstjenesten Telemedisin-videokonferanse Kompetanse/forskning/evaluering Ultralydundersøkelser

10 Politiske og administrative prosesser i helsesamarbeid
Regionråd Kommunestyre Rådmannsutvalg 6-K-helse

11 Årsaken til samarbeid En erkjennelse av at den enkelte kommune ikke greier å løse alle velferdsutfordringene på egen hånd Samhandlingsreformen, nasjonal helseplan, nye helselover, øvrige nasjonale føringer Med bygging av lokalmedisinsk senter på Otta har regionen blitt ”tvunget” til fortgang i helsesamarbeid

12 Regionalplan for helsesamarbeid i Nord-Gudbrandsdal
Forarbeid våren 2010 –kommuner, sykehuset, FK og Helsedir. 6-K-helse, prosjektleder NLMS, direktør SI Oppstart med studie i planarbeid for kommunalt ansatte Tilsette adm.ressurs Koordinator for samfunnsmedisin en ressurs i arbeidet

13 Organisering av IKT Regiondata Felles pasientjournalsystem:
lege, helsesøster, jordmor, fysioterapeut pleie- og omsorg Felles outlock for alle ansatte i 6 kommuner Enkelt å samarbeide innen IKT Spes.h.tj. sitt eget journalsystem i NGLMS Åpne for meldingsutveksling når programvare er på plass

14 Telemedisin - Videokonferanse
Røntgen - Dialyse Intermediære senger Overføring av møter Samtale om/med pasient Kompetanseoverføring - utvikling Strukturer og systemer for IKT- samhandling Innkjøp av videoutstyr i alle kommuner

15 Utfordringer Hvilke behov har den enkelte samarbeidspart?
Finansieringsmodeller Samarbeidsavtaler Manglende strukturer, IKT, systemer og rutiner for samarbeid og kommunikasjon Kompetanse - rekruttering

16 Oppsummert Samarbeidsprosesser tar tid
Dialog og respekt for hverandres egenart Finansieringsmodeller – en utfordring Fokus på helseforebyggende arbeid Sikre gode behandlingstilbud Desentralisere spes.helsetilbud som er nyttig for pasient og/eller samfunn Regionalplan for helsesamarbeid i NG IKT er viktig for utvikling av pasientlogistikk og ressursstyring


Laste ned ppt "Samarbeid om helse i Nord-Gudbrandsdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google