Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ivar Haug INTERREG ØRESUND-KATTEGAT- SKAGERRAK 2007-2013 12K-møtet i Re 15. februar 2007 Gjennom 2006 deltok Vestfold/BTV-fylkene i utvikling av et nytt.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ivar Haug INTERREG ØRESUND-KATTEGAT- SKAGERRAK 2007-2013 12K-møtet i Re 15. februar 2007 Gjennom 2006 deltok Vestfold/BTV-fylkene i utvikling av et nytt."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ivar Haug INTERREG ØRESUND-KATTEGAT- SKAGERRAK 2007-2013 12K-møtet i Re 15. februar 2007 Gjennom 2006 deltok Vestfold/BTV-fylkene i utvikling av et nytt program for regionene rundt Øresund-Kattegat-Skagerrak Det foreliggende programforslaget er forankret i EUs nye regionalpolitiske Mål 3a: Grenseoverskridende terriotorielt samarbeid 2007 – 2013.

2 Økt satsing på grenseregionalt samarbeid EUs regionalpolitikk 2007 – 2013 legger opp til at grenseregionalt samarbeid skal få oppgradert status Nye kriterier for grenseregionalt samarbeid Nytt for perioden 2007-2013 er at samarbeid mellom regioner som ligger langs en nasjonsgrense i et havområde også kan regnes som grenseregionalt samarbeid. Dette har gjort det mulig for Vestfold for første gang å komme med i et grenseregionalt program.

3 Programstruktur 2007 - 2013 StrukturfondeneSektor- programmene Mål 1: Konvergens Mål 2:Regional konkurransekraft og sysselsetting Ingen krav til partnere Ca 15 tematiske EU- programmer Mål 3: Territorielt samarbeid Krav om partnere Grenseoverskriden de Transnasjonalt Interregionalt Krav om partnere/ Europeisk dimensjon EU-medlemsavgift, nasjonalt fordelt Felles pott

4 Fordeling innen ØKS-området Økonomien i programmet fordeles med 50% til Øresundregionen (Skåne og Sjælland), 40% til Kattegat – Skaggerrakregionen (Agderfylkene, BTV, Oslo, Akershus og Østfold i Norge, Västra Götalands län og Hallands län i Sverige, samt Region Nordjylland og deler av Region Midtjylland i Danmark). De resterende 10% går til en ”overligger” som omfatter Øresund-Kattegat- Skagerrak samlet.

5 Økonomiske rammer Det forutsettes at prosjektkostnadene deles 50/50 mellom EU og nasjonale myndigheter på den ene side og prosjektdeltakerne på den andre.

6 Aktuelle programdeler De programdelene som er aktuelle for Norge (Kattegat- Skagerrak og Overliggeren) stilles i utsikt en økonomisk ressursinnsats fra EU/KRD som samlet beløper seg til 500 millioner norske kroner. Prosjektdeltakerne forutsettes å bidra med et tilsvarende beløp, slik at samlet finansiering for disse programdelene blir 1 milliard norske kroner for perioden 2007-2013.

7 2,5 x 8 mill fra KRD i år I budsjettproposisjonen for 2007 foreslo KRD en øremerket bevilgning på 20 millioner kroner fordelt på de 8 norske deltakerfylkene, dvs. 2,5 millioner i gjennomsnitt pr. fylke.

8 Innholdet i programforslaget Prioriteringene i programforslaget åpner for et stort spekter av fagområder. Eksempelvis er programmet en god plattform for prosjekter innen forskjellige maritime tema, knyttet til havner og transport, miljø og kystsoner. Prosjekter innen områder som kultur og folkehelse. Prosjekter rettet mot næringsutvikling og energi, osv.

9 Hvem kan søke? Fylkeskommuner, kommuner, regionale statlige myndigheter, høgskolene, bransjeorganisasjoner og frivillige organisasjoner – gjerne flere i samarbeid - vil kunne søke om prosjektmidler sammen med en dansk og/eller svensk partner. De eneste som ikke er søknadsberettige er enkeltpersoner og enkeltbedrifter.

10 Videre framdrift Programforslaget er nå overlevert til de nasjonale myndigheter og oversendes derfra til EU for godkjenning. Innsendelse av dokumentet følges vanligvis av noen måneders uformelle og formelle forhandlinger, slik at programmet ventes å være operativt fra 2. halvår 2007

11 Noen datoer for administrative arbeidsmøter mens vi venter på utlysning av midler: ØKS – det første som skjer: KRD innkaller de norske fylkene som omfattes av Øresund-Kattegat-Skagerrak programmet 6.mars. Nordsjøprogrammet – det første som skjer: Prelansering i Belgia 21.- 22. mars Østersjøprogrammet – det første som skjer: Prelansering i Tyskland 10. – 11. mai

12 Nye og ”gamle” utviklingsplaner Regionale utviklingsplaner i samarbeidsregionene danner et viktig grunnlag for det videre arbeidet. Prosjektsøknader skjer ofte på basis av planer søkerne ville ha gjennomført uansett, men gjennom et fellesprosjekt skjer gjennomføringen med større økonomiske ressurser og øket kompetanse. Resultatet blir av høyere kvalitet gjennom et grenseregionalt samarbeid.


Laste ned ppt "Ivar Haug INTERREG ØRESUND-KATTEGAT- SKAGERRAK 2007-2013 12K-møtet i Re 15. februar 2007 Gjennom 2006 deltok Vestfold/BTV-fylkene i utvikling av et nytt."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google