Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til seminar. Målsetting 1.Oppdatering om hva som skjer av videreutvikling knyttet til TSB i Midt-Norge 2.Drøfte aktuelle problemstillinger knyttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til seminar. Målsetting 1.Oppdatering om hva som skjer av videreutvikling knyttet til TSB i Midt-Norge 2.Drøfte aktuelle problemstillinger knyttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til seminar

2 Målsetting 1.Oppdatering om hva som skjer av videreutvikling knyttet til TSB i Midt-Norge 2.Drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til henvisning – vurdering – inntak 3.Forberede oppstarten av rusakutt-tilbud 4.Bli litt klokere på kommunesamhandlingen… 5.…Og vår interne samhandling i spesialisthelsetjenesten 6.Trivelig sosialt lag

3

4 Vurderingsveilederen revideres denne høsten – jf eget brev i mappene deres.

5 Gruppearbeid

6 Diskusjonstemaer Felles henvisningsskjema –Henvisning til LAR –Samarbeid mellom vurderingsinstanser

7 Standardisert inntaksbrev, bl.a. for å sikre likeartet håndtering av fristbrudd –Herunder registrering av fristbrudd

8 Når starter ”døgnbehandling” –Poliklinikk før og etter

9 Oppstart i behandling (2) Tidspunkt for oppstart i behandling IS-1787 sier følgende tidspunkt for oppstart i behandling, ss. 18-19: ”… Behandlingen av en pasient henvist til TSB regnes som påbegynt når den behandlingen pasienten er vurdert å ha behov for er igangsatt. Er pasienten vurdert å ha behov for døgnbehandling og må ha avrusning i forkant, er det avrusningen som markerer starten på behandlingen. Når poliklinisk behandling er planlagt som en integrert del av behandlingen i forkant av døgnbehandling, er det den polikliniske behandlingen som markerer behandlingsstart. Hvis derimot poliklinisk behandling kommer som en midlertidig støtte i påvente av døgnbehandlingsstart, er det starten på døgnbehandlingen som markerer behandlingsstart. Den polikliniske støttebehandlingen skal da registreres som vanlige kontakter (se kap. 4), men det skal ikke registreres ventetid sluttdato og ventetid sluttkode.”

10 Målsetting 1.Oppdatering om hva som skjer av videreutvikling knyttet til TSB i Midt-Norge 2.Drøfte aktuelle problemstillinger knyttet til henvisning – vurdering – inntak 3.Forberede oppstarten av rusakutt-tilbud 4.Bli litt klokere på kommunesamhandlingen… 5.…Og vår interne samhandling i spesialisthelsetjenesten 6.Trivelig sosialt lag

11 Pasientutsatt behandlingsstart Registreringsveilederen for TSB (IS-1787) sier på side 20: –”…Pasienter som etter eget ønske foretrekker å stå på venteliste ved en institusjon der fristbrudd vil oppstå fremfor å takke ja til et alternativt tilbud ved en institusjon der fristen kan innfris, har pasientutsatt behandlingsstart (IS-1505, s. 68).” Det har vært noe uklart om hvordan dette skal registreres, jf hvor konkret et alternativt tilbud skal presenteres for pasienten. Nasjonalt er det nå avklart at pasienten må sikres informasjon om at retten til et alternativt forsvarlig tilbud er en realitet, uten at konkret institusjon må navngis tidlig i prosessen.

12 Det vises til eksisterende rutinebeskrivelse for henvisning – vurdering – inntak side 7: –”…Dersom vurderingsfristen ikke kan innfris basert på prognoser for inntak/utskrivning/frafall, etc, skal det oppgis en konkret frist for når behandlingen kan gis i form av konkret dato. Det må sikres rutiner slik at pasient bekrefter/avkrefter tilbud om plass utover vurderingsfristen. Er tilbudt behandling vesentlig utover vurderingsfristen bør saken normalt drøftes med Rusbehandling Midt-Norge før eventuelt tilbud gis eller saken oversendes til Rusbehandling Midt-Norge. –Når pasienten har bekreftet tilbud om oppstart av behandling litt utover frist, bør det om mulig likevel søkes tilbys plass innenfor fristen. Når pasienter aksepterer å stå utover frist (og har fått vurdert muligheten til at annet forsvarlig tilbud kan etableres før frist), er dette å betrakte som en pasientutsatt frist. Dersom pasienten avkrefter tilbud om plass utover vurderingsfristen, oversendes saken i sin helhet til Rusbehandling Midt-Norge.” I de tilfeller pasienten aksepterer å stå utover first, skal dette registreres med utsettelseskode 2 (Pasienten har selv bestemt utsettelsen av velferdsgrunner, eller ikke møtt opp).


Laste ned ppt "Velkommen til seminar. Målsetting 1.Oppdatering om hva som skjer av videreutvikling knyttet til TSB i Midt-Norge 2.Drøfte aktuelle problemstillinger knyttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google