Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

TELEDIALYSE Telemedisin og hemodialyse. En felles arbeidsplass mellom et dialysesenter og to satellittenheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "TELEDIALYSE Telemedisin og hemodialyse. En felles arbeidsplass mellom et dialysesenter og to satellittenheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 TELEDIALYSE Telemedisin og hemodialyse. En felles arbeidsplass mellom et dialysesenter og to satellittenheter

2 Nyreestattende behandling HEMODIALYSEPERITONEALDIALYSE TRANSPLANTASJON Senterdialyse Satellittdialyse Hjemmebasert behandling

3 Antall pasienter som trenger dialyse vil fortsette å øke

4 Antall nyretransplantasjoner i Norge(1997-2003)

5 SATELLITTER SATELLITTER ULEMPER: ULEMPER: Sårbar stab Sårbar stab Ikke-maksimal Ikke-maksimal utnyttelse av syke- utnyttelse av syke- pleier ressurser pleier ressurser Svingende pasienttall Svingende pasienttall Faglig miljø Faglig miljø FORDELER: FORDELER: Kortere reisetid Kortere reisetid Bedre livskvalitet Bedre livskvalitet Lavere reisekostnader Lavere reisekostnader Kostnadsbesparende ? Kostnadsbesparende ?

6 Tromsø Vefsn Sandnessjøen Rana Harstad Hammerfest Narvik Lofoten Bodø Kirkenes Alta One Unit ! Etablering av daglig videokonferanse med bredbåndsteknikk innenfor et helsenett Integrering av to satellitter i UNN’s hverdag En felles arbeidsplass NST og Norges Forskningsråd Nett i Nord- Kvalitetsikring av dialysepasienter i Finnmark Fylke

7

8 TELEDIALYSIS Telemedicine in hemodialysis. A university department and two remote satellites linked together as one common workplace. Rumpsfeld Markus, Arild Eli, Norum Jan, In press J Telemed Telecare. Spørreskjema og loggbok Evaluering av brukt utstyr og software Kostnadsevaluering

9 Resultatsammendrag Økt trygghet blant pasientene Økt kompetanse blant helsearbeidere på satellittene Økt sikkerhet med de råd man gir på UNN

10 Kostnadsmomenter Sparte kostnader –Unngått rutineinnleggelser –Unngått øyeblikkelig hjelps innleggelser –Bedre utnyttelse av den polikliniske kapasiteten Investeringer –Prosjektet var medvirkende å bygge opp en bredbåndsnett som nå eksisterer mellom sentrene i Helse Nord og kan brukes uten nye ekstra (etablerings) kostnader Teledialyse med videokonferanse, elektronisk felles pasientjournal og et integrert dialyseprogram som overfører relevante maskindata til pasientjournalen er forbundet med mindre kostnader

11 Konklusjon Prosjektet har blitt rutine og blir utvidet til gjenværende satellitt og er standard for våre planlagte satellitter


Laste ned ppt "TELEDIALYSE Telemedisin og hemodialyse. En felles arbeidsplass mellom et dialysesenter og to satellittenheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google