Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming Clas Ola Høsøien NAS høstmøte Trondheim 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming Clas Ola Høsøien NAS høstmøte Trondheim 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming Clas Ola Høsøien NAS høstmøte Trondheim 2009

2 2 Universell utforming  Kort om funksjonshemning/funksjonshemmende  Universell utforming – bakgrunn, historikk, tankesett  Det universelle menneske  Akustiske barrierer  Utfordringer - muligheter

3 3 Universell utforming Funksjonshemning  Dagens forståelse av begrepet ”funksjonshemning”: –betegner et misforhold mellom samfunnets krav og den enkeltes yteevne –ved å senke samfunnets krav til yteevne reduseres funksjonshemningen –er situasjonsavhengig –er knyttet til utforming av omgivelser og produkter

4 4 Universell utforming Funksjonshemning  Gap-modell (hentet fra St.meld nr 40, 2002-2003 ”Nedbygging av funksjonshemmende barrierer”)

5 5 Universell utforming Bakgrunn, historikk, tankegang  Ulike betegnelser, samme innhold –Universal design –Inclusive design (UK) –Design for all (EU) –Design for accessibility (ICT)

6 6 Universell utforming Bakgrunn, tankegang og historikk  1970-tallet –Arkitekt Michael Bednar introduserer ideen om at alles funksjonelle kapasitet øker når hindringer i omgivelsene fjernes. Et nytt konsept utover (fysisk) tilgjengelighet som var bredere og mer ”universelt”.  1985 –Arkitekt Ronald L. Mace definerer begrepet ”Universal design”: Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.  1990-tallet –ADA-lovgivningen (Americans with Disabilities Act)

7 7 Universell utforming Bakgrunn, tankegang og historikk  1997 –Syv prinsipper for universell utforming. Produkter og omgivelser skal: •Gi like muligheter for bruk. •Være fleksibel i bruk. •Være enkel og intuitiv i bruk. •Gi forståelig informasjon. •Ha toleranse for feil. •Kreve lav fysisk anstrengelse. •Ha størrelse og plass for tilgang og bruk.  1997 –Introdusert i Norge av Rådet for funksjonshemmede.

8 8 Universell utforming Fra det universelle menneske til universelle omgivelser Da Vincis ”det vitruvianske menneske” Le Curbosiers ”le Modulor”

9 9 Universell utforming Fra det universelle menneske til universelle omgivelser  Noen hovedpoenger: –forenkle livet for alle, uavhengig av alder, størrelse og ferdigheter, ved å lage produkter, kommunikasjons-midler og bygde omgivelser mer brukbare for flere mennesker, med små eller ingen ekstra kostnader –en ideologisk tilnærming, ikke nødvendigvis mulig å oppfylle alle prinsippene nå –et dynamisk system som blant annet baserer seg på input (feedback/feedforward) i form av brukererfaringer –redusere barrierer i omgivelsene som hindrer tilgjengelighet og brukbarhet

10 10 Universell utforming Fra det universelle menneske til universelle omgivelser  Hele kapittel X i TEK 97 omhandler ”brukbarhet” –§ 10-1. Generelle krav til brukbarhet •Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at enhver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for orienterings- og bevegelseshemmede. –§ 10-31. Planløsning og størrelse Punkt 2. Utforming av enkelte byggverk •Arbeidsbygning Skal utformes slik at det er mulig for orienterings- og bevegelseshemmede å arbeide i virksomhetene i bygningen, med mindre bygningen bare kan gi arbeidsplasser som er helt uegnet for orienterings- og bevegelseshemmede.

11 11 Universell utforming Fra det universelle menneske til universelle omgivelser  Kapittel X i TEK 97 –§ 10-31. Planløsning og størrelse Punkt 2. Utforming av enkelte byggverk •Byggverk for publikum Skal ha planløsning, størrelse og fordeling av rom som gjør det mulig for orienterings- og bevegelseshemmede å komme til og å bruke alle de deler av byggverket som skal være tilgjengelige for publikum. I byggverk med mange rom med samme funksjon, er det likevel tilstrekkelig at 1/10 er brukbare for orienterings- og bevegelseshemmede. Dette gjelder ikke der forutsatt bruk tilsier at flere eller alle rom er brukbare. •I byggverk med publikums-/tilskuerplasser er det tilstrekkelig dersom antallet tilrettelagte plasser sikrer at orienterings- og bevegelseshemmede kan ta del i de tilbud som gis.

12 12 Universell utforming Fra det universelle menneske til universelle omgivelser  Kapittel X i TEK 97 –§ 10-42. Forsterket lydoverføring •Rom i publikumsbygning der forsterker og høytalersystem for kommunikasjon med publikum er montert, skal være utstyrt med teleslynge, infrarødt lydoverføringssystem eller tilsvarende system for lydoverføring.

13 13 Universell utforming Akustiske barrierer  Orienteringshemmende forhold –lydnivå i og utenfor rom –etterklangstid  Bevegelseshemmende forhold –tunge lydisolerende dører –dørterskler

14 14 Universell utforming Akustiske barrierer  American Speech-Language-Hearing Association –Anbefalinger akustiske forhold i undervisningsarealer: •etterklangstid T = 0,4-0,6 sekunder •bakgrunnsstøy L pA ≤ 35 dBA •signal/støy-forhold ≥ + 15 dB •totalt lydnivå i rommet L pA ≤ 70 dBA

15 15 Universell utforming Utfordringer - muligheter  Hvor universell er ”universell” i et heterogent samfunn? –hørselseshemmede og synshemmede har noe motstridende behov med hensyn på romakustikk  Samle og systematisere brukererfaringer som grunnlag for: –justering av eksisterende grenseverdier –avdekking/etablering av nye aktuelle parametere –vurdering av tekniske løsninger i praksis, justeringer.  Mulighet for tidlig påvirkning, blant annet planløsning.


Laste ned ppt "Universell utforming Clas Ola Høsøien NAS høstmøte Trondheim 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google