Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 EQS Introduksjon Helse Møre og Romsdal av Kvalitetsrådgivere ved Fagavdelinga.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 EQS Introduksjon Helse Møre og Romsdal av Kvalitetsrådgivere ved Fagavdelinga."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 EQS Introduksjon Helse Møre og Romsdal av Kvalitetsrådgivere ved Fagavdelinga

2 2 Innledning •EQS står for Extend quality system •EQS er et elektronisk kvalitetssystem hvor en kan legge inn pasientforløp, prosedyrer, retningslinjer, avdelingsportaler og div. andre dokumenter som skal følges i Helse Møre og Romsdal HF •EQS gir dokumentstyring med full versjonskontroll og historikk •Du vil alltid få opp siste godkjente versjon av et dokument •En kan knytte sammen dokumenter i EQS og legge inn lenker til Internet •Det er et samarbeidsverktøy for arbeidsgrupper/ høringsgrupper og godkjenning av dokumenter •Her er system for registrering av pasientskader, uheldige hendelser og forbedringsforslag •EQS har avanserte søkefunksjoner •Under Brukerveiledninger → EQS Generell brukerveiledning finnes flere opplysninger

3 3 •Klikk på eqs ikonet på startmenyen eller gå inn via snarvegar på intranett. •Samme brukernavn og passord som man bruker ved pålogging til e-post Pålogging

4 4 Brukerveiledning i EQS •Du finner en detaljert brukerveiledning i EQS

5 5 Å bevege seg i organisasjonstreet / den blå strengen •Plassering i treet avgjør hvilke prosedyrer du ser i kategorimenyen: •Klikk på + tegnet foran den organisatoriske enheten du vil se dokumentene til, og marker navnet Velg klinikk, avdeling og seksjon

6 6 •Viktig å krysse av for varsling på e-post Min profil

7 7 Oppdateringer •Skal vise oppdaterte og nye prosedyrer som er gjeldende for deg

8 8 Min meny •Alltid rask tilgang til ”favorittprosedyrer” via Min meny •Min meny legger seg bak Enhetens meny

9 9 Legge til dokument i Min meny •Alle prosedyrene i EQS har et valg for å legge til prosedyren i Min meny

10 10 Rediger Min meny

11 11 Enhetens meny •Vær oppmerksom på at Enhetens meny legger seg foran Min meny

12 12 •EQS har to forskjellige innganger og de gir tilgang til ulik funksjonalitet. Rettigheten du blir tildelt bestemmer hvilke funksjoner du får tilgang til •Visningsdelen (blå hovedfarge) er den delen av EQS som de fleste brukere benytter seg av. Her leses dokumentene og en kan søke etter dokument •Arbeidsdelen (rød hovedfarge) er inngangen for de som utarbeider og behandler dokumenter, behandler registrerte meldinger, samt administrasjon av EQS og statistikk •Brukere flytter seg enkelt mellom Visningsdel og Arbeidsdel ved å ”veksle” øverst til høyre Visningsdel og arbeidsdel

13 13 Visningsdel

14 14 Arbeidsdel

15 15 Kategorier •Du åpner / lukker alle underkategorier ved å trykke på den røde stjernen •Alle dokument må plasseres i minst en kategori •I hovedsak lik kategorimeny for alle enheter •Ulikt innhold •Vær oppmerksom på hvilken avdeling du står i når du leter etter ei prosedyre •Overordna prosedyrer for foretaket kommer fram i menyen uavhengig av avdeling

16 16 Vis / skjul meny •Du kan velge å skjule menyen til venstre ved å trykke skjul meny

17 17 •Instruks: Må følges ”til punkt og prikke”, har karakter som en ordre. Dersom en instruks ikke følges, regnes det som et avvik. •Prosedyre: ”Angitt metode for å utføre en aktivitet” (ISO`s definisjon). Beskriver en fremgangsmåte. Fastlegger ansvar (hvem som skal følge prosedyren) og fremgangsmåte som skal følges ved løsning av arbeidsoppgaver. En prosedyre forutsetter at leseren / brukeren har nødvendig faglig bakgrunnskunnskap, og skal ikke være en lærebok. En prosedyre skal være detaljert nok til at de som er normalt utførende er i stand til å følge den. Dersom en prosedyre ikke følges, må årsak dokumenteres i pasientens journal. •Retningslinje: En anbefalt måte et arbeid skal utføres på. Dokumenttyper

18 18 Dokumentikoner •Dokumenter defineres å være enten globale eller lokale. •Alle dokumentlister viser dokumenter med tilhørende ikoner. Hvitt rektangel viser et globalt dokument med hvit bakgrunnsfarge og gjelder for hele Helse Møre og Romsdal HF. Gult rektangel viser et lokalt dokument som gjelder for din avdeling eller seksjon. Gul ellipse viser et lokalt dokument som gjelder for annen enhet enn den du tilhører. Disse dokumentene får du opp gjennom AVANSERT SØK. Utgått på dato: alle ikoner kan vises med et rødt kryss som angir at revisjonsdato er overskredet.

19 19 •Når du åpner et dokument i EQS vil dokumentet presenteres med to eller flere faner øverst. Ved å velge en fane vil du få frem forskjellig informasjon om dokumentet. •Dokument: Viser dokumentets hovedinnhold •Bakgrunn: Kan inneholde generell bakgrunnsinformasjon og historikk for dokumentet. Ikke alltid nødvendig. •Mer info: Opplysninger om dokumentet som navn på dokumentadministrator, forfatter, versjon. Dokumentfaner

20 20 •Dersom dokumentet har tilleggsinformasjon, finnes denne under ”Relatert”. Dette kan være andre EQS-dokument, diverse vedlegg eller skjema som skal fylles ut. Her kan en også legge til lenker til informasjon på Internett. Relatert

21 21 Søk •Enkelt søk: Her søker du i tittel og innhold på alle globale dokumenter og dokumenter som gjelder for din aktive enhet. Skriv inn søkebegrepet og trykk ENTER eller klikk på pilsystemet til høyre for søkefeltet for å utføre søket. •Avansert søk: Her skriver du inn søkebegrepet og om du skal søke kun i dokumentet eller i både titler og dokumentinnhold. Du kan også velge blant enheter, kategorier, yrkesgrupper og dokumenttyper. •Søkeresultatet presenteres med klikkbare titler på det enkelte dokument. Samtidig vises et utsnitt av dokumentteksten rundt treffordet, slik at du skal kunne avgjøre hvilket dokument som er det rette.

22 22 •Søk gir treff i alle sykehusene ved HMR-HF sine dokument. •Det jobbes med mest mulig felles prosedyrer for det nye foretaket

23 23 Gi kommentar til dokumentet Du kan gi kommentar til dokumentet til dokumentadministrator Send dokumentet som e-post Du kan sende dokumentet som e-post Skriv ut Det er viktig for å få med all informasjon å trykke ”Skriv ut” her Kapittelmeny Det kan være smart å bruke Kapittelmeny for å finne frem i store dokument

24 24 Registrere pasientskade, uheldige hendelser og forbedringsområder Elektroniske skjema i EQS: –Pasientskade/nesten-uhell på pasient –Avvik/Systemsvikt –Forbedringsforslag Det legges inn meldingsansvarlig på seksjon, avdeling og foretak av kvalitetsrådgiverne på foretaket.

25 25 Melde •Fra Hovedmenyen •Fra enhetens meny

26 26 Kontaktinfo •Unni Arnestad, tlf. 701 6875 eller mob. 4853534 •Anne Mittet Dahl, tlf. 711 20966 eller mob. 93214530 •Ingjerd Aspen, tlf. 711 21125 eller mob. 95407470 •Mari-Ann Nilsen Schønning, tlf. 711 21128 eller mob. 9056239


Laste ned ppt "1 EQS Introduksjon Helse Møre og Romsdal av Kvalitetsrådgivere ved Fagavdelinga."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google