Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Lekser og fordypning  Natur, teknikk og miljø  Kunst, kultur og kreativitet  Fysisk aktivitet og lek  Trivsel og adferd  Mat og helse Lokalplan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Lekser og fordypning  Natur, teknikk og miljø  Kunst, kultur og kreativitet  Fysisk aktivitet og lek  Trivsel og adferd  Mat og helse Lokalplan."— Utskrift av presentasjonen:

1  Lekser og fordypning  Natur, teknikk og miljø  Kunst, kultur og kreativitet  Fysisk aktivitet og lek  Trivsel og adferd  Mat og helse Lokalplan med fokus på arbeidsprosess R O SKOLE E N H O L M SF

2  270 elever  Ca 72% tospråklige elever  Byomfattende gruppe for multifunksjonshemmede  Byomfattende gruppe for lettere psykisk utviklingshemning  64 barn totalt på SFO/Aktivitetsskole  16 barn med særskillte behov

3  Tonje Strand  SFO-leder, sosionom med videreutdanning i flerkulturell pedagogikk  1 baseleder M-gruppa (BUA + spesped), 2 assistenter  1 baseleder 2.-4. trinn (fritidspedagog), 5 assistenter  1 leder for 1. trinn (barne- og ungd. arb), 3 assistenter  2 assistenter à to timer 2 gr pr. Uke  1 assistent på yrkesrettet arb. trening

4  Vi gjennomfører lekser for alle barna på SFO/Aktivitetsskolen 2 dager i uka  Felles definisjon av lekser ble avklart på plandag med skolen høsten 2008 - lekser er repitisjon av lært fagstoff og elevene har tilpassede lekser -SFO- leder deltar på utarbeidelse av helhetlig opplæringsplan og sitter i ressursgruppa for denne  Alle ansatte tilgang til fronter; ukeplaner/periodeplaner/årsplaner  Møte med lærerne 2 gr i halvåret ang lekser og temaer  Ansatte tilgang til barnas bøker for å forberede seg til lekser og fordypning Utfordring:  Mange barn som trenger ulik støtte for å mestre gjennomføringen av leksearbeidet Tiltak: -Ansatte med ansvar for gruppe på ett trinn samt barn på særskillt ( spesialister innen fagstoff for hvert trinn) -Veiledning fra sosiallærer, læring om hvordan barn lærer Matte, Norsk og naturfag gjennomsyrer all vår aktivitet... Sløyd, matkurs, gym.. osv

5  Vi gjennomfører opplegg hver uke  Hentet ut fagstoff på nettet bla. - konstuksjon, vann, lyd, lys og luft -årstider med opplegg innen hvert kvartal -Forskerfabrikken på besøk, veiledning og forskerperm  Naturfag teamet utarbeidet opplegg med veiledning fra baseleder/SFO- leder -Planlegge gjennomføre og evalurere ”Hemmelig oppdrag” -Samarbeid med Søndre Ass gård, målrettet program med faglig innhold  For å bli flinke barneveiledere har vi benyttet rollespill på fagmøte.... Utfordring:  Lede store barnegrupper (mange barn med stor uro) med faglig innhold  Tiltak: - Kurs m/Patrick Glavin fra Brusethkollen, Webster Stratton - Kurs/opplæring, Connect Oslo - Veiledning fra sosiallærer, læring om hvordan barn lærer

6  Fast ansatte med ansvar for innhold og opplegg og evaluering av utført arbeid  Ansvarlig for kunstgruppa lager halvårsplaner som sørger for god fremdrift og for å bli kjent med flere områder og begreper innenfor dette området.  Ansvarlige for gruppa er av begge kjønn for å sikre at alles interesser blir ivaretatt. (det kan fort bli mye blomster og hjerter)  Vi har besøkt barnekunstmuseet og skal besøke lokale kunstnere ved deres utsalgssteder og atelier ved Hvervenbukta  Viktige ord og begreper: Navn på fargene, fargenes betydning, hvordan farger kan påvirke oss, primær og sekundærfarger, fargesirkel, blande farger, silkemaling med ”gutta” og saltteknikk, kullstift og fixering, passepartout, fugleperspektiv, froskeperspektiv og 3D ( kamera benyttes), stilleben og mye mer.  Vi trekker også inn mattematikkbegreper der det er mulig F.eks skal vi lage bilder av geometriske figurer (trekanter, firkanter, sirkler osv) Utfordringer Elevene ønsker ikke å være med hver gang, særlig ikke når været er fint og uteaktivitetene frister mer. Tiltak Vi tar med oss aktivitetene ut. Kamera, skisseblokker osv.

7  Engasjerte og ivrige ansatte med hjertevarme, med klare mål og visjoner for våre barn  Samarbeid med skolen og barnehagene i nærområdet -sosiallærer, –IT konsulent, -ledelsen, -vaktmesteren, -basene, -arbeid i barnehagene siste halvår før skolestart  Lite sykefravær  Ansatte godt forberedt til alle aktiviteter  Fagmøter m/planlegging og rollespill  Kurs for ansatte; Webster Stratton, Connect Oslo, Norskkurs (voksenopplæring  Alle ansatte har ansvar for leksehjelp for et trinn (spesialister)  Alle ansatte delt inn i team etter kompetanse og engasjement  Det fylles ut evalueringsskjema for ”hemmelig oppdrag” og kunstgruppa. Dette for å sikre best mulig fremdrift og kvalitetssikring - Naturfaggruppa - Språkgruppa - Fysiskaktivitet - Suksessfaktor fra Tonje etter mye prøving og feiling - Å gi riktig støtte og veiledning til ansatte ut fra der de er, og ikke ut fra der jeg ønsker de skal være


Laste ned ppt " Lekser og fordypning  Natur, teknikk og miljø  Kunst, kultur og kreativitet  Fysisk aktivitet og lek  Trivsel og adferd  Mat og helse Lokalplan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google