Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokalplan med fokus på arbeidsprosess

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokalplan med fokus på arbeidsprosess"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokalplan med fokus på arbeidsprosess
SKOLE E N H L M Lokalplan med fokus på arbeidsprosess Lekser og fordypning Natur, teknikk og miljø Kunst, kultur og kreativitet Fysisk aktivitet og lek Trivsel og adferd Mat og helse SF

2 Rosenholm skole/sfo/Aktivitetsskole
270 elever Ca 72% tospråklige elever Byomfattende gruppe for multifunksjonshemmede Byomfattende gruppe for lettere psykisk utviklingshemning 64 barn totalt på SFO/Aktivitetsskole 16 barn med særskillte behov

3 Ansatte Tonje Strand SFO-leder, sosionom med videreutdanning i flerkulturell pedagogikk 1 baseleder M-gruppa (BUA + spesped), 2 assistenter 1 baseleder trinn (fritidspedagog), 5 assistenter 1 leder for 1. trinn (barne- og ungd. arb), 3 assistenter 2 assistenter à to timer 2 gr pr. Uke 1 assistent på yrkesrettet arb. trening

4 Høst 2008 Lekser og fordypning
Vi gjennomfører lekser for alle barna på SFO/Aktivitetsskolen 2 dager i uka Felles definisjon av lekser ble avklart på plandag med skolen høsten 2008 - lekser er repitisjon av lært fagstoff og elevene har tilpassede lekser -SFO- leder deltar på utarbeidelse av helhetlig opplæringsplan og sitter i ressursgruppa for denne Alle ansatte tilgang til fronter; ukeplaner/periodeplaner/årsplaner Møte med lærerne 2 gr i halvåret ang lekser og temaer Ansatte tilgang til barnas bøker for å forberede seg til lekser og fordypning Utfordring: Mange barn som trenger ulik støtte for å mestre gjennomføringen av leksearbeidet Tiltak: -Ansatte med ansvar for gruppe på ett trinn samt barn på særskillt ( spesialister innen fagstoff for hvert trinn) -Veiledning fra sosiallærer, læring om hvordan barn lærer Matte, Norsk og naturfag gjennomsyrer all vår aktivitet... Sløyd, matkurs, gym.. osv

5 Høst 2008 Natur, teknikk og miljø ”Hemmelig oppdrag”
Vi gjennomfører opplegg hver uke Hentet ut fagstoff på nettet bla. - konstuksjon, vann, lyd, lys og luft -årstider med opplegg innen hvert kvartal -Forskerfabrikken på besøk, veiledning og forskerperm Naturfag teamet utarbeidet opplegg med veiledning fra baseleder/SFO- leder -Planlegge gjennomføre og evalurere ”Hemmelig oppdrag” -Samarbeid med Søndre Ass gård, målrettet program med faglig innhold For å bli flinke barneveiledere har vi benyttet rollespill på fagmøte.... Utfordring: Lede store barnegrupper (mange barn med stor uro) med faglig innhold Tiltak: Kurs m/Patrick Glavin fra Brusethkollen, Webster Stratton Kurs/opplæring, Connect Oslo Veiledning fra sosiallærer, læring om hvordan barn lærer

6 Høst 2008 Kunst, kultur og kreativitet
Fast ansatte med ansvar for innhold og opplegg og evaluering av utført arbeid Ansvarlig for kunstgruppa lager halvårsplaner som sørger for god fremdrift og for å bli kjent med flere områder og begreper innenfor dette området. Ansvarlige for gruppa er av begge kjønn for å sikre at alles interesser blir ivaretatt. (det kan fort bli mye blomster og hjerter) Vi har besøkt barnekunstmuseet og skal besøke lokale kunstnere ved deres utsalgssteder og atelier ved Hvervenbukta Viktige ord og begreper: Navn på fargene, fargenes betydning , hvordan farger kan påvirke oss, primær og sekundærfarger, fargesirkel, blande farger, silkemaling med ”gutta” og saltteknikk, kullstift og fixering, passepartout, fugleperspektiv, froskeperspektiv og 3D ( kamera benyttes), stilleben og mye mer. Vi trekker også inn mattematikkbegreper der det er mulig F.eks skal vi lage bilder av geometriske figurer (trekanter, firkanter, sirkler osv) Utfordringer Elevene ønsker ikke å være med hver gang, særlig ikke når været er fint og uteaktivitetene frister mer. Tiltak Vi tar med oss aktivitetene ut. Kamera, skisseblokker osv.

7 Suksessfaktorer Engasjerte og ivrige ansatte med hjertevarme, med klare mål og visjoner for våre barn Samarbeid med skolen og barnehagene i nærområdet -sosiallærer, –IT konsulent, -ledelsen, -vaktmesteren, -basene, -arbeid i barnehagene siste halvår før skolestart Lite sykefravær Ansatte godt forberedt til alle aktiviteter Fagmøter m/planlegging og rollespill Kurs for ansatte; Webster Stratton, Connect Oslo, Norskkurs (voksenopplæring Alle ansatte har ansvar for leksehjelp for et trinn (spesialister) Alle ansatte delt inn i team etter kompetanse og engasjement Det fylles ut evalueringsskjema for ”hemmelig oppdrag” og kunstgruppa. Dette for å sikre best mulig fremdrift og kvalitetssikring Naturfaggruppa Språkgruppa Fysiskaktivitet Suksessfaktor fra Tonje etter mye prøving og feiling Å gi riktig støtte og veiledning til ansatte ut fra der de er, og ikke ut fra der jeg ønsker de skal være


Laste ned ppt "Lokalplan med fokus på arbeidsprosess"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google