Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokal plan for Klemetsrud Aktivitetsskole Aktivitetskolen Klemetsrud ligger på Store Li gård i Søndre Nordstrand bydel. Aktivitetskolen Klemetsrud ligger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokal plan for Klemetsrud Aktivitetsskole Aktivitetskolen Klemetsrud ligger på Store Li gård i Søndre Nordstrand bydel. Aktivitetskolen Klemetsrud ligger."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokal plan for Klemetsrud Aktivitetsskole Aktivitetskolen Klemetsrud ligger på Store Li gård i Søndre Nordstrand bydel. Aktivitetskolen Klemetsrud ligger i nær tilknytning til skogen med mange fine turveier og stier. Når barna går mellom Aktivitetsskolen og skolen bruker de en sti gjennom et skogholt. Aktivitetsskolen har en stor gårdsplass og en stor fin hage med mange trær. Vi har en del uteleker (biler, hoppestokker, ballanseleker, sandkasser, bøtter og spader). Vi er svært opptatt av at vi holder til på en bondegård, og vi ønsker av hensyn til det estetiske miljøet å ikke har for mange store lekeapparater ute. Barna er flinke til å bruke fantasien i uteområdet, og trives med å være ute. Aktivitetsskolen Klemetsrud er en liten Aktivitetskole med ca. 70 barn fordelt på 2 baser. Første og andre trinn holder til nede i 1.etasje på gården. Tredje og fjerde trinn holder til oppe i 2.etasje. Totalt er vi 7 ansatte. Leder, baseleder og 5 assistenter Fra 1.august 2008 overtok Utdanningsetaten ansvaret for SFO. Hensikten var å videreutvikle et SFO-tilbud som styrket samordningen mellom skole, SFO, leksetilbud og fritid, der rektor har det overordnede ansvaret. Fra1.august 2009 endres navnet på ”SFO” til ”Aktivitetskolen”. Aktivitetskolen skal bidra aktivt til barnas sosiale og faglige trivsel, samt utvikling av allsidige ferdigheter. Utdanningsetaten har som mål å øke den helhetlige kvaliteten på tilbudet. Aktivitetskolen vil forsterke innsatsen i leksearbeidet og ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart. Aktivitetsskolen skal i samarbeid med skolen støtte opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. I den nye rammeplanen for Aktivitetskolen skal følgende 6 målområder ivaretas og utvikles. • Fysisk aktivitet og lek • Lekser og fordypning • Natur, teknikk og miljø • Kunst, kultur og kreativitet • Mat og helse • Trivsel og atferd Aktivitetskolen Klemetsrud har valgt fordypning i de 4 første målområdene. Målområdene ”Mat og helse” samt ”Trivsel og atferd” er ivaretatt gjennom våre daglige rutiner.

2 Målområde 1: Fysisk aktivitet og lek Gjennom tilrettelagte fysiske aktiviteter og lek skal eleven videreutvikle sine grunnleggende ferdigheter faglig og sosialt, samt gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap. Dette får vi til ved å gi daglige tilbud om frie og styrte aktiviteter ute og inne, aktiviteter på ulike læringsarenaer. NårAnsvar Gym Innebandy for 3. og 4. trinns elever Olympiske leker Frilek Aktivitetens innhold og læringsmål Elevene lærer koordinasjon og grovmotorikk i hinderløypen. Elevene lærer å stå og hoppe på ski. Vi arrangerer Aktivitetskolens olympiske leker. Elevene lærer reglene, ballmestring, koordinasjon, motorikk og samspill. Vi har engasjert en ung gutt fra Bjørnholt vdg. skole til å lære barna innebandy. vår og vinter Alle ansatte 1 g pr. uke 1 gr. pr. uke Lise og Nina Alle Elevene lærer ulike idrettsgrener i tillegg til emosjonell utvikling (å vinne og tape) og samarbeid Forskjellige tilpassede aktiviteter som stimulerer til bevegelse, koordinasjon, ballanse, samarbeid, samhandling, regelforståelse og turtaking. Hver dag Ansatte tilrettelegger for aktiviteter som fremmer mestring, samhandling og styrker vennskap. Hver dag legger vi frem lego, perler, ark og fargestifter, spill samt uteleker. Valgt aktivitet Kristoffer

3 Målområde 2: Lekser og fordypning Valgt aktivitetAktivitetens innhold og læringsmålNårAnsvar Leksehjelptilbud Bruk av hjelpemidler/ konkreter til leksearbeid og fordypning Verkstedspedagogikk Samlingsstund Gjennom tilbudet om støtte i leksearbeid skal elevene gis mulighet for faglig utvikling og progresjon. Skole og Aktivitetskolen utveksler nødvendig informasjon i forhold til lekseplaner og årsplaner, slik at leksehjelpstilbudet blir godt. Hjelp til arbeid med lekser kan også bety at elevene kan fordype seg i ulike temaer og fagområder. 2 gr. pr. uke Elevene på Aktivitetskolen skal få gode arbeidsvaner og utvikle lesekompetanse. Skolens leksehjelpstilbud gjennomføres på skolen mandager og onsdager etter undervisningstid. Skolen og Aktivitetsskolen samarbeider om leksehjelpstilbudet. Både skolens pedagoger og ansatte fra Aktivitetsskolen deltar i leksehjelpen. Skolens pedagoger og ansatte på Aktivitetskolen Elevene skal oppnå raskere forståelse og resultater innenfor språklige ferdigheter. Bokstav- og tallinnlæring skjer via forskjellige metoder som modellering, tegning, lek med bokstaver og tall. Bokstaver og tall henger synlig i matsalen. Elevene skal lære å lytte, øke konsentrasjonen, turtaking og aktiv deltagelse i gruppe. Sang, høytlesning, Kims-lek og lytteleker benyttes for innøving og videreutvikling av barnas evner til å ta imot nytt fagstoff. Connect videreføres. 1 gr. pr. uke Base1 og 2 Hver dagAlle ansatte Vi setter alltid frem kulerammer, terninger, atlas og andre hjelpeverktøy som elevene trenger for å mestre sine oppgaver. Ansatte på skolen Alle ansatte Hver dag

4 Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet Valgt aktivitetNårAnsvar Matkurs Kunstgruppe Andre hobbyaktiviteter Avis Høytider i fokus Utstillinger Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, samt mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Dette innebærer tilrettelegging for ukentlig kunst- og kulturaktiviteter, samt presentasjon av ulike kunst- og kulturuttrykk gjennom skoleåret for medelever og foresatte. Elevene lærer teknikker som kollage, portrett, blyanttegning, modellering, gipsmasker m.m. Hovedmålsetting er å inspirere elevene til å skape kunst gjennom erfaring med farge og form. Musikk brukes for å skape ulike stemninger og innsikt i ulike uttrykk. Aktivitetens innhold og læringsmål 1 g. pr. uke Kristine og Nina Vi lærer om tradisjoner fra ulike kulturer. Jul, Eid, påske og fastelaven. 17. Mai og FN-dagen markeres. Elevene inviterer foresatte og familie. Å vise frem hva man selv og medelever har skapt i et eget ”Galleri”, og få være stolt over eget håndverk er en fin opplevelse! Det gjør godt å oppleve at noe man selv har laget kan være til glede for andre. 1 g. pr. årTurid og Monica Elevene lærer målenheter: dl, liter, g, hg, kg. De tilegner seg over- og under begreper ved å lære om korn, kjøkkenredskaper m.m. Det lages bakverk. Elevene får smake på produktene før og etter at de er bearbeidet. 1 g. pr. mnd Turid og Monica Draga, Kristine + resten av personalet Elevene lærer tradisjonelle leker og hobbyaktiviteter. Hver dag settes det fram ulike hobbyaktiviteter og pedagogiske spill som vekker elevenes interesse for læring og som stimulerer til utvikling. Vi har egne kurs i sying, fingerhekling og fellesarbeider. Ute arrangerer og oppmuntrer vi til fotball, lek med hoppestokker og hoppetau, slå den ring, hinderløype og lignende. Hver dag Elevene lærer gruppearbeid, og å skape en avis som utgis hvert kvartal. 1 g. pr. uke Kristoffer Alle ansatteFølger høytidene

5 Målområde 4: Natur, teknikk og miljø Valgt aktivitetAktivitetens innhold og læringsmålNårAnsvar Hemmelig oppdrag Sløyd Turer/ utflukter Prosjekter i skogen Miljø Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk, samt oppøve økt miljøbevissthet. Dette vil innebære tilbud om varierte læringsaktiviteter i natur- og nærmiljø. Elevene utfører ulike forsøk innen lys, luft, lyd, vann og konstruksjon samt lærer ulike begreper innen faget. Turer i nærmiljøet, i skog og ved vann. Elevene må løse forskjellige oppgaver (rebuser) på veien for å finne frem dit vi skal. Oppgavene tar utgangspunkt i allerede gjennomførte aktiviteter. Elevene blir kjent med forskjellige teknikker ved hjelp av medbrakt verktøy som sag, kniv, forstørrelsesglass osv. 1 g. pr. uke Vi bruker snekkerrommet på Aktivitetskolen. Elevene snekrer forskjellige konstruksjoner med hammer og sag. Elevene tar i bruk forskjellige måleverktøy som linjal, tommestokk og vinkelmål. Elevene lærer konstruksjon: Hva er hemmeligheten bak et sterkt byggverk? De gjør forsøk med fyrstikker og plastelina, og ser om bæreevnen blir best ved bruk av trekanter eller firkanter. Elevene lærer målenheter som cm, meter og andre begreper innen faget. Michaela Elevene lærer om de ulike arenaene for kultur og miljø. Vi benytter ledige stunder og da særlig innenfor skolens ferier til å dra på litt lengre utflukter. Disse går til ulike museer, kino og andre severdigheter. Flere g. i året 1 g. pr. uke Nina Elever og ansatte kildesorterer papir og matavfalll. Elevene lærer å bli miljøbevisste. Aktivitetsskolen arrangerer turer til Grønnmo fyllplass og Klemetsrud gjenvinningsanlegg. Ruske-aksjonen arrangeres også på Aktivitetsskolen. Hver dag 2 g. pr. år Alle Turid og Monica Turid og Lise 2 g. pr. mnd Alle ansatte Elevene lager/bygger hytter og konstruksjoner.


Laste ned ppt "Lokal plan for Klemetsrud Aktivitetsskole Aktivitetskolen Klemetsrud ligger på Store Li gård i Søndre Nordstrand bydel. Aktivitetskolen Klemetsrud ligger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google