Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norge forsterker sin stilling som verdens ledende maritime kompetansesentrum frem mot år 2010. Verftskonferansen, Bergen, 15-16 november 2000.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norge forsterker sin stilling som verdens ledende maritime kompetansesentrum frem mot år 2010. Verftskonferansen, Bergen, 15-16 november 2000."— Utskrift av presentasjonen:

1 SEAWAY@2010 Norge forsterker sin stilling som verdens ledende maritime kompetansesentrum frem mot år 2010. Verftskonferansen, Bergen, 15-16 november 2000 Eirik.Sorgard@dnv.com

2 SEAWAY@2010 Hva er SEAWAY@2010 ? En ambisiøs satsing på FoU og Kompetansebygging av og for den norske maritime klynge Et initiativ for å etablere prosjekter med fokus på innovasjon og verdiskapning Et forsøk på å få til en koordinert satsing i størrelsesorden 1 milliard NOK i perioden 2002-2006 med vesentlig delfinansiering fra Norges Forskningsråd

3 SEAWAY@2010 Hvem tar initiativ? En prosjektgruppe er etablert for å dra prosessen: Teknologibedriftenes Landsforening Norges Rederiforbund Maritimt Forum Oljeindustriens Landsforening MARINTEK Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet Norges Handelshøyskole/SIØS Handelshøyskolen BI, Senter for Maritime Studier Det Norske Veritas

4 SEAWAY@2010 Hvorfor tar vi et initiativ? 1. Norge står overfor store utfordringer for å skape nødvendige verdier i konkurranseutsatt industri. 2. Den maritime næringen står foran store utfordringer og muligheter der de viktigste drivkrefter er: Informasjons og kommunikasjonsteknologi Globalisering av økonomisk virksomhet Miljøhensyn 3. Større satsing på FoU og Kompetanse-bygging kan bidra til økt verdiskapning i den norske maritime klynge 4. Norges Forskningsråd endrer struktur. Fokus på verdiskapning, innovasjon og større ambisiøse satsinger.

5 SEAWAY@2010

6

7 Utfordringer for Norge Kravet til verdiskapning pr. sysselsatt vil øke Fremtidig vekst i norsk økonomi må komme fra kunnskapsbasert næringsliv og privat tjenesteyting Kilde: “Et verdiskapende Norge”

8 SEAWAY@2010 Den Norske Maritime Klynge ca. 60.000 ansatte (eksklusive offshore) ca. 6% av total omsetning i Norge (128 milliarder) ca 15% av total norsk eksport ca 50% av total norsk tjeneste eksport komplett - komplette klynger har konkurransefortrinn gjensidig avhengihet - gjensidig styrking Kilde: “Et verdiskapende Norge”

9 SEAWAY@2010 Den Norske Maritime Klynge Kilde: “Et verdiskapende Norge” Utfordringer: beholde og videreutvikle den komplette klynge styrke koblingene mellom aktørene/bransjene i klyngen sikre tilstrekkelig rekruttering styrke forskningsinnsatsen og innovasjonstakten

10 SEAWAY@2010 Norges Forskningsråd har endret struktur GAMLE PROGRAMMER BU 2000: Bedriftsutvikling 2000 BRO: Brobygging mellom næringsliv og forskning DEMO 2000: Prosjektrettet teknologiutvikling i petroleumssektoren NYTEK: Effektive og fornybare energiteknologier FORNY: Nyskapning og kommersialisering fra FoU-miljøer FAKTA: Faktagrunnlag for nærings- og teknologipolitikken VARP: FoU-program for vareproduserende industri IT-FUNK: IT løsninger for tilgjengeligheten i samfunnet KAPBIO: Kapitalisering av bioteknologi EFFEKT: Kraftutveksling og nettmonopoler LOGITRANS: Logistikk, IT, anvendelser og transport MARITIM: Maritim virksomhet NORMIL 2000: Miljøteknologiske produkter og systemløsninger NATURGASS: Varer, tjenester og prosesser OFFSHORE 2010: Ny brønnstrømsteknologi og SMB-nyskapning P2005: Produktivitet 2005 PROGIT: Program for IT-industri og grafisk industri BA: Program for bygge- og anleggsnæringen KLIMATEK: Program for klimateknologi HØYKOM: Tilskudd til høyhastighetskommunikasjon TYIN: Tjenesteyting/infostruktur PROSMAT: Utvikling og bruk av ny kunnskap for bærekraftig utvikling av norsk prosess- og materialindustri Marine ressurser Naturgass Tjenesteyting Etablert næringsliv Ufødt/Nytt næringsliv Bedriftsutvikling/ Regionaltiltak NYE FELT

11 SEAWAY@2010 NFR’s nye struktur Kompetanse Innovasjon Næringslivet UoH FoU sektoren samspill samarbeid samhandling

12 SEAWAY@2010 Norges Forskningsråd bruker ca 40 millioner kroner per år på den maritime næringen. Det er 6-700 kroner per ansatt i den maritime klynge! Vi ønsker å øke denne summen betydelig gjennom å etablere samvirkende prosjekter som man ikke kan si nei til! $

13 SEAWAY@2010 NFR’s nye struktur Utfordringer: etablere store ambisiøse prosjekter med fokus på innovasjon og verdiskapning spesifisere kompetansebehov og etablere større prosjekter som utvikler og vedlikeholder felles kompetansebase etablere samarbeid mellom flere aktører for felles satsing på FoU skape en møteplass som erstatter de gamle programstyrer hvor utfordringer, løsninger, strategier og visjoner diskuteres

14 SEAWAY@2010 Hva tror vi på? Den overordnede målsetting for Seaway@2010 er at Norge skal forsterke sin posisjon som verdensledende i maritim transport og industri, og offshore operasjoner frem mot år 2010.

15 SEAWAY@2010 Prosjektet skal bidra til denne visjonen ved å: styrke samvirke mellom alle deler av den norske maritime klynge for økt verdiskapning, internasjonale konkurranseevne og lønnsomhet; videreutvikle teknisk, markedsøkonomisk og organisatorisk kunnskap og kompetanse; bidra til at det utvikles kunnskapsbasert tjenesteyting og høyteknologiske produkter der Norge har særlige fortrinn; Hva mere tror vi på?

16 SEAWAY@2010 Trenger vi mer FoU? “Inventions have long since reached their limit, and I see no hope for further developments” Julius Sextus Frontinus, year 10 A.D

17 SEAWAY@2010 Har vi gjort dette før - hva er nytt? Er det grunnlag for større volum i norsk maritim forskning? Finnes det oppgaver for fellesskapet som vi ønsker å investere i? Er det interesse for tverrfaglig norsk maritim FoU? Har vi identifisert kompetansebehov som vi er villige til å investere i? Mulighetene for å realisere behov er her og nå! SEAWAY@2010 skal gi svar, gripe mulighetene og bidra til at prosjekter etableres der dette er realistisk!

18 SEAWAY@2010 Timeplan og aktiviteter 1/11 Oppstart 1/9 Søknader Idedugnad på behov, mulige kjerneprosjekter og virkemidler 31/1 15/2 Seminar med klyngen 1/4 Revisjon av ideer 30/6 Oppsummere næringens visjoner behov og strategier Sammen med næringen utarbeide prosjekter Endelig utforming av søknader

19 SEAWAY@2010 Spørsmål? Interesse? Ta kontakt! Eirik.Sorgard@dnv.com Per.Olaf.Brett@dnv.com


Laste ned ppt "Norge forsterker sin stilling som verdens ledende maritime kompetansesentrum frem mot år 2010. Verftskonferansen, Bergen, 15-16 november 2000."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google