Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TELEDIALYSE Telemedisin og hemodialyse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TELEDIALYSE Telemedisin og hemodialyse"— Utskrift av presentasjonen:

1 TELEDIALYSE Telemedisin og hemodialyse
TELEDIALYSE Telemedisin og hemodialyse. En felles arbeidsplass mellom et dialysesenter og to satellittenheter I would like to present our project on establishing a common work place between our dialysis center with our satellite dialysis units in our neighbouring counties with the help of telemedicine.

2 Nyreestattende behandling
HEMODIALYSE PERITONEALDIALYSE TRANSPLANTASJON Hjemmebasert behandling Senterdialyse Satellittdialyse

3 Antall pasienter som trenger dialyse vil fortsette å øke

4 Antall nyretransplantasjoner i Norge(1997-2003)

5 Svingende pasienttall Lavere reisekostnader
SATELLITTER ULEMPER: Sårbar stab Ikke-maksimal utnyttelse av syke- pleier ressurser Svingende pasienttall Faglig miljø FORDELER: Kortere reisetid Bedre livskvalitet Lavere reisekostnader Kostnadsbesparende ?

6 Nett i Nord- Kvalitetsikring av dialysepasienter i Finnmark Fylke
One Unit ! Hammerfest Kirkenes Etablering av daglig videokonferanse med bredbåndsteknikk innenfor et helsenett Integrering av to satellitter i UNN’s hverdag En felles arbeidsplass NST og Norges Forskningsråd Tromsø Alta Harstad Lofoten Narvik Bodø Haemodialysis treatment in Norway is given at 11 major hospitals. These hospitals have established 28 satellites dialysis centres in order to be able to give patients haemodialysis in smaller places.This is reasonable in a country like Norway with both geographical and climatic extremes. These treatment centres have the medical and administrative responsibiliy for their satellites. In Northern Norway with The University Hospital of Tromsoe as the regional centre, dialysis treatment is provided at three satellite units in the county of Finnmark. Rana Vefsn Sandnessjøen

7 UNN Entertainment

8 Spørreskjema og loggbok Evaluering av brukt utstyr og software
TELEDIALYSIS Telemedicine in hemodialysis. A university department and two remote satellites linked together as one common workplace. Rumpsfeld Markus, Arild Eli, Norum Jan , In press J Telemed Telecare. Spørreskjema og loggbok Evaluering av brukt utstyr og software Kostnadsevaluering

9 Resultatsammendrag Økt trygghet blant pasientene
Økt kompetanse blant helsearbeidere på satellittene Økt sikkerhet med de råd man gir på UNN

10 Kostnadsmomenter Sparte kostnader Investeringer
Unngått rutineinnleggelser Unngått øyeblikkelig hjelps innleggelser Bedre utnyttelse av den polikliniske kapasiteten Investeringer Prosjektet var medvirkende å bygge opp en bredbåndsnett som nå eksisterer mellom sentrene i Helse Nord og kan brukes uten nye ekstra (etablerings) kostnader Teledialyse med videokonferanse, elektronisk felles pasientjournal og et integrert dialyseprogram som overfører relevante maskindata til pasientjournalen er forbundet med mindre kostnader

11 Konklusjon Prosjektet har blitt rutine og blir utvidet til gjenværende satellitt og er standard for våre planlagte satellitter


Laste ned ppt "TELEDIALYSE Telemedisin og hemodialyse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google