Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1. 2 Forankring i lokalt folkehelsesamarbeid Kurslederkurs 23.-24. februar 2009 Toril Skoglund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1. 2 Forankring i lokalt folkehelsesamarbeid Kurslederkurs 23.-24. februar 2009 Toril Skoglund."— Utskrift av presentasjonen:

1 1

2 2 Forankring i lokalt folkehelsesamarbeid Kurslederkurs 23.-24. februar 2009 Toril Skoglund

3 3 Formål At kostholdskurset ”Bra mat for bedre helse” arrangeres i alle kommunene som er representert her i løpet av 2009 Å følge opp Troms fylkeskommunes Handlingsplan for folkehelse, idrett og friluftsliv innen ernæring

4 4 Målgruppe Personer som kan ha nytte av å gjøre endringer i sine vaner knyttet til kosthold. Det kan være personer med type-2- diabetes, høyt blodtrykk, forhøyet kolesterol, hjerte/kar sykdommer, problemer med overvekt/fedme.

5 5 Overordna målsetning Den overordna målsetning med kurset er å motivere, hjelpe og støtte deltakerne til å gjøre forandringer i kostholdet under mottoet ”små skritt – store forbedringer” Basert på prinsippene om endringsfokusert veiledning

6 6 Kursleder skal Gi kursdeltakerne en introduksjon i endring av levevaner og forslag til hvordan en begynner prosessen med å endre kostvaner. NB! Kurset er ikke behandlingsfokusert, og erstatter ikke individuell veiledning fra autorisert helsepersonell.

7 7 Om kurset Kurset skal være forankret i det lokale folkehelsearbeidet i kommunen Kurset skal samordnes med FYSAK- eller folkehelsekoordinatoren i kommunen

8 8 Kursets varighet Fem kurskvelder á 2 timer For eksempel to uker mellom de fire første kurskvelder og fire uker mellom kurskveld fire og fem (opp til kursleder) Et lengre opphold mellom de to siste kursene bidrar til å anerkjenne at endring er en prosess som tar tid

9 9 Gruppestørrelse Noen anbefaler 5-10 personer pr kurs Andre 10-15 Når gruppen er liten gir det mer tid til individuell meddelese fra hver enkelt deltaker, og dermed grunnlag for god gruppe- dynamikk.

10 10 Taushetsplikt Deltakerne skriver ikke under på noe, men som kursleder bør du være tydelig på at all informasjon om deltakerne som kommer fram i gruppen selvfølgelig er taushetsbelagt.

11 11 Deltakeravgift Bør være så lav som mulig fordi dette er et lavterskeltilbud. Maks 500 kr. En viss egenandel kan gi en forpliktelse som gjør at deltakerne velger å fullføre kurset. Derfor bør kurset ikke være gratis.

12 12 Kurslokaler Bør være gode undervisningslokaler med tilgang på prosjektor/lerret, flip-over, vask/vann og utstyr til enkel servering. Kursøkt fire er praktisk matlaging, og da bør kurset holdes på f.eks et skolekjøkken. Regler for mathygiene og matservering fra Matilsynet må følges.

13 13 Fylkeskommunen kan bidra med Trykking av materiale Støtte underveis

14 14 Annonsering av kurs På kommunens hjemmeside Oppslag I lokal presse ”hva skjer-spalten”

15 15 Dokumentasjon Når kurs er gjennomført skal det rapporteres til fylkes- kommunen: –Antall deltakere –Antall deltakere i NAV- systemet

16 16 Bra mat for bedre helse Torsdag 15. januar 2009, kl 18.00-20.00 starter matkurs for deg som ønsker å endre kostvaner! Kurset vil gå over 5 kvelder på kommunehuset/helsestasjon og det vil bli lagt vekt på både teoretisk og praktisk tilnærming til temaet. Kurset er åpent for alle, men for at deltagerne skal få mest mulig ut av kurset har vi satt en øvre grense på max 10 deltagere. Egenandel kr 500,-. Påmelding innen 12. januar 2009 ved henvendelse til folkehelseskoordinator Viola B. Loftsgård, tlf 31 02 40 27 evt e-mail, viola.bergerud.loftsgard@nore-og- uvdal.kommune.noviola.bergerud.loftsgard@nore-og- uvdal.kommune.no Litt mer om kurset…. Mange mennesker vet at de bør spise litt sunnere, for enten å unngå å få sykdommer knyttet til levevaner eller for å forbedre eller leve med diagnoser de allerede har fått. Det er ikke like enkelt å endre vaner, derfor kan det være en hjelp å delta på et kurs som gir råd om hvordan små endringer kan gi store forbedringer. Eksempler på sykdommer knyttet til levevaner kan være type 2-diabetes, risiko for type 2-diabetes, høyt blodtrykk, forhøyet kolesterol, hjerte/kar sykdommer eller overvekt/fedme. Den overordede målsetningen med kurset er å motivere, hjelpe og støtte deg som ønsker å gjøre positive forandringer i kostholdet under mottoet ”små skritt- store forbedringer”! Kurset skal også bidra til økt forståelse for fysiologiske gevinster av å endre vaner og at eventuelle medisiner kan utsettes reduseres eller unngås helt som en følge av disse endringene. Bra mat for bedre helse er et kostholdskurs utviklet av Helsedirektoratet. Så er du interessert, ta kontakt

17 17 Friskliv i Flå Bra mat - for bedre helse Kostholdskurs 2009. Kursdager våren 2009: 28.01 - 11.02 - 25.02 - 11.03 - 15.04 Friskliv i Flå arrangerer kostholdskurs for deg som har fått Frisklivsresept fra legen, eller for deg uten resept som ønsker å gjøre endringer i matvaner. Det er lagt opp til fem kurskvelder med temabasert undervisning og praktiske oppgaver. Målet med kurset er å gi inspirasjon til å endre hverdagsvaner, og samtidig gi økt forståelse for sammenhenger mellom matvalg og helsegevinster. Hver kurskveld varer ca. to timer. Mottoet for kurset er ”små skritt- store forebedringer”. Alle kursdeltagere oppfordres til å sette seg konkrete og gjennomførbare mål som de kan jobbe med til hver kursøkt. Kurset er basert på de generelle anbefalingene om sunt kosthold fra Helsedirektoratet. Disse rådene er sammenfallende med kostråd ved diabetes type to og høyt blodtrykk, og også for høyt kolesterol og vektreduksjon. Kurset erstatter ikke individuell veiledning fra autorisert helsepersonell. Kursdatoer våren 2009: 28.01 – 11.02 – 25.02 – 11.03 – 15.04 Kurspris: kr. 200. Spørsmål og påmelding til Else (32053659) eller Siv Merethe (32053622/95148061).

18 18 Siste oppfordring Sett ditt personlig preg på kursøktene Nyttig at kursleder har god forståelse og er godt forberedt – og vet hva som er viktigst i hver kursøkt. Ha oversikt over alle kursøktene første gang. Ikke vær redd for å gå i gang – START OPP OG FÅ ERFARING!

19 19 LYKKE TIL!


Laste ned ppt "1. 2 Forankring i lokalt folkehelsesamarbeid Kurslederkurs 23.-24. februar 2009 Toril Skoglund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google