Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer i tjenestetilbudet til eldre Bergen 2. april 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer i tjenestetilbudet til eldre Bergen 2. april 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer i tjenestetilbudet til eldre Bergen 2. april 2008
Helsetilsynet i Hordaland Fylkeslege Helga Arianson Fylkeslege Helga Arianson

2 Legetjenester i sykehjem mv Bergen har mye spennende, blant annet:
Omsorg 2015 Stor nasjonal satsing Demensplan Kompetanseløftet Legetjenester i sykehjem mv Bergen har mye spennende, blant annet: Storstilt satsing på opplæring av ufaglærte Undervisningssykehjem (Løvåsen) som motor for faglig utvikling Oppbygging og utvikling av legetjenester i sykehjem Fylkeslege Helga Arianson

3 Historie 1 Kvinne 80+ Enke, bor alene. Alzheimer demens. Utredning slått fast at hun er svært desorientert. Hjertesvikt, hjerterytmeforstyrrelse, spiserørsbrokk med reflux og gjentatte magesår. Blodpropp i lungene. Vansker med å ta til seg nok næring. Registrert med funksjonsproblem i forhold til hukommelse, hygiene, ernæring, bevegelsesevne. Lege mener hun trenger konstant tilsyn og hjelp. Hun får tilsyn x4 med hjelp til stell, dusj, medisinering, måltid og legging. Dagtilbud x4. Trygghetsalarm Søk sykehjemsplass Vedtak avslag Behandlet i kommunalt klageorgan – opprettholder avslag Klage oversendt Helsetilsynet Klager fikk medhold i sin klage – kommunen må skaffe henne langtidsplass i sykehjem Fylkeslege Helga Arianson

4 Historie 2 Mann 80+ Sykehjemspasient
Talevansker etter slag. Brukte Marevan (blodfortynnende) etter blodpropp i lungene. Forvirret, urolig, vandret dag og natt. Ba om mat og drikke. Han ble etter hvert slapp, fikk sivende avføring, spiste svært lite, var sår på setet. Var enda mer forvirret og urolig. Ba ikke om mat eller drikke. Brakk seg og kastet litt opp. Etter hvert blod i avføringen (melena). Ikke feber. Drakk lite, ikke registrert sikkert, kanskje ½-1 liter de siste døgn. Dårlig journalføring – vanskelig å forstå hva som var vurdert og gjort av tiltak. Tilsett av lege etter flere dager, innlagt sykehus: Alvorlig urinveisinfeksjon (urosepsis), nyresvikt. Kraftig uttørring. Fikk behandling for blant annet dehydrering, underernæring, urinveisinfeksjon og overfladiske sår på setet og ryggen. Returnerte til sykehjemmet. Fylkeslege Helga Arianson

5 Utfordring 1 - saksbehandlingstid
Klagesaker tar for lang tid å behandle Avslag på fast plass i sykehjem Utredning Flere eksempler på at saksbehandlingstiden overstiger ett år Oppdatering av opplysninger Mange eks på at det startes ny utredning når klage Fylkeslege Helga Arianson

6 Utfordring 2 – kompetanse
Bergen kommune 2007: 37% ufaglærte Fanger ikke opp symptomer og sykdomsutvikling Ernæringssvikt blir ikke fanget opp på grunn av manglende rutiner og kompetanse Feil i legemiddelbehandlingen får feil legemiddel utdelt Legetjenestene i sykehjem - stor variasjon i tilgjengelighet og hvordan legene blir brukt Fylkeslege Helga Arianson

7 Utfordring 2 - kompetanse
Alle ferier er en stor utfordring Mange nye vikarer som blir satt til oppgaver de ikke har kompetanse til Kommunen må gi nødvendig opplæring Fylkeslege Helga Arianson

8 Utfordring 3 – kapasitet og kontinuitet
Høyere terskel for å få fast plass i sykehjem nå enn for 5-10 år siden - klagesaker gis medhold - tilsyn - annen kontakt og informasjon Stort press og store utfordringer i hjemmetjenestene Fylkeslege Helga Arianson

9 Utfordring 3 – kapasitet og kontinuitet
Ikke uvanlig med mange tjenesteytere til samme person. Dette stiller større krav til samarbeid og informasjonsutveksling Nødvendig med tettere samarbeid mellom sykehjem og hjemmetjenestene hjemmesykepleien og det kommunale foretaket som utfører praktisk bistand hjemmesykepleien og fastlegene med pårørende Fylkeslege Helga Arianson

10 Oppsummert Raskere saksbehandling av klagesaker Styrking av kompetanse
Større kapasitet og bedre samarbeid/kontinuitet Fylkeslege Helga Arianson

11 attraktive arbeidsplasser arbeidsmiljø kultur
… OG HELT TIL SLUTT……. Viktig å skape grunnlag for et positivt inntrykk av arbeidet i eldreomsorgen ! attraktive arbeidsplasser arbeidsmiljø kultur vise at det skjer en positiv utvikling når de gamle får rette tiltak, hjelp og omsorg Fylkeslege Helga Arianson


Laste ned ppt "Utfordringer i tjenestetilbudet til eldre Bergen 2. april 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google