Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Clas Ola Høsøien NAS høstmøte Trondheim 2009

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Clas Ola Høsøien NAS høstmøte Trondheim 2009"— Utskrift av presentasjonen:

1 Clas Ola Høsøien NAS høstmøte Trondheim 2009
Universell utforming Clas Ola Høsøien NAS høstmøte Trondheim 2009

2 Universell utforming Kort om funksjonshemning/funksjonshemmende
Universell utforming – bakgrunn, historikk, tankesett Det universelle menneske Akustiske barrierer Utfordringer - muligheter

3 Universell utforming Funksjonshemning
Dagens forståelse av begrepet ”funksjonshemning”: betegner et misforhold mellom samfunnets krav og den enkeltes yteevne ved å senke samfunnets krav til yteevne reduseres funksjonshemningen er situasjonsavhengig er knyttet til utforming av omgivelser og produkter

4 Universell utforming Funksjonshemning
Gap-modell (hentet fra St.meld nr 40, ”Nedbygging av funksjonshemmende barrierer”) St.mld 40 - Nedbygging av funksjonshemmende barrierer

5 Universell utforming Bakgrunn, historikk, tankegang
Ulike betegnelser, samme innhold Universal design Inclusive design (UK) Design for all (EU) Design for accessibility (ICT)

6 Universell utforming Bakgrunn, tankegang og historikk
1970-tallet Arkitekt Michael Bednar introduserer ideen om at alles funksjonelle kapasitet øker når hindringer i omgivelsene fjernes. Et nytt konsept utover (fysisk) tilgjengelighet som var bredere og mer ”universelt”. 1985 Arkitekt Ronald L. Mace definerer begrepet ”Universal design”: Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. 1990-tallet ADA-lovgivningen (Americans with Disabilities Act)

7 Universell utforming Bakgrunn, tankegang og historikk
1997 Syv prinsipper for universell utforming. Produkter og omgivelser skal: Gi like muligheter for bruk. Være fleksibel i bruk. Være enkel og intuitiv i bruk. Gi forståelig informasjon. Ha toleranse for feil. Kreve lav fysisk anstrengelse. Ha størrelse og plass for tilgang og bruk. Introdusert i Norge av Rådet for funksjonshemmede. 1997: En gruppe med arkitekter, produktdesignere, ingeniører og forskere.

8 Universell utforming Fra det universelle menneske til universelle omgivelser
Da Vincis ”det vitruvianske menneske” Le Curbosiers ”le Modulor”

9 Universell utforming Fra det universelle menneske til universelle omgivelser
Noen hovedpoenger: forenkle livet for alle, uavhengig av alder, størrelse og ferdigheter, ved å lage produkter, kommunikasjons-midler og bygde omgivelser mer brukbare for flere mennesker, med små eller ingen ekstra kostnader en ideologisk tilnærming, ikke nødvendigvis mulig å oppfylle alle prinsippene nå et dynamisk system som blant annet baserer seg på input (feedback/feedforward) i form av brukererfaringer redusere barrierer i omgivelsene som hindrer tilgjengelighet og brukbarhet

10 Universell utforming Fra det universelle menneske til universelle omgivelser
Hele kapittel X i TEK 97 omhandler ”brukbarhet” § Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at enhver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for orienterings- og bevegelseshemmede. § Planløsning og størrelse Punkt 2. Utforming av enkelte byggverk Arbeidsbygning Skal utformes slik at det er mulig for orienterings- og bevegelseshemmede å arbeide i virksomhetene i bygningen, med mindre bygningen bare kan gi arbeidsplasser som er helt uegnet for orienterings- og bevegelseshemmede.

11 Universell utforming Fra det universelle menneske til universelle omgivelser
Kapittel X i TEK 97 § Planløsning og størrelse Punkt 2. Utforming av enkelte byggverk Byggverk for publikum Skal ha planløsning, størrelse og fordeling av rom som gjør det mulig for orienterings- og bevegelseshemmede å komme til og å bruke alle de deler av byggverket som skal være tilgjengelige for publikum. I byggverk med mange rom med samme funksjon, er det likevel tilstrekkelig at 1/10 er brukbare for orienterings- og bevegelseshemmede. Dette gjelder ikke der forutsatt bruk tilsier at flere eller alle rom er brukbare. I byggverk med publikums-/tilskuerplasser er det tilstrekkelig dersom antallet tilrettelagte plasser sikrer at orienterings- og bevegelseshemmede kan ta del i de tilbud som gis.

12 Universell utforming Fra det universelle menneske til universelle omgivelser
Kapittel X i TEK 97 § Forsterket lydoverføring Rom i publikumsbygning der forsterker og høytalersystem for kommunikasjon med publikum er montert, skal være utstyrt med teleslynge, infrarødt lydoverføringssystem eller tilsvarende system for lydoverføring.

13 Universell utforming Akustiske barrierer
Orienteringshemmende forhold lydnivå i og utenfor rom etterklangstid Bevegelseshemmende forhold tunge lydisolerende dører dørterskler

14 Universell utforming Akustiske barrierer
American Speech-Language-Hearing Association Anbefalinger akustiske forhold i undervisningsarealer: etterklangstid T = 0,4-0,6 sekunder bakgrunnsstøy LpA ≤ 35 dBA signal/støy-forhold ≥ + 15 dB totalt lydnivå i rommet LpA ≤ 70 dBA

15 Universell utforming Utfordringer - muligheter
Hvor universell er ”universell” i et heterogent samfunn? hørselseshemmede og synshemmede har noe motstridende behov med hensyn på romakustikk Samle og systematisere brukererfaringer som grunnlag for: justering av eksisterende grenseverdier avdekking/etablering av nye aktuelle parametere vurdering av tekniske løsninger i praksis, justeringer. Mulighet for tidlig påvirkning, blant annet planløsning.


Laste ned ppt "Clas Ola Høsøien NAS høstmøte Trondheim 2009"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google