Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

StartsideFaktaOmråderHva gjør viHistorieMiljøEtikkOrganisasjonSamarbeidUtstillingerDagens tema MTFs symposium 11. og 12. mars 2008 Losby gods Sentralisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "StartsideFaktaOmråderHva gjør viHistorieMiljøEtikkOrganisasjonSamarbeidUtstillingerDagens tema MTFs symposium 11. og 12. mars 2008 Losby gods Sentralisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 StartsideFaktaOmråderHva gjør viHistorieMiljøEtikkOrganisasjonSamarbeidUtstillingerDagens tema MTFs symposium 11. og 12. mars 2008 Losby gods Sentralisering av innkjøp i helsesektoren, gevinster og farer Knut Løvdal, generalsekretær i Leverandørforeningen for Helsesektoren - LFH

2 StartsideFaktaOmråderHva gjør viHistorieMiljøEtikkOrganisasjonSamarbeidUtstillingerDagens tema LFHs visjon LFH skal være et aktivt, kunnskapsrikt og toneangivende bindeledd mellom medisinsk utstyrs bransje og helsevesenet ”Leverandørforeningen for Helsesektoren (LFH) - en premissleverandør for et velfungerende helse-Norge”

3 StartsideFaktaOmråderHva gjør viHistorieMiljøEtikkOrganisasjonSamarbeidUtstillingerDagens tema Områder Medisinsk teknisk utstyr Medisinsk forbruksmateriell Akuttmedisinsk utstyr og ernæring Ortopedi Hørsel Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede Tilpasning av bil for funksjonshemmede På vår web side finner man alle medlemsfirmaer med kontaktinformasjon under hver enkelt interessegruppe. www.lfh.no

4 StartsideFaktaOmråderHva gjør viHistorieMiljøEtikkOrganisasjonSamarbeidUtstillingerDagens tema Hva gjør vi Opplæring, service, vedlikehold på sykehus, institusjoner, hjemme Samarbeid med NAV, HINAS, helseregioner, kommuner Aktiv partner i Eucomed Kurs, informasjon, konferanser, utstillinger Håndhever våre etiske regler LFHs Målsetting LFH skal bidra til økt forståelse for bransjen og en optimal organisering av forholdet mellom helsevesen og leverandør, slik at distribusjon og bruk av medisinsk utstyr gir størst mulig samfunnsøkonomisk effekt.

5 StartsideFaktaOmråderHva gjør viHistorieMiljøEtikkOrganisasjonSamarbeidUtstillingerDagens tema ”Sentralisering av innkjøp i helsesektoren” Rapport fra prof. Nils-Henrik von der Fehr Uavhengig forskningsrapport Utredning om virkningen på leverandørindustrien av at innkjøpene i helsevesenet sentraliseres Ansvarlig: Professor von der Fehr, UiO Oppdragsgiver: LFH Overlevert oppdragsgiver 17. juni 2007

6 StartsideFaktaOmråderHva gjør viHistorieMiljøEtikkOrganisasjonSamarbeidUtstillingerDagens tema Leverandørenes bidrag til et velfungerende helse-Norge: Redusert behandlingstiden ved helseinstitusjonene Sikrer rett utstyr og riktig bruk Øker livskvaliteten for mennesker med funksjonsnedsettelse

7 StartsideFaktaOmråderHva gjør viHistorieMiljøEtikkOrganisasjonSamarbeidUtstillingerDagens tema ”Sentralisering av innkjøp i helsesektoren” Rapport fra prof. Nils- Henrik von der Fehr Leverandørforeningens holdninger: Sentralisering av innkjøp er hensiktsmessig for enkelte produkter Sentralisering har i noen sammenhenger bidratt til større grad av forutsigbarhet ved anbud Flere produkter og tilbydere sikrer konkurranse og mangfold En markedsbasert løsning gir den beste løsningen for helse-Norge Et økt brukerperspektiv bidrar til bedre og mer effektive løsninger for alle

8 StartsideFaktaOmråderHva gjør viHistorieMiljøEtikkOrganisasjonSamarbeidUtstillingerDagens tema Leverandørforeningens holdninger: Mangfold i produkter og tilbydere bidrar til at kompetanse blir opprettholdt og overført til helsepersonell:  Undervisning  Opplæring  Service  Leveringssikkerhet Kunnskapsoverføring bidrar til bedre effektivitet Regelverket for offentlige anskaffelser åpner for dialogmulighet Etiske regler begrenser muligheten for kompetanseoverføring ”Sentralisering av innkjøp i helsesektoren” Rapport fra prof. Nils-Henrik von der Fehr Økt sikkerhet for personell og pasienter

9 StartsideFaktaOmråderHva gjør viHistorieMiljøEtikkOrganisasjonSamarbeidUtstillingerDagens tema Eksempler fra virkeligheten 1.Ortopedi Tilstedeværelse ved operasjoner Kun helseutdannet personell hos leverandørene 24 timers service 2.Dialyse

10 StartsideFaktaOmråderHva gjør viHistorieMiljøEtikkOrganisasjonSamarbeidUtstillingerDagens tema Statlig innkjøpspolitikk på helsa løs? Finn balansen! Utstyrsleverandørene lever kun av kontrakter med helseforetakene og kan ikke gå på vent i 2 – 3 år til neste anbudsmulighet. Finner andre områder med akseptabel forutsigbarhet Konsekvensene av tilnærmet monopol på innkjøpssiden er tilnærmet monopol på tilbussiden

11 StartsideFaktaOmråderHva gjør viHistorieMiljøEtikkOrganisasjonSamarbeidUtstillingerDagens tema Finn balansen 7 av 10 medisinske nyvinninger de siste 25 årene er medisinsk teknologi. De helt nødvendige nyvinninger forutsetter eksistensiell forutsigbarhet Mange norske industrieventyr har sitt utspring i fruktbart samarbeid mellom klinisk praksis og leverandørindustrien ”Sentralisering innebærer en reell fare for å undergrave incitamentene til forskning og utvikling” Professor von der Fehr

12 StartsideFaktaOmråderHva gjør viHistorieMiljøEtikkOrganisasjonSamarbeidUtstillingerDagens tema Finn balansen! Når styrkeforholdet mellom de som kjøper og de som selger blir forrykket, mister markedsmekanismen sin positive kraft Helseforetakene må derfor selv ta ansvaret for å opprettholde et marked med helt nødvendig mangfold av tilbydere og produkter MTFs symposium på Losby gods 11. og 12. mars 2008


Laste ned ppt "StartsideFaktaOmråderHva gjør viHistorieMiljøEtikkOrganisasjonSamarbeidUtstillingerDagens tema MTFs symposium 11. og 12. mars 2008 Losby gods Sentralisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google