Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

111 Fagsamling Elektrofag og IKT Servicefaget Bodø 3. og 4. oktober 2013 Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013 Fagsamling Elektrofag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "111 Fagsamling Elektrofag og IKT Servicefaget Bodø 3. og 4. oktober 2013 Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013 Fagsamling Elektrofag."— Utskrift av presentasjonen:

1 111 Fagsamling Elektrofag og IKT Servicefaget Bodø 3. og 4. oktober 2013 Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013 Fagsamling Elektrofag og IKT Servicefag Bødo 4. okt. 2013

2 Opplæringskontoret For Energifag ble stiftet i 1997
Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

3 Koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet
Formålet Koordinere og effektivisere medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet Virksomheten skal særlig rettes mot lærlingordningen Konsulenttjenester Prosjektarbeid Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

4 OFE skal også være et bindeledd mellom Nordland fylkeskommune, arbeidslivet, skole og andre aktører som bidrar til å utdanne og skaffe bedriftene kvalifisert arbeidskraft Vi skal også være en kompetansemegler for våre medlemsbedrifter: Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

5 Gjennomfører årlig oppdatering i FSE 2006 forskriften
Vi utfører faglig oppdatering for medlemsbedriftene innenfor Energimontørfaget Gjennomfører årlig oppdatering i FSE 2006 forskriften Gjennomfører lovpålagt førstehjelpsopplæring for elektrobransjen Selger en rekke fagrelaterte bransjekurs Selger ut rene konsulenttjenester til elverkene Selger Fagkonsulenttjenester til andre Opplæringskontor Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

6 Medlemsbedriftene er Elverk og Elektroinstalatører
Litt til om OFE 12 Medlemsbedrifter Medlemsbedriftene er Elverk og Elektroinstalatører Har lærlinger innenfor alle fagområder medlemsbedriftene etterspør Har utvidet kompetanse innenfor deler av elektrofagene Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

7 Har ca 40 løpende lærlingekontrakter
Litt til om OFE Har ca 40 løpende lærlingekontrakter Planlegger og gjennomfører restteori for Energimontørlærlinger i samarbeid ved SVS Gjennomfører fagrelaterte kurs for elektrobransjen for ca 750 personer årlig Deltakelse i Prosjekt Velg Yrkesfag Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

8 Fag vi har lærlinger eller har godkjenning i Energimontør
Energioperatør Elektriker Industrimekaniker IKT-Servicefaget Kontor- og Administrasjonsfaget Salgsfaget Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

9 Kontoret ledes av daglig leder i 100% stilling
Lokalisering Vårt kontorsted er på Fauske og vi er samlokalisert med 2 andre opplæringskontor Kontoret ledes av daglig leder i 100% stilling Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

10 Overgang skole - bedrift Hva fungerer bra og hva kan bli bedre?
Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

11 Sett fra en «faglig leders» synspunkt
Elever synes å ha mindre fagkunnskaper i «vårt» fag nå enn tidligere når de skal ut i læra Viktigheten av punktlighet: arbeidstid, fravær, verneutstyr, respekt for lover og interne regler, ta vare på utstyr, ydmykhet til faget og kolegaer Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

12 Sett fra en «faglig leders» synspunkt
Viktigheten av sammen å skape et godt arbeidsmiljø og finne sin plass i teamet Viktige momenter er; initiativ, nyskjerrihet og stå på vilje!! Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

13 Sett fra en «faglig leders» synspunkt
Viktigheten av å vise lærlingen respekt og at de tar vedkommende på alvor. Lærlingene er en viktig ressurs for bedriften Lærlingen kommer med ny fersk kunnskap som også de etablerte fagarbeiderne og andre kan lære av Et «tydelig» opplæringskontor synes viktig Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

14 Kandidatene synes i all hovedsak å tilpasse seg godt bedriftens regler
Hva synes å fungere godt i overgangen sett fra Opplæringskontorets synspunkt Elevene synes i utgangspunktet godt motivert for å komme i «praktisk» opplæring Kandidatene synes i all hovedsak å tilpasse seg godt bedriftens regler De fleste kandidatene og bedriftene beskriver god struktur og forutsigbarhet som et viktig «verktøy» Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

15 Hva synes å fungere godt i overgangen
De fleste lærlingene gir uttrykk for at de føler god trygghet i læresituasjonen med hyppige tilbakemeldinger Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

16 Hva kan skolen gjøre for å klargjøre elevene bedre til arbeidslivet?
Gjennomføre faste dialogmøter med bedriftene og opplæringskontor Viktigheten av å kjenne til hverandres forventninger og roller Relasjonsbygging Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

17 Hva kan skolen gjøre for å klargjøre elevene bedre til arbeidslivet ?
Viktigheten av å bevisstgjøre elevene på holdningsmål. Dette MÅ gjøres før PTF gjennomføres i bedriftene Invitere bedrifter til å komme i klasserommet FØRST PÅ SKOLEÅRET!! Benytte prøvenemder til å informere i klasser Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

18 Noen punkter på hva lærlingene sier om overgangen
I skolen var det «så små» konsekvenser hvis de f.eks. kom for seint I bedriftene følte mange lærlinger at de «ikke kunne» komme for seint……….. Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

19 Noen punkter fra hva lærlingene sier om overgangen
De aller fleste gav uttrykk for at de ønsket å bli gode fagarbeidere og da så de sammenhengen med nøyaktighet og punktlighet De fikk tydelig beskjed i bedriftene om hva som forventes av de gjennom intervju og oppstartsmøte, noe de syntes var veldig viktig Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

20 Noen tanker fra Opplæringskontoret
Faste møter mellom faglærere og bedriftene? Klargjøre forventningene til hverandre? La elevene jobbe med «forskning» i tett samarbeid med bedriftene om hva det forventes av en ny medarbeider. Bør dette være «obligatorisk» prosjektarbeid i videregående skole? Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

21 Noen tanker fra Opplæringskontoret Kan bedriftene «nok» om:
Fagopplæring? Skolestruktur? Utdanningssystemet? Eller har vi en informasjonsjobb å gjøre her? Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

22 Noen tanker fra Opplæringskontoret
Vet skolen/faglærene nok om de bedriftene som skal ta i mot de nye medarbeiderne? Burde det det være regulert gjennom f. eks Parnerskapsavtale om x antall dager med utveksling av arbeidskraft (lærere vs faglige ledere) årlig? Kan det finnes andre fagarenaer/fora der målgruppen er faglærere og Faglige ledere Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013

23 Takk for oppmerksomheten!
Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013 Fagsamling Elektrofag og IKT Servicefag Bødo 4. okt. 2013


Laste ned ppt "111 Fagsamling Elektrofag og IKT Servicefaget Bodø 3. og 4. oktober 2013 Fagsamling for Elekrofag og IKT Servicefag Bodø 4. oktober 2013 Fagsamling Elektrofag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google