Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dekanmøtet på Svalbard 25.05.09 Toralf Hasvold Professor dr med Sentersjef for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Svalbard 26.05.09Toralf.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dekanmøtet på Svalbard 25.05.09 Toralf Hasvold Professor dr med Sentersjef for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Svalbard 26.05.09Toralf."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dekanmøtet på Svalbard 25.05.09 Toralf Hasvold Professor dr med Sentersjef for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Svalbard 26.05.09Toralf HasvoldProfessor dr med Sentersjef for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisinSvalbard 26.05.09Toralf HasvoldProfessor dr med Sentersjef for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Kan telemedisin redusere avstander og utnytte den ekspertisen som finnes i nordområdene?

2 Utfordringer for bedre folkehelse i Nordområdene •Kaldt klima •Lysvariasjonene gjennom årstidene og særlig mørketiden •Spredt bosetning, som utfordrer organiseringen og kompetansen i helsetjenesten til befolkningen

3 Utfordringer for bedre folkehelse i Nordområdene •Urbefolkning, levevilkår og helserisiko. Tradisjonelt levesett kan komme på kollisjonskurs med industriell og teknisk utvikling i området •Ensidig og sårbart næringsliv, som kan gi store svingninger i sysselsetningen •Det er generelt lavere utdanningsnivå i nord sammenliknet med andre deler av nasjonalstatene •Store nasjonale helsegradienter

4 Utfordringer for bedre folkehelse i Nordområdene •Ulykker knyttet til fiske og arktisk vær og annet utendørs arbeid i industrianlegg, langt fra større bosetninger •Strategier for å forebygge ulykker og skader knyttet til fiske og anleggsvirksomhet •Beredskap for behandling av skader og livredning knyttet til ”off shore”-virksomhet (fiske, olje- og gassutvinning) •Økt skipsfart Nord-øst passasjen og turisme

5

6

7 VAKe •Videokonferanse i medisinske akuttsituasjoner (VAKe) –En måte å organisere tilgang til relevant kompetanse –Bruk av enkel standard teknologi

8 VAKe oppsett 1.Videokonferanse, lyd - bilde 2.PC baserte applikasjoner, røntgen, pasientjournal 3.Vitale data i sanntid, EKG, puls, BT, O2-metning.. 4.Undersøkelsesinstrumenter, eks ultralydsapparat

9 Teamet i Longyearbyen jobber med pasient. VK utstyr med takkamera klart.

10 vurderer Longyearbyen ringer AMK, bestiller videokonferanse og spesialister…

11 Møterommet, AMK-Tromsø (UNN) Pasientbilde fra Svalbard Sanntid pasientdata Team UNN i AMK-Tromsø (bildet Team Svalbard ser)

12 Teamet på plass i AMK i Tromsø

13 Primærteamet ( Svalbard, lokalsykehus, sykehjem, legevakt, + •Vaktlege •Sykepleier (?) •Anestesisykepleier (?) •Kommuniserer med sekundærteamet med lyd, bilde og parametre for vital informasjon

14 UNN – sekundærteamet •Kirurg •Anestesilege •Ambulansevakt •+++ •Kommuniserer direkte med primærteamet •Kontrollerer og manøvrerer (zoom) kamera

15

16 Trafikkskade – to hardt skadde pasienter. •Lokalsykehus gjør primærundersøkelser. VAKe kobles opp, og skadene vurderes sammen med flere spesialister på universitetssykehus. •Fordeling av pasientene avtales, en av dem overføres til Universitetssykehus.

17 Mann med lokal frostskade •Pasient med lokale frostskader. •Kar-kirurg vurderer sirkulasjonen via høykvalitets nærbilde, og diskuterer situasjonen med allmennlege. •Pasienten behandles lokalt, og kar- kirurg er tilgjengelig for videre diskusjon på videokonferanse ved behov.

18 Ung pasient med ukontrollerte kraftige kramper. •Turnuskandidat på vakt har gitt maksdoser for å heve krampene uten effekt. Opplever å ikke ha kontroll over situasjonen. •Kopler opp VAKe –Sammen med nevrolog, får de kontroll og pasienten blir adekvat behandlet lokalt. •Uten VAKe – opplagt innleggelse!

19 VAKe i dag: Prosjekter: VAKe / VAKe Finnmark/ VAKE FiNa •UNN- Tromsø akuttmedisinsk avd / Longyearbyen / Narvik •Helse Finnmark Hammerfest / Kirkenes •Sykestuer i Finnmark, Alta/Båtsfjord/ Honningsvåg/Karasjok/Lakselv/ Vadsø •DMS Lenvik •UNN, NST •Helse-Nord IKT

20 Erfaringene •Positive erfaringer •Teknologien fungerte godt •Bedre støtte og arbeidsflyt •“Tettere team” •Lokal lege mer “hos pasient” •Oppgaver løst parallelt •Sykepleierne var tryggere når pasienten ble dårlig •Styrket teamfunksjon •Negative erfaringer •Følsom startfase, sårbar for forstyrrelser •Forstyrrende kommunikasjon •“Ivrige” UNN-spesialister •Kommunikasjonen var ikke godt nok strukturert •Ikke entydige operasjonelle rutiner •Behov for rutiner og “spilleregler”

21 VAKe i framtida 1.Mobil VAKe - testes 2.Intensiv VAKe – testes 3.Operasjons VAKe – testes Bruk er i stor grad avhengig av behov og fornuftig organisering. Muligheten til kontakt med kolleger påvirker helsepersonellets trygghet.

22 Neste steg •Virtuelt sykehus –Kople sammen relevant / nødvendig kompetanse fra ulike sykehus koordinert fra EN sentral for å assistere primærpersonell (plattform, båt, +++) •Eksempler –I India – Himalaya –Barentssykehuset (?)

23 Arkhangelsk sykehus Kirkenes sykehus Hammerfest sykehus Murmansk sykehus Helse Vest Helse Midt Helse Sør Helse Øst UiTø/HiTø UNN HF Stokhman-feltet AMK KH Russia KH

24 Takk!


Laste ned ppt "Dekanmøtet på Svalbard 25.05.09 Toralf Hasvold Professor dr med Sentersjef for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Svalbard 26.05.09Toralf."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google