Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effektevalueringer til nytte i beslutningsprosesser SSØ - dagen 2009 Professor Arild Hervik.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effektevalueringer til nytte i beslutningsprosesser SSØ - dagen 2009 Professor Arild Hervik."— Utskrift av presentasjonen:

1 Effektevalueringer til nytte i beslutningsprosesser SSØ - dagen 2009 Professor Arild Hervik

2 Temavalg ut fra egne faglige evalueringer •Store måleproblemer på miljø/ klima området •Evalueringer av ringvirkninger ved omstillinger og store utbygger mange bestillingsoppdrag - ensidige indkommuner, OL og lokalisering petroleumsaktivitet •Evaluering av virkemiddel for FOU, omstilling og nyskaping - NFR/IN/SIVA hyppig evaluert •Evaluering av infrastrukturprosjekt viktig i NTP og KS regimet-lang erfaring med måling •Oppsummering

3 Evaluering miljø /klimatiltak-litt om min bakgrunn •Økonomer ut på glattisen med relevante kvantitative analyser fra nylig avdøde Arne Næss: Økologi, samfunn og livsstil 1975 •Trygve Haavelmo: Kritiske merknader til økonomisk vekstteori 1977, med integrasjon av akkumulative klimaeffekter med befolkningsvekst som driver av problemet •Energi og miljøregnskap kvantitativ forsker gruppe i SSB fra 1978

4 Klima /miljøtiltak kvantifisering-3 eksempel •Første seriøse kvantitative analyse for Samlet Plan Vassdrag 1983/84 - implisitt betalingsvillighet kontra intervjuer av markedets betalingsvillighet (ut på glattisen ) •Oppdrag NHO 2003 med konklusjon investering vindkraft neppe treffsikker klimapolitikk - ikke lønnsomt uten betydelige subsidier selv når kvote prisen internaliseres i elmarkedet med høye kvotepriser

5 Klima /miljøtiltak fortsatt •Evaluering FOU infrastruktur reaktorene IFE fokus samfunnsøkonomisk relevante kostnader kvantifisert og nytteverdier vurdert kvalitativt som bedret sikkerhet og mer effektiv kjernkraftindustri globalt, beredskap samt sterk FOU kompetense for kunnskaps spredning hjemme (bedrevnnsja klimatiltak) •Evaluering av denne FOU infrastruktur av internasjonal ekspertgruppe med mandat og inngår i beslutningsprosess på regjeringsnivå

6 Incentivproblemet miljø /klima •Allianser næringsinteresser og miljøbevegelsen gir sterke lobbygrupper •Krever gode analyser for å sortere ut dårligste prosjekt •Faglig overvåking incentiv problemer •Gir gale incentiver å subsidiere og investere i ulønnsomme prosjekt som gir prispress og svakere incentiver enøktiltak •Incentiv til å investere i billig kullkraft for å utnytte internasjonal ordning rensetilskudd

7 Ringvirkninger med tap av eller skapte nye arbeidsplasser •Nedbygging av Jernverket Mo i Rana oppdrag Ind dep 1983 kvantitativ(FAFO motmelding) •Går mye bedre enn forventet med mottiltak •Lokalisering enkeltprosjekt petroleum med mindre effekter av investering enn antatt •OL Lillehammer og Tromsø •Mange bestillingsoppdrag hvor effektene mindre og verdi pr effektenhet mye mindre i objektive evalueringer

8 Evaluering omstilling, nyskaping og FOU - IN, Forskningsrådet og SIVA •Lange tradisjoner med evaluering og erfaring med store måleproblem •Egenkap og SND 1996 •SIVA eval 1997 med gode incentiv siden nedlegging aktuelt •Eval Brukerstyrt FOU med kvantitative målinger hvert år i 10 år-gir ønskede effekter •Mange små prosjekt med store mål og vanskelige måleproblem

9 Infrastruktur •Veiprosjekt hovedvei Oslo-Bergen • Ny flyplass Kautokeino •Mange veldig dårlige prosjekt realisert med begrunnelse distrikt eller næringseffekt •Gardermobanen var grundig analysert • Traktproblemet •Mest modent med anvendelse av evalueringer integrert til beslutningssystemet - NTP og KS

10 Oppsummering •Evaluering miljø og klimaprosjekt krever gode kvantitative analyser for å unngå alle feilinvest og styre unna incentivproblem •Mer edruelige evalueringer ringvirkninger i arbeidsmarkedet •Vi vet mye om effekter fra de mange evalueringer IN, Forskningsrådet og SIVA •Eval infra kommet lengst men bedre fokus på å unngå dårligste prosjekt •KS REGIMET gir gode incentivvirkninger - OL


Laste ned ppt "Effektevalueringer til nytte i beslutningsprosesser SSØ - dagen 2009 Professor Arild Hervik."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google