Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INFORMASJON OM LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSSEKSJON. Tema ›Fagopplæringsseksjon ›Læreplass eller skoleplass ›Vurdering – ikke bestått fag ›Lærebedrift – hvor.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INFORMASJON OM LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSSEKSJON. Tema ›Fagopplæringsseksjon ›Læreplass eller skoleplass ›Vurdering – ikke bestått fag ›Lærebedrift – hvor."— Utskrift av presentasjonen:

1 INFORMASJON OM LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSSEKSJON

2 Tema ›Fagopplæringsseksjon ›Læreplass eller skoleplass ›Vurdering – ikke bestått fag ›Lærebedrift – hvor finnes den? ›Forventninger ›Elev-, lærling- og mobbeombud ›Tips – huskeliste ›Nyttig informasjon ›Spørsmål

3 Fagopplæringsseksjon ›Formidling av søkere til læreplass ›Godkjenner lærebedrifter og opplæringskontor ›Godkjenner lærekontrakter og opplæringskontrakter ›Administrerer tilskudd og fag- og svenneprøver ›Veileder bedrifter med lærlinger for å sikre kvaliteten på opplæringen

4 Læreplass eller skoleplass Hva skal du gjøre neste år? Hva er dine drømmer fremover? ›Søknaden generelt ›Bruk av ungdomsretten ›Søknad om formidling til læreplass ›Ikke søke videregående opplæring? ›Fra elev til lærling ›Tilbudsstrukturen i KLTilbudsstrukturen i KL

5 Læreplass eller skoleplass ›Søknaden generelt • Må være folkeregistrert i Buskerud pr 1. mars 2014 • Pålogging www.vigo.no med min i.dwww.vigo.no • Følge formidlingen på facebook Lærling BuskerudLærling Buskerud • Når du søker lærefag eller påbygg er det ikke krav til å sette opp tre ønsker! • Full opplæring i bedrift - må også søke skole ›Kontroller • kontroller at karakterer og fravær på søknaden er riktig. Det som står der sendes til bedriftene • Ved feil må skolen korrigere og sende melding til fagopplæringsseksjonen om dette • Bruk meldingsfeltet, men pass på å skille mellom informasjon til fagopplæringsseksjonen og bedrifter

6 Læreplass eller skoleplass ›Bruk av rett til videregående opplæring Sjekk www.vigo.no eller www.vilbli.no for retten til videregåendeopplæring.www.vigo.nowww.vilbli.no Tre år med videregåendeopplæring er for eksempel: • 3 år i videregående skole • 2 år skole + 2 år lærling i bedrift Brukes innen 5 år ved opplæring i skole. 6 år i læreløp og senest innen året fylt 24 år. ›Velger du Vg3 påbygging til generell studiekompetanse • Har ikke rett til tilbud om læreplass. Men finner du en lærebedrift på egenhånd, vil vi godkjenne lærekontrakten dersom bedriften kan gi tilfredsstillende opplæring • Kontrakt etter påbygg utløser mindre tilskudd til lærebedriften

7 Læreplass eller skoleplass ›Søknad om formidling som lærling / lærekandidat For å ha rett til tilbud må du søke noe du er kvalifisert til - lærefag som bygger på det Vg2 du går. Når du søker læreplass har du rett til å få et tilbud, som for eksempel kan være: • Læreplass i Buskerud eller annet fylke • Tilbud om (erstatnings-) Vg3 i skole, i Buskerud eller i et annet fylke Egeninnsats for å finne lærebedrift = større sjanse for at du vil trives! ›Alternativt løp • VIGO tillater ikke søking på annet enn det som bygger på registrert skolegang. Må evt. skaffe læreplass selv • Vurder om du også skal søke noe du har rett til i tillegg, eller evt. registrere hvorfor det ikke søkes videregåendeopplæring • NB! Ved dette tilfellet bruk skjemaet C3 – Avtale om læreplass

8 Læreplass eller skoleplass ›Læreplass – søknad Søknad på www.vigo.nowww.vigo.no • Ordinær læreplass – frist 01.03.2014 • Lærekandidat – frist 01.02.2014 + tilleggsskjema ›Avtale om læreplass Fyll ut skjemaet C3 – Avtale om læreplass når du har inngått avtale med en bedrift om læreplass, bindende avtaleC3 – Avtale om læreplass ›Ikke søke videregående opplæring? Alle må registrere seg på VIGO, også om du ikke skal søke videregående opplæring for 2014/2015

9 Læreplass eller skoleplass Fra elev til lærling/lærekandidat ›Lærling/lærekandidat er ansatt i bedrift – arbeidsavtale og kontrakt om opplæring i bedrift ›Opplæringsloven regulerer lærekontrakten ›Vg3 læreplan forteller hva som skal læres ›Lærling skal dokumentere opplæringen i samarbeid med bedrift ›Fra elev til ansatt i bedrift – sommerferie? ›Vis initiativ og vær aktiv ovenfor bedriftene ›Vær tilgengelig og ha en normal mobilsvarer ›Forbered deg og vis interesse under intervju

10 Vurdering – ikke bestått fag ›Dersom du har individuell opplæringsplan og vurdering uten tallkarakter, skal du søke som lærekandidat, ikke lærling (se egen håndbok). ›Husk da at skjemaet C1 - Søknad om opplæringskontrakt – samtykkeerklæring ›Har du stryk i et fag må du fylle ut skjemaet C4 -Vedlegg til søknad om læreplass – ikke bestått fag ›For å kunne søke unntak frå bestått kravet i inntil to fellesfag, må du ha fått vurdering med karakter 1 ›Husk at fag bør tas opp til høsten!!

11 Lærebedriften – hvor finnes den? Alle lærebedrifter er potensielle lærebedrifter! ›Har du vært i kontakt med en bedrift som du ønsker å bli lærling i: • Ta kontakt med oss, så tar vi kontakt med bedriften og vurderer om de kan ta inn lærling i faget ›Bedriften må: • Kunne gi opplæring i læreplan for faget du ønsker • Ha en faglig leder

12 Lærebedriften – hvor finnes den? ›Eksempler på hvor lærebedriftene er: • Prosjekt til fordypning • Alternativ opplæring i bedrift • Vikarjobb • Oppsøkende virksomhet • Familie/venner ›Hvorfor er det viktig å ha kontakt med bedrifter hvis du skal søke læreplass? • Skaffe deg en læreplass – vil bedriften ta inn lærling? • Du får teori i praksis – øker forståelsen • Letter din overgang fra skole til arbeidsliv • Du blir kjent med et yrke som kan bli din fremtidige jobb • Bedrift og du får kjennskap til læreplanen i faget • Du kan rekruttere nye lærebedrifter

13 Lærebedriften – hvor finnes den? ›Godkjente lærebedrifter Det finnes mange godkjente lærebedrifter. Disse bedriftene finner du i vår bedriftsliste på Godkjente lærebedrifter.Godkjente lærebedrifter ›Opplæringskontor Noen bedrifter har gått sammen og dannet opplæringskontor. Opplæringskontorene har ofte egne hjemmesider med informasjon om sine medlemsbedrifter. Oversikt over opplæringskontor finner du her Opplæringskontor i Buskerud. Opplæringskontor i Buskerud

14 Forventninger ›Tenk gjennom: • Hvilke forventninger har jeg til at noen skal skaffe meg en læreplass? • Hvilke forventninger har jeg til læretiden? ›Og kanskje like viktig: • Hvilke forventninger har bedriften til meg som lærling? • Hvilke forventinger har fagopplæringsseksjon til min innsats?

15 …arbeider for at elever, lærlinger og lærekandidater får opplæring og blir behandlet i tråd med regelverket ved å: • Bistå elever og lærlinger med veiledning og svar på spørsmål • Driver informasjonsarbeid om rettigheter og plikter • Gi opplæring til elevråd og tillitsvalgte • Ta opp problemer med skoleeierne Tore Remi Christensen Elev- og lærlingombud Tlf: 32 80 88 17 Mobil: 902 44 231 Epost: ombud@bfk.no elevombudene.no/buskerud Ombudet har taushetsplikt og kan kontaktes direkte

16 Mobbeombudet … jobber for at elevenes rettigheter blir ivaretatt i henhold til Opplæringslovens §9a DET VIL SI: • Ta i mot henvendelser fra enkeltelever som opplever mobbing i mot seg eller andre på skolen. • Gi råd lærere og skoleledere som er inne i saker som de synes er vanskelige. • Veilede elevråd hvordan de kan bidra til bedre læringsmiljø og bli mer delaktige i dette arbeidet på sine skoler. Bodil Jenssen Houg Mail: bodil.jenssen.houg@bfk.nobodil.jenssen.houg@bfk.no Tlf: 32 80 87 35 Facebook: Mobbombudet i Buskerud

17 Tips-huskeliste-informasjon Du kan øke din sjanse for å få læreplass: • har husket søknadsfristen og søkt • søker flere fag der dette er aktuelt • fraværet på skolen er lite • karakterene er OK • geografisk område – læreplass hele fylket, andre fylker? • god kontakt med bedrifter • svarer på alle henvendelser • har lest side 48 tom. 56 i heftet Vil bli noe! • Formidling på facebook: Lærling Buskerud • www.bfk.no/fagopplaering www.bfk.no/fagopplaering • www.vilbli.no www.vilbli.no • Brosjyren "Fra elev til lærling"

18 Tips-huskeliste-informasjon Fagopplæringsseksjonens rutiner ved formidling 2014 ›1. februar FRIST søknad opplæringskontrakt full opplæring i bedrift ›1. mars FRIST søknad ordinær læreplass ›Mars Brev til søkere/skolene om ukvalifiserte/svake søkere Formidling til bedrifter (på web) med karakter fra VG1 og 1. termin VG2 ›April-sept.Vi jobber mot bedriftene/søkere etter fristen Tlf. kontakt med søkere, skolen og bedrifter ›Juni Alle søkere får brev med meldekort evt. SMS ›SeptemberUtveksling av læreplasser mellom fylkene ›OktoberFormidling stopper - evt. alternative Vg3 starter

19 Lykke til! Med på veien… Velg veien videre ut fra interesser og motivasjon! Hva med dine drømmer?


Laste ned ppt "INFORMASJON OM LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSSEKSJON. Tema ›Fagopplæringsseksjon ›Læreplass eller skoleplass ›Vurdering – ikke bestått fag ›Lærebedrift – hvor."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google