Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TQM Center Norway Nå situasjonen for xxxxxxx er at bedriften er kommet i gang med LEAN ledelse i fabrikken på xxxxxxx. Det brukes flere LEAN verktøy i.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TQM Center Norway Nå situasjonen for xxxxxxx er at bedriften er kommet i gang med LEAN ledelse i fabrikken på xxxxxxx. Det brukes flere LEAN verktøy i."— Utskrift av presentasjonen:

1 TQM Center Norway Nå situasjonen for xxxxxxx er at bedriften er kommet i gang med LEAN ledelse i fabrikken på xxxxxxx. Det brukes flere LEAN verktøy i det daglige arbeidet. -Målet med oppgaven er å finne status for nåsitusjonen for LEAN ledelse arbeidet i fabrikken til xxxxx. Denne ståstedsanalysen/LEAN speilet skal danne utgangspunkt for å etablere en handlingsplan som skal brukes til å sette opp nødvendige tiltak til forbedring, for å nå fremtidige ambisiøse mål om å overleve som en lønnsom og levedyktig produksjonsbedrift på jæren i Rogaland i fremtiden. - Framstilling av LeanSpeilet med framheving av de viktige få forbedringsområdene. - Analyse og oppsummering av de få viktige forbedringsområdene: - Fabrikkledelsen bruker ikke visjon og verdier tilstrekkelig aktivt for bedre verdiforankring. - Fabrikken mangler et system for systematisk lederutvikling -, Fabrikken har ikke et system for å rekruttere de personene med stort potensiale for å læring. - Fabrikkledelsen mangler opplæring i LEAN ledelse for å være i stand til å etablere en kontinuerlig forbedringskultur i fabrikken. - Alle ansatte mangler en generell opplæring i LEAN kulturen og forbedringsverktøyene. - Enkelte lederne i fabrikken mangler en ydmyk lederstil. - Vi måler ikke OEE, som gjør at vi ikke vet hvordan vi presterer målt mot konkurrentene? - Framstilling av LeanSpeilet med framheving av de viktige få forbedringsområdene. - Analyse og oppsummering av de få viktige forbedringsområdene: - Fabrikkledelsen bruker ikke visjon og verdier tilstrekkelig aktivt for bedre verdiforankring. - Fabrikken mangler et system for systematisk lederutvikling -, Fabrikken har ikke et system for å rekruttere de personene med stort potensiale for å læring. - Fabrikkledelsen mangler opplæring i LEAN ledelse for å være i stand til å etablere en kontinuerlig forbedringskultur i fabrikken. - Alle ansatte mangler en generell opplæring i LEAN kulturen og forbedringsverktøyene. - Enkelte lederne i fabrikken mangler en ydmyk lederstil. - Vi måler ikke OEE, som gjør at vi ikke vet hvordan vi presterer målt mot konkurrentene? NåsituasjonenNåsituasjonen STUDENT : LEAN - Fabrikken etter forbedring sommeren år 2015: - - Ønsket situasjon HvaHvordan?Hvor?Hvem?Når? Gjennomføre 0pplæring ved å gjennomføre etter og videre utdanning. Starte opp med måling av OEE (mål 85). Forbedre org kultur Nærvær min 94% Forbedre rekrutteringsprosess Studere LEAN ledelselse Veilede og støtte lederne med å komme i gang med målinger Coaching av ledere i forhold til visjon og verdier Kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljø sammen med tillitsvalgte og verneombud. Forbedre standard. Addisco/Høyskolen i Bergen eller tilsvarende. På hovedmaskinene. Der arbeidet foregår, og på møterom. Der arbeidet utføres HR Kontor Arbeidslederne og teamlederne. (fabrikksjef) HR Leder - Fra og med våren 2012 til alle har gjennomført våren høsten 2014. - Høsten 2012 - Våren 2012 til evigheten. - - Våren 2012 og til evigheten. - Våren 2012 og til evigheten Kostnader: 5 Arbeidslere i fabrikken * kursavgift mm. = 250 000 Kr 10 Teamledere i fabrikken * kursavgift mm. = 500 000 Kr Basisopplæring av alle ansatte i LEAN = 504 000 Kr Totale kostnader (inklud. timeforbruk betalte timer): = 1 254 000 kr - ADM Dir. vil måle virkningen ved “Gemba walk” hvert kvatal ved bruk av Lean speilet og oppfølging av KPI. OPPFØLGINGOPPFØLGING - Resultater noteres og dato for måling dokumenters og resultatene sammenligning med mål og resultat av forrige måling RESULTATERRESULTATER


Laste ned ppt "TQM Center Norway Nå situasjonen for xxxxxxx er at bedriften er kommet i gang med LEAN ledelse i fabrikken på xxxxxxx. Det brukes flere LEAN verktøy i."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google