Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Tema 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Tema 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Tema 1

2 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n ”Rehabiliteringsprosessen”

3 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n ”ka e rehabilitering for dæ” Eller: ”ka tenke du når du høre ordet rehabilitering?”

4 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Def. på rehabilitering: ”rehabilitering er tidsavgrensa, planlagte prosesser med klare mål og virkemiddel, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltagelse sosialt og i samfunnet.” (stm.21 – 1998-99: ansvar og meistring)

5 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Punktvis oppdeling av rehabiliteringsdefinisjonen: 1) Rehabilitering handler om individuelle prosesser 2) Brukeren er den sentrale aktøren 3) Brukerne i rehabiliteringssammenheng er alle, uansett alder og bakenforliggende tilstand, som har en funksjonsnedsettelse og behov for sammensatt bistand. 4) Hensikten med rehabilitering er at den det gjelder skal kunne delta sosialt og i samfunnet på egne premisser og på lik linje med andre. 5) Rehabiliteringsfeltet vil nesten alltid bestå av bistandsytere fra flere fag, etater, forvaltningsnivå og frivillige. 6) Teamet må settes sammen av nødvendige personer rundt hver ny bruker. 7) Vår rolle er å gi nødvendig, relevant bistand eller assistanse til den enkelte brukers egen prosess.

6 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Def. av rehabilitering av dr. Svend Rand-Henriksen (re)habilitering er en prosess som kan gjennomleves av en person etter erkjennelse av varig funksjonshemming. Prosessen innebærer: - Sorg over manglende funksjoner og muligheter - Erkjennelse av muligheter og begrensninger - Orientering mot nye, for individet tilfredsstillende funksjonsformer Prosessen fordrer utvikling av personens livsmål, holdninger og atferd slik at disse samsvarer med personens muligheter og begrensninger Prosessen kan katalyseres av fagpersoner eller andre medmennesker

7 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Hva er brukermedvirkning? Brukermedvirkning er hjemlet i Lov om Pasientrettigheter av 1. januar 2001 Loven nevner noe om: - § 3-1 Pasientens rett til medvirkning - § 3-2 Pasientens rett til informasjon - § 3-5 Informasjonens form Brukeren har altså rett til å medvirke, og helsepersonell har plikt til å gi informasjon på en forståelig måte slik at brukeren kan medvirke.

8 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n a) Oppdage problemet b) Diagnose (årsaker og funksjon) c) Sette mål (hovedmål og delmål) d) Rehabiliteringsplan e) Gjennomføring av tiltak f) Evaluering/evt. Avslutning og oppfølging

9 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Eksempel på ulike rehabiliteringstiltak: Trening, f.eks trening på * kroppsfunksjoner (lam muskulatur, balanse) * praktisk trening (forflytte seg, kle på seg, lage mat, benytte buss) * kognitiv trening (orientere seg i forhold til tid og sted, språk, hukommelse) * psykososial trening (være ute i rullestol, prøve ting man ikke tør) Innlæring av alternative teknikker (andre måter å gjøre ting på; f.eks starte med å kle på lam side) Tekniske hjelpemidler Tilpasning av omgivelsene Evaluering

10 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n 7 brukerønsker (uttrykt i boka ”Når mennesker møtes” av Ebba Bredland) 1) Legg vekt på at jeg kan mer enn bare å være tjenestemottager 2) Respekter meg som jeg er, med de verdivalg jeg tar 3) La meg ta ansvar selv, på mine egne premisser 4) Vis meg at mine meninger har betydning 5) Hjelp meg, ut fra mine forutsetninger, å være aktivt med på hva som skal skje 6) Gjør meg i stand til å gjøre egne vurderinger, og respekter valgene mine 7) Øk ikke min avhengighet gjennom hjelp jeg ikke trenger


Laste ned ppt "- på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Tema 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google