Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk planarbeid og rapportering i private høyskoler

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk planarbeid og rapportering i private høyskoler"— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk planarbeid og rapportering i private høyskoler
Arne J.Eriksen, p&ksjef MF

2 Strategisk planarbeid
Utfordringene private høyskoler står overfor er: upåvirkelige åpne for forhandlinger tilgjengelig for styring og endring Riall Nolan IEL-KC Workshop NAFSA mai 2007

3 ETTERRETTELIGHET nøkkelordet i moderne offentlig sektorstyring (NPM)
Kvalitetskontroll Kvalitetsutvikling

4 Noen budsjettall 2002: Antall studenter i NPHsfæren
13476 2006: Antall studenter i NPHsfæren 12397 2002: Samlet statlig tilskudd til NPHsfæren: 436 mill kroner 2008: Samlet statlig tilskudd til NPHsfæren: 827 mill kroner

5 ETTERRETTELIGHET nøkkelordet i moderne offentlig sektorstyring (NPM)
Kvalitetskontroll Hvordan utvikle etterrettelighet i høyere utdanning og forskning? Kvalitetsutvikling Status quo i Danmark - rigid kontroll - økte investeringer Privat/statlig i Norge

6 Strategisk sektorstyring repetisjon fra NPHs nettverkskonferanse høsten 2007
Etterrettelighet - kontrollaksen, utvikles via Lovgivning Etablering og justering av målstruktur Incentivstyring Krav tilknyttet statlige tilskudd Rapportering og evt. tilsyn Eksp.sjef Toril Johansson og avd.dir. Lars Vasbotten

7 ETTERRETTELIGHET nøkkelordet i moderne offentlig sektorstyring (NPM)
Kvalitetskontroll – sektorielt og institusjonelt Kvalitetsutvikling institusjonelt

8 Kvalitet – hva er egentlig det?

9 Ledelsesverktøy for utvikling av kvalitetskultur - kvalitetsutvikling
Strategisk plan (10-15 år fremover) Finansieringsplan (4-5 år fremover) Institusjonell kvalitetskultur (Deming`s loop brukt i alle kvalitetssikringssystemer) Styringsparametre (et avgrenset sett) Kontinuerlige analytiske vurderinger Intern og ekstern kommunikasjon (rapporter) Luc E..Weber (rektor em. Universitetet i Geneve & ”grunnlegger” av EUA)

10 Institusjonell kvalitetskultur – to norske utfordringer anno 2008 - I
I. Den årlige styringssløyfe bør sammenholdes med Deming’s loop

11 a. Deming’s loop og den årlige styringssløyfe
1.mars 15. august KD: Rapportering fra sektoren om 2007 foreligger 1. mars 2008 Evaluering av virksomheten i 2007 foregår mars-mai 2008 Budsjett- og planarbeid for 2009 foregår senhøst 2007 – august 2008 Private høyskoler: Rapporterer fra februar og 1. mars 2008 Virksomheten i 2007 evalueres i januar - februar 2008 Budsjett- og planarbeid for 2008 foregår høstsemesteret 2007.

12 Institusjonell kvalitetskultur – to norske utfordringer anno 2008 - II
II. Institusjonelle styringsparametre bør utnyttes innenfor ett samlet kvalitetssystem (TQM). II.A Kvalitetssikringssystemene bør integreres i ett institusjonelt plan- og rapporteringsarbeid. II.B NOKUT forvalter bare ett av kvalitetsikringssystemene innenfor norsk høyere utdanning og forskning (dessverre?/ heldigvis?)

13 Hvor mange kvalitetssikringssystemer. (KDs tilskuddsbrev 21. 12. 07 s
1. Kvalitetssikringssystem for privat eide høyskoler 2. Kvalitetssikringssystem for sektoren / KD 3. Kvalitetssikringssystem økonomi / revisjon/ Brønnøysund/ Riksrevisjonen 4. Kvalitetssikringssystem studier & undervisning/ NOKUT / ESG 5. Kvalitetssikringssystem forskning / NFR 6. Kvalitetssikringssystem personal / HMS

14 Institusjonell kvalitetskultur
Sektormål Virksomhetsmål Styringsparametre (kvantitative og kvalitative) kan utnyttes i alle kvalitetssikringssystemene

15 1. Kvalitetssikringssystem som ivaretar det private eierskap
Planlegging Inntak (også rekruttering) Innsats (all virksomhet - personal, IKT, bibliotek, øvrige inntekter etc.) Resultat Relevans Berører samtlige systemer Rapportering Inntak Innsats Resultat Relevans Jfr. forskjellene mellom rapporteringen fra private og statlige institusjoner

16 2. Kvalitetssikringssystem som ivaretar sektorstyring / KD-systemet
Planlegging på sektormål og virksomhetsmål (med risikovurdering av alle mål - på sikt?) Utdanning (inkl. internasjonalisering) Forskning (inkl. internasjonalisering Formidling Økonomi Berører de fleste øvrige systemer Rapportering på sektormål og virksomhetsmål pr. 15. august og 1. mars Utdanning (inkl. internasjonalisering) Forskning (inkl. internasjonalisering) Formidling Økonomi Planer (bare 1. mars)

17 3. Kvalitetssikringssystem for økonomiforvaltning / revisjon
Planlegging Budsjettarbeid Berører samtlige systemer Rapportering Regnskap Årsberetning

18 4. Kvalitetsikringssystem for utdanning / NOKUT
Planlegging Inntak Innsats Undervisning Resultat Relevans Årlig plan for kvalitetsarbeid Rapportering Inntak Innsats Undervisning, men hva med forskning og formidling og relasjonen mellom forskning og undervisning? Resultat Relevans Årlig rapport om kvalitetsarbeid

19 5. Kvalitetssikringssystem for forskning / NFR
Planlegging Innsats Dimensjonering Søknad Rapportering Innsats Resultat

20 6. Kvalitetssikringssystem for HMS og LMU /Arbeidstilsynet
Planlegging - årlig Plan for HMS-arbeid Plan for LMU-arbeid Rapportering - årlig Rapport om HMS-arbeid Rapport om LMU-arbeid

21 Institusjonell kvalitetskultur
a. Den årlige styringssløyfe bør sammenholdes med Deming’s loop – hvordan? b. Kvalitetsarbeidet bør omfatte hele virksomheten – hvordan?


Laste ned ppt "Strategisk planarbeid og rapportering i private høyskoler"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google