Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte i Programstyret MARITIM 01.02.08 En orientering om status for Prosjektet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte i Programstyret MARITIM 01.02.08 En orientering om status for Prosjektet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte i Programstyret MARITIM 01.02.08 En orientering om status for Prosjektet SEAWAY @2010

2 Aktivitetsoppsummering... •Prosjektorganisasjonen er på plass (noen mindre justeringer vil/kan fremdeles finne sted...) •Alle 9 delprosjekter er igangsatt (delprosjektoppgaver 1 til 9) (fortsettelse følger...) •Seks “Man-on-the-moon” tema er identifisert, gjennomdrøftet og foreløpige betenkninger laget (fortsettelse følger...) •Seaway@2010 Årsrapport og Regnskapsrapport for 2000 er laget og levert NFR •En prosjektweb er laget og installert på internettet (http://research.dnv.com/seaway; Brukernavn: seawayuser; adgangskode: maritim) (fortsettelse følger...) •To prosjektgruppe samlinger er avholdt (11-12 og 31 januar, 2001) (fortsettelse følger...) Prosjektet SEAWAY @2010

3 Aktivitetsoppsummering fortsetter... •Prosjektet er presentert på ERFA konferansen for ca. 120 utstyrsleverandører (15-17 januar, 2001) •Prosjektet er presentert i Maritimt Forums NewsLetter •En “Project Brief” (2 siders orientering om Seaway initiativet) er laget på norsk, engelsk, spansk og kinesisk (mandarin) og lagt ut på nettet •Et orienteringsmøte er avholdt med NR (15 desember), MF(18 desember og 10 januar), DNV(8 & 9 januar), TBL (10 januar), Sintef (18 januar), NTNU (18 januar), Marintek (18 januar), Kystdirektoratet (9 januar) •Referansegruppe-møte planlagt den 6 februar måtte utsettes til den 28 februar pga betydelig forfall til møtet Prosjektet SEAWAY @2010

4 Prosjektorganisasjon Prosjektet SEAWAY @2010 Programstyret Maritim Prosjekt- gruppen Referanse- gruppen 9 delprosjekter 11 sponsorer 6 innovasjons- prosjekter 10 medlemmer NFR administrasjonen DNV support Del- oppgaver Del- oppgaver 10 medlemmer 8 medlemmer

5 Prosjektorganisasjon - deltakere Hvem er hvem! (se internett web) Prosjektet SEAWAY @2010

6 Møteplan for prosjektet (se internett web) Prosjektet SEAWAY @2010

7 Aktivitetsoversikt for prosjektet - delprosjekter - deloppgaver (se internett web) Prosjektet SEAWAY @2010

8 Administrative forordninger for prosjektet •Alle oppdrag for prosjektet utføres til en timepris som 1) er i overenstemmelse med allerede inngåtte avtaler mellom utførende enhet og NFR, 2) i henhold til 1,6 0/00-regelen, eller 3) 750NOK om ikke annet spesielt er avtalt •Alle delprosjekt- og del-oppgaver settes ut iht avtale (i enkelte tilfeller kan flere oppdrag settes sammen i en og samme avtale mot prosjektet •Avtalene baseres på DNV standard “sub-contractor agreement” som utstedes av DNV på vegne av prosjektet og NFR og som undertegnes av begge parter •Fakturaer til prosjektet skal alltid referere til hvilke prosjekt(er) eller delprosjekt(er) det er jobbet på og ved reiser skal fakturaen også ha som vedlegg kopi av reiseregningen til egen bedrift/organisasjon •Alle oppdrag har et omfang, leveranser og involverte parter beskrevet. Videre er en delprosjektleder utpekt som er ansvarlig for leveransen og å sørge for at delprosjekt-partnerne blir involvert på en skikkelig og til begge parters tilfredsstillene måte •Alle delprosjektene settes sammen av tverrfaglige og interorganisatoriske repressentanter •Alle delprosjekter og deloppgaver har en milepelsplan og budsjett knyttet til oppgavene som skal utføres •Delprosjekt/deloppgave-leder er ansvarlig for at oppgavene utføres innenfor budsjett og at leveransene skjer til avtalt tid. Prosjektet SEAWAY @2010

9 SEAWAY-Programmene Prosjektet SEAWAY @2010

10 Seaway-programmene fortsetter... Prosjektet SEAWAY @2010

11 Litt om tenkt utviklingsmetodikk for ulike prosjektoppgaver... Seaway-programmene: Prosjektet SEAWAY @2010 Innovasjonsutdyping Utv.tema betenkninger Utviklingstema Innovasjonsideér Idedugnad Innovasjon = Nyskapning + kommersialisering

12 Litt om tenkt utviklingsmetodikk for ulike prosjektoppgaver... Seaway-programmene fortsetter... Prosjektet SEAWAY @2010 Budsjetter og deltakelse Spesifikasjoner Utvelgelseskriterier Beslutninger/ Prioriteringer Innovasjons programmer og deloppgaver

13 Litt om tenkt utviklingsmetodikk for ulike prosjektoppgaver... Seaway-utredningen (model3): Prosjektet SEAWAY @2010 Målbar verdiskapning Synliggjørbare virkemidler Forskning Nyskapning og kunnskap Kommersialisering


Laste ned ppt "Møte i Programstyret MARITIM 01.02.08 En orientering om status for Prosjektet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google