Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Universell utforming Clas Ola Høsøien NAS høstmøte Trondheim 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Universell utforming Clas Ola Høsøien NAS høstmøte Trondheim 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Universell utforming Clas Ola Høsøien NAS høstmøte Trondheim 2009

2 2 Universell utforming  Kort om funksjonshemning/funksjonshemmende  Universell utforming – bakgrunn, historikk, tankesett  Det universelle menneske  Akustiske barrierer  Utfordringer - muligheter

3 3 Universell utforming Funksjonshemning  Dagens forståelse av begrepet ”funksjonshemning”: –betegner et misforhold mellom samfunnets krav og den enkeltes yteevne –ved å senke samfunnets krav til yteevne reduseres funksjonshemningen –er situasjonsavhengig –er knyttet til utforming av omgivelser og produkter

4 4 Universell utforming Funksjonshemning  Gap-modell (hentet fra St.meld nr 40, ”Nedbygging av funksjonshemmende barrierer”)

5 5 Universell utforming Bakgrunn, historikk, tankegang  Ulike betegnelser, samme innhold –Universal design –Inclusive design (UK) –Design for all (EU) –Design for accessibility (ICT)

6 6 Universell utforming Bakgrunn, tankegang og historikk  1970-tallet –Arkitekt Michael Bednar introduserer ideen om at alles funksjonelle kapasitet øker når hindringer i omgivelsene fjernes. Et nytt konsept utover (fysisk) tilgjengelighet som var bredere og mer ”universelt”.  1985 –Arkitekt Ronald L. Mace definerer begrepet ”Universal design”: Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.  1990-tallet –ADA-lovgivningen (Americans with Disabilities Act)

7 7 Universell utforming Bakgrunn, tankegang og historikk  1997 –Syv prinsipper for universell utforming. Produkter og omgivelser skal: •Gi like muligheter for bruk. •Være fleksibel i bruk. •Være enkel og intuitiv i bruk. •Gi forståelig informasjon. •Ha toleranse for feil. •Kreve lav fysisk anstrengelse. •Ha størrelse og plass for tilgang og bruk.  1997 –Introdusert i Norge av Rådet for funksjonshemmede.

8 8 Universell utforming Fra det universelle menneske til universelle omgivelser Da Vincis ”det vitruvianske menneske” Le Curbosiers ”le Modulor”

9 9 Universell utforming Fra det universelle menneske til universelle omgivelser  Noen hovedpoenger: –forenkle livet for alle, uavhengig av alder, størrelse og ferdigheter, ved å lage produkter, kommunikasjons-midler og bygde omgivelser mer brukbare for flere mennesker, med små eller ingen ekstra kostnader –en ideologisk tilnærming, ikke nødvendigvis mulig å oppfylle alle prinsippene nå –et dynamisk system som blant annet baserer seg på input (feedback/feedforward) i form av brukererfaringer –redusere barrierer i omgivelsene som hindrer tilgjengelighet og brukbarhet

10 10 Universell utforming Fra det universelle menneske til universelle omgivelser  Hele kapittel X i TEK 97 omhandler ”brukbarhet” –§ Generelle krav til brukbarhet •Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at enhver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for orienterings- og bevegelseshemmede. –§ Planløsning og størrelse Punkt 2. Utforming av enkelte byggverk •Arbeidsbygning Skal utformes slik at det er mulig for orienterings- og bevegelseshemmede å arbeide i virksomhetene i bygningen, med mindre bygningen bare kan gi arbeidsplasser som er helt uegnet for orienterings- og bevegelseshemmede.

11 11 Universell utforming Fra det universelle menneske til universelle omgivelser  Kapittel X i TEK 97 –§ Planløsning og størrelse Punkt 2. Utforming av enkelte byggverk •Byggverk for publikum Skal ha planløsning, størrelse og fordeling av rom som gjør det mulig for orienterings- og bevegelseshemmede å komme til og å bruke alle de deler av byggverket som skal være tilgjengelige for publikum. I byggverk med mange rom med samme funksjon, er det likevel tilstrekkelig at 1/10 er brukbare for orienterings- og bevegelseshemmede. Dette gjelder ikke der forutsatt bruk tilsier at flere eller alle rom er brukbare. •I byggverk med publikums-/tilskuerplasser er det tilstrekkelig dersom antallet tilrettelagte plasser sikrer at orienterings- og bevegelseshemmede kan ta del i de tilbud som gis.

12 12 Universell utforming Fra det universelle menneske til universelle omgivelser  Kapittel X i TEK 97 –§ Forsterket lydoverføring •Rom i publikumsbygning der forsterker og høytalersystem for kommunikasjon med publikum er montert, skal være utstyrt med teleslynge, infrarødt lydoverføringssystem eller tilsvarende system for lydoverføring.

13 13 Universell utforming Akustiske barrierer  Orienteringshemmende forhold –lydnivå i og utenfor rom –etterklangstid  Bevegelseshemmende forhold –tunge lydisolerende dører –dørterskler

14 14 Universell utforming Akustiske barrierer  American Speech-Language-Hearing Association –Anbefalinger akustiske forhold i undervisningsarealer: •etterklangstid T = 0,4-0,6 sekunder •bakgrunnsstøy L pA ≤ 35 dBA •signal/støy-forhold ≥ + 15 dB •totalt lydnivå i rommet L pA ≤ 70 dBA

15 15 Universell utforming Utfordringer - muligheter  Hvor universell er ”universell” i et heterogent samfunn? –hørselseshemmede og synshemmede har noe motstridende behov med hensyn på romakustikk  Samle og systematisere brukererfaringer som grunnlag for: –justering av eksisterende grenseverdier –avdekking/etablering av nye aktuelle parametere –vurdering av tekniske løsninger i praksis, justeringer.  Mulighet for tidlig påvirkning, blant annet planløsning.


Laste ned ppt "Universell utforming Clas Ola Høsøien NAS høstmøte Trondheim 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google