Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Astrid Emhjellen Praksiskonsulent

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Astrid Emhjellen Praksiskonsulent"— Utskrift av presentasjonen:

1 Astrid Emhjellen Praksiskonsulent
PKO Psykiatrisk klinikk ”Statistisk prosesskontroll- et hjelpemiddel i forbedringsarbeid” Astrid Emhjellen Praksiskonsulent

2 Bedret samhandling: Nødvendig med økt bevisstgjøring hos så vel allmennleger som ansatte i poliklinikk Regelmessig FOKUS på kvalitet i kommunikasjon og mulige arenaer for samhandling er nødvendig Holdningsarbeid Samhandling på systemnivå i DPS’ene?

3 Tre innsatsområder for bedret samhandling
Henvisningskvalitet: Manglende punkt er ”status presens” Løpende kontakt: Ønske om økt informasjon/kontakt Epikrisekvalitet: Manglende punkt er ”anbefalt oppfølging hos fastlege” og ”medikament-informasjon” Hva var bra? Og så vise hva som er spesielle utviklingsområder

4 Ting tar tid Generelt brev i forhold til henvisnings-innhold ga ingen endring Besøk til legesentra ga forbigående endring Stort fellesmøte ga ikke endring DPS’ene har forskjellig kultur og entusiasme Ledelse og kollega/kontaktperson med engasjement gjør arbeidet lettere

5 Nye retningslinjer ved poliklinikkene
Følgende sendes til fastlege: Inntaksnotat Epikrise Notat ved vesentlig endring av behandlingsplan Notat ved viderehenvisning/overføring Notat ved medisinoppstart og endelig dose Samarbeidsnotat med andre instanser Kopi av spesialisterklæringer

6 Henvisningskvalitet og individuell tilbakemelding til fastlegene
Brev med informasjon og mulighet for reservasjon på forhånd 3 måneder med fortløpende scoreskjema tilsendt til henvisende lege Score samlet for den enkelte lege viser varierende resultat Som gruppe er det en bedring i perioden mhp henvisninger

7 Baseline Etter indiv. tilbakem. Etter brev Etter møter
Jeg har valgt å ta med alle periodene – bildet blir noe uoversiktlig, men med litt forklaring tror jeg det går bra. Jeg har trukket gjennomsnittet for baseline gjennom hele diagrammet. Diagrammet viser at det har gått jevnt og trutt oppover, og at økningen ikke kan være tilfeldig fordi det er så mange punkter over gammelt gjennomsnitt. Det viser også at det fortsatt er betydelig spredning, ja til og med mer spredning. Dvs at noen henvisninger like dårlige som før, mens de fleste er bedre enn før.

8 Etter indiv. tilbakem. Baseline Etter møter Etter brev

9 Etter møter Nov. 07 Baseline Våren 08
Her har jeg også latt alle periodene være med – og det viser at epikrisene har kommet på et bedre nivå Fortsatt stor spredning, men litt mindre enn i baseline-registreringen.

10 Baseline Etter møter Nov. 07 Våren 08

11 Baseline Etter møter Nov. 07 Våren 08

12 Etter møter Våren 08 Baseline Nov. 07

13 Henvisningsfokus våren 08
Brev og mail med generelle resultater til alle fastleger Møte med ”store henvisere”, 9 leger Ny scoring Senere: Jevnlig tilbakemelding med score til allmennlegene?

14 KJENNSKAP GIR ØKT SAMHANDLING Intervensjoner fremover:
(Ansvarsgruppemøter/overføringsmøter) Etablering av hospiteringsordning Kurs for både fastleger og ansatte på poliklinikkene med fokus på samhandling Regelmessig PKO-informasjon på kurs for fastleger i tillegg til PKO-mail Tilrettelegge for allmennleger i vakante stillinger på poliklinikkene Etablere andre møtearenaer?


Laste ned ppt "Astrid Emhjellen Praksiskonsulent"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google