Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nye prøvenemnder 2008-2011 Astri Pestalozzi og Ole Kristiansen, Utdanningsetaten.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nye prøvenemnder 2008-2011 Astri Pestalozzi og Ole Kristiansen, Utdanningsetaten."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nye prøvenemnder 2008-2011 Astri Pestalozzi og Ole Kristiansen, Utdanningsetaten

2 Utdanningsetaten Organisasjonskart utdanning Yrkesopplærings- nemnda Rektorene 1 repr Prioritert sektor 1 repr NHO 2 repr. LO 2 repr. 1 lærling obs: nav, EO, utd.forb. Fylkestinget Fylkesråd for utdanning og helse Avd. vurdering og dokumentasjon Avdeling inntak og opplæring PPT-OT OpplæringskontorEnkeltstående lærebedrift medlemsbedrift prøvenemnder prosjekt- team

3 Kunnskapsløftet Fra Reform ’94 til Kunnskapsløftet – nye begreper: StudieretningUtdanningsprogram KursProgramområde GrunnkursVideregående trinn 1 (Vg1) VKIVg2 VKIIVg3 Prosj til fordypning (PTF) ”Arbeidsuke”Programfag til valg (PFV)

4 Kunnskapsløftet Kompetanseplattformer i alle lærefag Litt endring i fag (- + ) Nye læreplaner – gjennomgående Prosjekt til fordypning i vg1 og vg2 Grunnleggende kunnskaper Forskrifter om fag og svenneprøven

5 Oppnevning fylkeskommunen innhenter forslag til medlemmer fra partene i arbeidslivet medlem i prøvenemnda representerer fylkeskommunen nemnda representerer den faglige kontrollen av opplæringa i bedrift funksjonstid ut 2011 fritak fra verv må søkes

6 Nemndas sammensetning består av minst 2 personer, en leder og et medlem kan ikke bare trekke inn andre i vurderinga – settemedlem ol. må godkjennes antall prøver i et fag bestemmer hvor mange medlemmer som oppnevnes og hvor

7 Taushetsplikt forvaltningslovens kap. III §13 om taushetsplikt gjelder for prøvenemnder hindre at andre får adgang eller kjennskap til –personlige forhold –tekniske innretninger og framgangsmåter, drifts- eller forretningsforhold av konkurransemessig betydning

8 Inhabilitet forvaltningslovens kap. II § 6 om habilitet gjelder for prøvenemnder prøvenemnda må selv vurdere sin habilitet –slektskap –ikke fra den lærebedriften/skolen der kandidaten har fått opplæring –om en føler seg inhabil

9 Leders ansvar tar avgjørelse ved uenighet utdanningsetatens kontaktperson fordeler arbeidsansvar fører protokoll og ser til at den blir undertegnet av de i nemnda som er tilstede på prøven

10 Prøvenemndas ansvar utarbeide prøve utarbeide vurderingskriterier avtale prøvedato påse at kandidaten er kjent med retningslinjene være tilstede ved prøvestart og slutt

11 Miljø rundt prøven hvordan bør nemnda opptre? –presentasjon –takle nervøse kandidater –er prøvestedet tilrettelagt –Tilsynsperson/ kontaktperson i bedriften

12 Styringsdokumenter Opplæringsloven m/forskrifter Generell læreplan Prinsipper for opplæringen - læringsplakaten (Kunnskapsløftet) Læreplaner Retningslinje for fag-/svenneprøve (bare reform 94) www.utdanningsdirektoratet.no

13 Oppmeldingsskjema/protokoll Fag-/svenneprøve Kompetanseprøve Lærling Praksiskandidat Elever Lærekandidat

14

15 Oppmeldingsskjema/protokoll Krav –teori –praksis Når prøvenemnda mottar oppmeldingsskjema er både teori- og praksiskravet oppfylt

16 Prøvenemndas ansvar - behandling av oppmelding og arrangering av prøve Hva skjer i behandlinga Prøvenemnda må ta kontakt og avtale prøve (tid, sted osv) når oppmelding er mottatt

17 Tidspunkt for prøveavleggelse Forskr. § 4-52: ”Fag-/sveineprøva skal som hovudregel avviklast ved slutten av læretida eller skoletida, og skal normalt være avslutta serinast innan to månader etter dette tidspunktet”

18 Spesielt tilrettelagt prøve avtalt ved søknad før prøven starter kan f.eks. gå på –forlenget tid –muntlig prøve –bruk av ekstra hjelpemidler skal ikke ha innflytelse på vurdering av prøven

19 Fag-/svenneprøve / kompetanseprøve planlegging gjennomføring dokumentasjon (med egenvurdering) 3-delt karakterskala; Bestått meget godt, Bestått og Ikke bestått

20 Dokumentasjon og klage Prøveprotokoll – begrunnelse for karakter Klage – formell og faglig –Til prøvenemnda for uttalelse –Omgjøres eller sendes til klagenemnd (formell) eller Utdanningsdirektoratet (faglig) Begrunnelsen er grunnlag for klagebehandling

21 Noen aktuelle nettadresser Avdeling for vurdering og dokumentasjon Astri Pestalozzifagsjef Astri.pestalozzi@tromsfylke.no 77 78 80 85 Ragnhild BertheussenAnsvar prøvenemnder Ragnhild.bertheussen@tromsfylke.no 77 78 80 66 Trond-Åge TrulssenOppmeldinger, fag Trond-age.trulssen@tromsfylke.no 77 78 80 67 Ole KristiansenOppmeldinger, fag Ole.kristiansen@tromsfylke.no 77 76 08 20 Ann-Tove AlbrigtsenReiseregninger Ann.tove.albrigtsen@tromsfylke.no 77 78 80 70 Kontaktpersoner Utdanningsetaten www.vilbli.no www.tromsfylke.no www.skolenettet.nowww.vilbli.no www.tromsfylke.no www.skolenettet.no - fag- og yrkesopplæring http://www.nettby.net/fagopplaering nettavis om fagopplæring http://www.nettby.net/fagopplaering


Laste ned ppt "Nye prøvenemnder 2008-2011 Astri Pestalozzi og Ole Kristiansen, Utdanningsetaten."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google