Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentersjef for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentersjef for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin"— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentersjef for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
Svalbard Toralf Hasvold Professor dr med Sentersjef for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin Kan telemedisin redusere avstander og utnytte den ekspertisen som finnes i nordområdene? Dekanmøtet på Svalbard Toralf Hasvold Professor dr med Sentersjef for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin

2 Utfordringer for bedre folkehelse i Nordområdene
Kaldt klima Lysvariasjonene gjennom årstidene og særlig mørketiden Spredt bosetning, som utfordrer organiseringen og kompetansen i helsetjenesten til befolkningen

3 Utfordringer for bedre folkehelse i Nordområdene
Urbefolkning, levevilkår og helserisiko. Tradisjonelt levesett kan komme på kollisjonskurs med industriell og teknisk utvikling i området Ensidig og sårbart næringsliv, som kan gi store svingninger i sysselsetningen Det er generelt lavere utdanningsnivå i nord sammenliknet med andre deler av nasjonalstatene Store nasjonale helsegradienter

4 Utfordringer for bedre folkehelse i Nordområdene
Ulykker knyttet til fiske og arktisk vær og annet utendørs arbeid i industrianlegg, langt fra større bosetninger Strategier for å forebygge ulykker og skader knyttet til fiske og anleggsvirksomhet Beredskap for behandling av skader og livredning knyttet til ”off shore”-virksomhet (fiske, olje- og gassutvinning) Økt skipsfart Nord-øst passasjen og turisme

5

6

7 VAKe Videokonferanse i medisinske akuttsituasjoner (VAKe)
En måte å organisere tilgang til relevant kompetanse Bruk av enkel standard teknologi

8 VAKe oppsett Videokonferanse, lyd - bilde
PC baserte applikasjoner, røntgen, pasientjournal Vitale data i sanntid, EKG, puls, BT, O2-metning.. Undersøkelsesinstrumenter, eks ultralydsapparat

9 Teamet i Longyearbyen jobber med pasient. VK utstyr med takkamera klart.

10 Longyearbyen ringer AMK, bestiller videokonferanse og spesialister…
vurderer

11 Møterommet, AMK-Tromsø (UNN)
Pasientbilde fra Svalbard Team UNN i AMK-Tromsø (bildet Team Svalbard ser) Sanntid pasientdata

12 Teamet på plass i AMK i Tromsø

13 Primærteamet (Svalbard, lokalsykehus, sykehjem, legevakt, +
Vaktlege Sykepleier (?) Anestesisykepleier (?) Kommuniserer med sekundærteamet med lyd, bilde og parametre for vital informasjon

14 UNN – sekundærteamet Kirurg Anestesilege Ambulansevakt +++
Kommuniserer direkte med primærteamet Kontrollerer og manøvrerer (zoom) kamera

15

16 Trafikkskade – to hardt skadde pasienter.
Lokalsykehus gjør primærundersøkelser. VAKe kobles opp, og skadene vurderes sammen med flere spesialister på universitetssykehus. Fordeling av pasientene avtales, en av dem overføres til Universitetssykehus.

17 Mann med lokal frostskade
Pasient med lokale frostskader. Kar-kirurg vurderer sirkulasjonen via høykvalitets nærbilde, og diskuterer situasjonen med allmennlege. Pasienten behandles lokalt, og kar-kirurg er tilgjengelig for videre diskusjon på videokonferanse ved behov.

18 Ung pasient med ukontrollerte kraftige kramper.
Turnuskandidat på vakt har gitt maksdoser for å heve krampene uten effekt. Opplever å ikke ha kontroll over situasjonen. Kopler opp VAKe Sammen med nevrolog, får de kontroll og pasienten blir adekvat behandlet lokalt. Uten VAKe – opplagt innleggelse!

19 VAKe i dag: Prosjekter: VAKe / VAKe Finnmark/ VAKE FiNa
UNN- Tromsø akuttmedisinsk avd / Longyearbyen / Narvik Helse Finnmark Hammerfest / Kirkenes Sykestuer i Finnmark, Alta/Båtsfjord/ Honningsvåg/Karasjok/Lakselv/ Vadsø DMS Lenvik UNN, NST Helse-Nord IKT

20 Erfaringene Positive erfaringer Teknologien fungerte godt
Bedre støtte og arbeidsflyt “Tettere team” Lokal lege mer “hos pasient” Oppgaver løst parallelt Sykepleierne var tryggere når pasienten ble dårlig Styrket teamfunksjon Negative erfaringer Følsom startfase, sårbar for forstyrrelser Forstyrrende kommunikasjon “Ivrige” UNN-spesialister Kommunikasjonen var ikke godt nok strukturert Ikke entydige operasjonelle rutiner Behov for rutiner og “spilleregler”

21 VAKe i framtida Mobil VAKe - testes Intensiv VAKe – testes
Operasjons VAKe – testes Bruk er i stor grad avhengig av behov og fornuftig organisering. Muligheten til kontakt med kolleger påvirker helsepersonellets trygghet.

22 Neste steg Virtuelt sykehus Eksempler
Kople sammen relevant / nødvendig kompetanse fra ulike sykehus koordinert fra EN sentral for å assistere primærpersonell (plattform, båt, +++) Eksempler I India – Himalaya Barentssykehuset (?)

23 Stokhman-feltet UiTø/HiTø Russia Arkhangelsk sykehus UNN HF KH KH KH
Kirkenes sykehus Arkhangelsk sykehus AMK Hammerfest sykehus UiTø/HiTø Murmansk sykehus UNN HF AMK KH KH KH KH KH KH Helse Midt Russia Helse Vest Helse Øst Helse Sør

24 Takk!


Laste ned ppt "Sentersjef for Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google