Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva skjer akkurat nå? Ny organisering i Sosial-, helse- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen Embetsoppdraget/samhandling. Familieveiviserprosjektet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva skjer akkurat nå? Ny organisering i Sosial-, helse- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen Embetsoppdraget/samhandling. Familieveiviserprosjektet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hva skjer akkurat nå? Ny organisering i Sosial-, helse- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen Embetsoppdraget/samhandling. Familieveiviserprosjektet. Prosjektleder kommer til NT lag i september,på ReHab.leder samlingen http ://www.helsedirektoratet.no/habilitering_rehabilitering/familieveiviser/om_ prosjekt_familieveiviser_261464http ://www.helsedirektoratet.no/habilitering_rehabilitering/familieveiviser/om_ prosjekt_familieveiviser_261464 Samarbeid med NTFK ad folkehelse og opprettelse av stillinger forfolkehelse koordinatorer (dekker 14 kommuner). Nord Trøndelag som pilotfylke på universell utforming.

2 Helsetilsynet i Nord-Trøndelag tilhører fylkesmannsembetet administrativt. Helsetilsynet i Nord-Trøndelag er som tilsynsmyndighet direkte underlagt Statens helsetilsyn. overordnet faglig tilsyn i Nord-Trøndelag tilsyn med sosial og helse ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Seksjon Sosial og barnevern Seksjon Helse Statens helsetilsyn Helsedir. AV-dir.

3 Nye strukturelle grep for folkehelsearbeidet hos NTFK fra 2010 Ny folkehelselov fra 2010 om ansvaret hos fylkeskommunene Lokalt partnerskap om folkehelsearbeid –Partnerskapsavtaler med 14 kommuner, hvor det er stillinger for folkehelserådgivere Regionalt partnerskap om folkehelsearbeid –Folkehelsekomiteen i Nord-Trøndelag –Kompetansenettverket for helsefremmende og forebyggende arbeid

4 Forebyggingsstrategier Årsakskjede for helse- og sosialproblemer Område for helsefremmende innsats Område for forebyggende innsats BefolkningsstrategiHøyrisikostrategi LevekårRisikofaktorerProblemer Kilde: NOU 1991:10

5 Frisklivsentraler i Nord Trøndelag Nord Trøndelag har ikke dette pr.dato, men det arbeides med dette. Midtre Namdal Samkommune Stjørdal Distrikts medisinske senter Grong Kommune Stjørdal kommune

6 Strukturelle grep for folkehelsearbeidet Gjensidige forpliktelser Kommunen Fylkeskommunen Forankre folkehelsearbeidet i kommunens ledelse og i overordnet planverk (Helse i Plan) Bistå med tilbakeføring av HUNT 3- data som grunnlag for planer og prosesser i kommunens folkehelsearbeid Ansette en folkehelsekoordinatorYte faglig bistand, informasjon, kompetanseoppbygging og nettverksutvikling Sørge for tverretatlig/tverrfaglig engasjement i kommunen, samt søke samarbeid med frivillige organisasjoner i lokalsamfunnet Yte økonomisk støtte til å opprette lokal folkehelsekoordinatorstilling Utarbeide og rullere en årlig handlingsplan for valgte innsatsområder Yte årlig økonomisk aktivitetsstøtte til folkehelsetiltak Årlig rapportering til fylkeskommunen

7 Prosjekt Familieveiviser (2008–2010 ) Prosjekt Familieveiviser (2008–2010) skal utvikle modeller for mer helhetlige og koordinerte tjenestetilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og deres familier.

8 Oppdragsgiver: FMNT/NTFK Prosjektansvarlig Fylkesutviklingssjef/Prosjekt leder Prosjektleder PL Prosjektgruppe: Fm: Folkehelse, miljø, Fk: Folkehelse, bygg og eiendom, RUA, PL Styringsgruppe FM,FK,RLF,PA Referansegruppe: Representanter for: Rådet for likestilling av funksjonshemmede KS Verdal kommune NAV Andre etter behov Arbeidsgrupper etter behov

9 Utviklingsprosjekt innen ulike områder. SamarbeidsmodellerUtbyggingsprosjektNatur- og kulturlandskap


Laste ned ppt "Hva skjer akkurat nå? Ny organisering i Sosial-, helse- og barnevernsavdelingen hos Fylkesmannen Embetsoppdraget/samhandling. Familieveiviserprosjektet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google