Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nå situasjonen for xxxxxxx er at bedriften er kommet i gang med LEAN ledelse i fabrikken på xxxxxxx. Det brukes flere LEAN verktøy i det daglige arbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nå situasjonen for xxxxxxx er at bedriften er kommet i gang med LEAN ledelse i fabrikken på xxxxxxx. Det brukes flere LEAN verktøy i det daglige arbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nå situasjonen for xxxxxxx er at bedriften er kommet i gang med LEAN ledelse i fabrikken på xxxxxxx. Det brukes flere LEAN verktøy i det daglige arbeidet . STUDENT : LEAN Ønsket situasjon Fabrikken etter forbedring sommeren år 2015: Målet med oppgaven er å finne status for nåsitusjonen for LEAN ledelse arbeidet i fabrikken til xxxxx. Denne ståstedsanalysen/LEAN speilet skal danne utgangspunkt for å etablere en handlingsplan som skal brukes til å sette opp nødvendige tiltak til forbedring, for å nå fremtidige ambisiøse mål om å overleve som en lønnsom og levedyktig produksjonsbedrift på jæren i Rogaland i fremtiden. Nåsituasjonen Framstilling av LeanSpeilet med framheving av de viktige få forbedringsområdene. Analyse og oppsummering av de få viktige forbedringsområdene: Fabrikkledelsen bruker ikke visjon og verdier tilstrekkelig aktivt for bedre verdiforankring. Fabrikken mangler et system for systematisk lederutvikling , Fabrikken har ikke et system for å rekruttere de personene med stort potensiale for å læring. Fabrikkledelsen mangler opplæring i LEAN ledelse for å være i stand til å etablere en kontinuerlig forbedringskultur i fabrikken. Alle ansatte mangler en generell opplæring i LEAN kulturen og forbedringsverktøyene. Enkelte lederne i fabrikken mangler en ydmyk lederstil. Vi måler ikke OEE, som gjør at vi ikke vet hvordan vi presterer målt mot konkurrentene? Hva Hvordan? Hvor? Hvem? Når? Gjennomføre 0pplæring ved å gjennomføre etter og videre utdanning. Starte opp med måling av OEE (mål 85). Forbedre org kultur Nærvær min 94% Forbedre rekrutteringsprosess Studere LEAN ledelselse Veilede og støtte lederne med å komme i gang med målinger Coaching av ledere i forhold til visjon og verdier Kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljø sammen med tillitsvalgte og verneombud. Forbedre standard. Addisco/Høyskolen i Bergen eller tilsvarende. På hovedmaskinene. Der arbeidet foregår, og på møterom. Der arbeidet utføres HR Kontor Arbeidslederne og teamlederne. (fabrikksjef) HR Leder - Fra og med våren 2012 til alle har gjennomført våren høsten 2014. - Høsten 2012 Våren 2012 til evigheten. - Våren 2012 og til evigheten. Våren 2012 og til evigheten Kostnader: 5 Arbeidslere i fabrikken * kursavgift mm. = Kr 10 Teamledere i fabrikken * kursavgift mm. = Kr Basisopplæring av alle ansatte i LEAN = Kr Totale kostnader (inklud. timeforbruk betalte timer): = kr OPPFØLGING RESULTATER ADM Dir. vil måle virkningen ved “Gemba walk” hvert kvatal ved bruk av Lean speilet og oppfølging av KPI. Resultater noteres og dato for måling dokumenters og resultatene sammenligning med mål og resultat av forrige måling TQM Center Norway


Laste ned ppt "Nå situasjonen for xxxxxxx er at bedriften er kommet i gang med LEAN ledelse i fabrikken på xxxxxxx. Det brukes flere LEAN verktøy i det daglige arbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google