Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

PKO Psykiatrisk klinikk ”Statistisk prosesskontroll- et hjelpemiddel i forbedringsarbeid” Astrid Emhjellen Praksiskonsulent.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "PKO Psykiatrisk klinikk ”Statistisk prosesskontroll- et hjelpemiddel i forbedringsarbeid” Astrid Emhjellen Praksiskonsulent."— Utskrift av presentasjonen:

1 PKO Psykiatrisk klinikk ”Statistisk prosesskontroll- et hjelpemiddel i forbedringsarbeid” Astrid Emhjellen Praksiskonsulent

2 Bedret samhandling: • • Nødvendig med økt bevisstgjøring hos så vel allmennleger som ansatte i poliklinikk • • Regelmessig FOKUS på kvalitet i kommunikasjon og mulige arenaer for samhandling er nødvendig • • Holdningsarbeid • • Samhandling på systemnivå i DPS’ene?

3 Tre innsatsområder for bedret samhandling • • Henvisningskvalitet: Manglende punkt er ”status presens” • • Løpende kontakt: Ønske om økt informasjon/kontakt • • Epikrisekvalitet: Manglende punkt er ”anbefalt oppfølging hos fastlege” og ”medikament-informasjon”

4 Ting tar tid • Generelt brev i forhold til henvisnings- innhold ga ingen endring • Besøk til legesentra ga forbigående endring • Stort fellesmøte ga ikke endring • DPS’ene har forskjellig kultur og entusiasme • Ledelse og kollega/kontaktperson med engasjement gjør arbeidet lettere

5 Nye retningslinjer ved poliklinikkene Følgende sendes til fastlege: • • Inntaksnotat • • Epikrise • • Notat ved vesentlig endring av behandlingsplan • • Notat ved viderehenvisning/overføring • • Notat ved medisinoppstart og endelig dose • • Samarbeidsnotat med andre instanser • • Kopi av spesialisterklæringer

6 Henvisningskvalitet og individuell tilbakemelding til fastlegene • Brev med informasjon og mulighet for reservasjon på forhånd • 3 måneder med fortløpende scoreskjema tilsendt til henvisende lege • Score samlet for den enkelte lege viser varierende resultat • Som gruppe er det en bedring i perioden mhp henvisninger

7 Baseline Etter brev Etter møter Etter indiv. tilbakem.

8 Baseline Etter brev Etter møter Etter indiv. tilbakem.

9 Baseline Etter møterNov. 07 Våren 08

10 BaselineEtter møterNov. 07Våren 08

11 Nov. 07 Etter møter Baseline

12 Etter møter Nov. 07 Våren 08

13 Henvisningsfokus våren 08 • Brev og mail med generelle resultater til alle fastleger • Møte med ”store henvisere”, 9 leger • Ny scoring • Senere: Jevnlig tilbakemelding med score til allmennlegene?

14 KJENNSKAP GIR ØKT SAMHANDLING Intervensjoner fremover: • (Ansvarsgruppemøter/overføringsmøter) • Etablering av hospiteringsordning • Kurs for både fastleger og ansatte på poliklinikkene med fokus på samhandling • Regelmessig PKO-informasjon på kurs for fastleger i tillegg til PKO-mail • Tilrettelegge for allmennleger i vakante stillinger på poliklinikkene • Etablere andre møtearenaer?


Laste ned ppt "PKO Psykiatrisk klinikk ”Statistisk prosesskontroll- et hjelpemiddel i forbedringsarbeid” Astrid Emhjellen Praksiskonsulent."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google