Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utredning/behandling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utredning/behandling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utredning/behandling
Poliklinikk – bruk av maler i EPJ De første timene Utredning/behandling Avslutning Mappe: I4 (Brev) Dok: Brev til pasient Mal: Vurderingsbrev ARP Mappe: A Dok: Pasientansvarlig behandler Mal: ingen Mappe: B1 Dok.: Poliklinisk notat Mal: Poliklinisk notat Mappe: A11 (pasientens barn) Dok.: Barn under 18 år Mal: Kommer opp skjema Mappe: A3 Dok: Epikrise Mal: Epikrise poliklinikk Mappe: A Dok: Journalansvarlig behandler Mal: ingen Etter utredning: Mappe: I4 Dok.: Brev om pasient Mal: Første polikliniske tilbakemelding Når pasienten ikke møter: Mappe: B1 Dok.: Poliklinisk notat Mal: Ikke møtt Ved avslag: Mappe: I4 (Brev) Dok: Brev om pasient Mal: Ingen Dette brevet går til henviser Mappe: B1 Dok.: Poliklinisk journal Mal: Poliklinisk nyvurdering Mappe: B1 Dok.: Telefonnotat Mal: Ingen Mappe: A8 (individuell plan) Dok.: Individuell plan Mal: Kommer opp skjema Ved avslag: Mappe: I4 (Brev) Dok: Brev til pasient Mal: Ingen Dette brevet går til pasient Mappe: B1 Dok.: Poliklinisk notat Mal: Person- og bakgrunns- opplysning Mappe: H Dok.: Dokumentasjon fra Annet fagpersonell Mal: Ulike maler for Forskjellige yrkesgrupper Tilbud om behandling:: SL: Kontor sender ut brev via PAS til pasient og henviser SN: Sendes brev via EPJ Ved lange forløp eller endring i behandling, Sendes tilbakemelding til fastlege Mappe: I4 Dok.: Brev om pasient Mal: Tilbakemelding om status og behandling (NA) EQS id.nr / ver. 1.1

2 Utredning/behandling
Døgnbehandling – bruk av maler i EPJ Forvern Inntak/ innleggelse Utredning/behandling Avslutning/ utskriving Mappe: I4 (Brev) Dok: Brev til pasient Mal: Vurderingsbrev ARP Mappe: B1 Dok: Poliklinisk notat Mal: Ingen Mappe: A Dok: Pasientansvarlig behandler Mal: ingen Mappe: B1 Dok.: Journalnotat Mal: Journalnotat døgn Mappe: A11 (pasientens barn) Dok.: Barn under 18 år Mal: Kommer opp skjema Mappe: B1 Dok: Sluttnotat Mal: Ingen Mappe: A Dok: Journalansvarlig behandler Mal: ingen Mappe: B1 Dok.: Samarbeidsmøte Mal: Ingen Mappe: A8 (individuell plan) Dok.: Individuell plan Mal: Kommer opp skjema Mappe: A3 Dok: Epikrise Mal: Epikrise døgn Ved avslag: Mappe: I4 (Brev) Dok: Brev om pasient Mal: Ingen Dette brevet går til henviser Mappe: B1 Dok.: Telefonnotat Mal: Ingen Mappe: H Dok.: Dokumentasjon fra Annet fagpersonell Mal: Ulike maler for Forskjellige yrkesgrupper Mappe: B1 Dok.: Inn-journal Mal: Innkomstjournal døgn Ved avslag: Mappe: I4 (Brev) Dok: Brev til pasient Mal: Ingen Dette brevet går til pasient Mappe: B1 Dok.: Paragrafvurdering psykiatri Mal: Mal for redegjørelse i forbindelse med tilbakeholding i medhold til PHL § 3-3 Mappe: B1 Dok.: Paragrafvurdering psykiatri Mal: Mal for redegjørelse i 3 mnd.Vurdering Ved lange forløp eller endring i behandling, sendes tilbakemelding til fastlege Mappe: I4 Dok.: Brev om pasient Mal: Ingen Tilbud om behandling:: SL: Kontor sender ut brev via PAS til pasient og henviser SN: Sendes brev via EPJ Miljøterapeutdokumentasjon Se brukerveiledning på intranett. Ligger link under relatert i EQS-dokument På side 12 står brukerveiledning på PT-dialogen som legges i G2, G3 og G4 Trykk F10 for å legge inn og lese miljødokumentasjonen og få opp PT-dialogen. EQS id.nr / ver. 1.1


Laste ned ppt "Utredning/behandling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google