Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokal plan for Klemetsrud Aktivitetsskole

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokal plan for Klemetsrud Aktivitetsskole"— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokal plan for Klemetsrud Aktivitetsskole
Fra 1.august 2008 overtok Utdanningsetaten ansvaret for SFO. Hensikten var å videreutvikle et SFO-tilbud som styrket samordningen mellom skole, SFO, leksetilbud og fritid, der rektor har det overordnede ansvaret. Fra1.august 2009 endres navnet på ”SFO” til ”Aktivitetskolen”. Aktivitetskolen skal bidra aktivt til barnas sosiale og faglige trivsel, samt utvikling av allsidige ferdigheter. Utdanningsetaten har som mål å øke den helhetlige kvaliteten på tilbudet. Aktivitetskolen vil forsterke innsatsen i leksearbeidet og ha et læringsstøttende aktivitetstilbud som er strukturert og forutsigbart. Aktivitetsskolen skal i samarbeid med skolen støtte opp om elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling. Aktivitetskolen Klemetsrud ligger på Store Li gård i Søndre Nordstrand bydel. Aktivitetskolen Klemetsrud ligger i nær tilknytning til skogen med mange fine turveier og stier. Når barna går mellom Aktivitetsskolen og skolen bruker de en sti gjennom et skogholt. Aktivitetsskolen har en stor gårdsplass og en stor fin hage med mange trær. Vi har en del uteleker (biler, hoppestokker, ballanseleker, sandkasser, bøtter og spader). Vi er svært opptatt av at vi holder til på en bondegård, og vi ønsker av hensyn til det estetiske miljøet å ikke har for mange store lekeapparater ute. Barna er flinke til å bruke fantasien i uteområdet, og trives med å være ute. Aktivitetsskolen Klemetsrud er en liten Aktivitetskole med ca. 70 barn fordelt på 2 baser. Første og andre trinn holder til nede i 1.etasje på gården. Tredje og fjerde trinn holder til oppe i 2.etasje. Totalt er vi 7 ansatte. Leder, baseleder og 5 assistenter I den nye rammeplanen for Aktivitetskolen skal følgende 6 målområder ivaretas og utvikles. Fysisk aktivitet og lek Lekser og fordypning Natur, teknikk og miljø Kunst, kultur og kreativitet Mat og helse Trivsel og atferd Aktivitetskolen Klemetsrud har valgt fordypning i de 4 første målområdene. Målområdene ”Mat og helse” samt ”Trivsel og atferd” er ivaretatt gjennom våre daglige rutiner.

2 Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar
Målområde 1: Fysisk aktivitet og lek Gjennom tilrettelagte fysiske aktiviteter og lek skal eleven videreutvikle sine grunnleggende ferdigheter faglig og sosialt, samt gis mulighet til å etablere og utvikle vennskap. Dette får vi til ved å gi daglige tilbud om frie og styrte aktiviteter ute og inne, aktiviteter på ulike læringsarenaer. Valgt aktivitet Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar Gym Innebandy for 3. og 4. trinns elever Olympiske leker Frilek Elevene lærer ulike idrettsgrener i tillegg til emosjonell utvikling (å vinne og tape) og samarbeid Forskjellige tilpassede aktiviteter som stimulerer til bevegelse, koordinasjon, ballanse, samarbeid, samhandling, regelforståelse og turtaking. 1 gr. pr. uke Lise og Nina Elevene lærer reglene, ballmestring, koordinasjon, motorikk og samspill. Vi har engasjert en ung gutt fra Bjørnholt vdg. skole til å lære barna innebandy. 1 g pr. uke Kristoffer Elevene lærer koordinasjon og grovmotorikk i hinderløypen. Elevene lærer å stå og hoppe på ski. Vi arrangerer Aktivitetskolens olympiske leker. vår og vinter Alle ansatte Ansatte tilrettelegger for aktiviteter som fremmer mestring, samhandling og styrker vennskap. Hver dag legger vi frem lego, perler, ark og fargestifter, spill samt uteleker. Hver dag Alle

3 2 1 3 Valgt aktivitet Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar
Målområde 2: Lekser og fordypning Gjennom tilbudet om støtte i leksearbeid skal elevene gis mulighet for faglig utvikling og progresjon. Skole og Aktivitetskolen utveksler nødvendig informasjon i forhold til lekseplaner og årsplaner, slik at leksehjelpstilbudet blir godt . Hjelp til arbeid med lekser kan også bety at elevene kan fordype seg i ulike temaer og fagområder. Valgt aktivitet Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar Elevene på Aktivitetskolen skal få gode arbeidsvaner og utvikle lesekompetanse. Skolens leksehjelpstilbud gjennomføres på skolen mandager og onsdager etter undervisningstid. Skolen og Aktivitetsskolen samarbeider om leksehjelpstilbudet. Både skolens pedagoger og ansatte fra Aktivitetsskolen deltar i leksehjelpen. Leksehjelptilbud Bruk av hjelpemidler/ konkreter til leksearbeid og fordypning Verkstedspedagogikk Samlingsstund Skolens pedagoger og ansatte på Aktivitetskolen 2 gr. pr. uke Vi setter alltid frem kulerammer, terninger, atlas og andre hjelpeverktøy som elevene trenger for å mestre sine oppgaver. Hver dag Ansatte på skolen Elevene skal oppnå raskere forståelse og resultater innenfor språklige ferdigheter. Bokstav- og tallinnlæring skjer via forskjellige metoder som modellering, tegning, lek med bokstaver og tall. Bokstaver og tall henger synlig i matsalen. Hver dag Alle ansatte Elevene skal lære å lytte, øke konsentrasjonen, turtaking og aktiv deltagelse i gruppe. Sang, høytlesning, Kims-lek og lytteleker benyttes for innøving og videreutvikling av barnas evner til å ta imot nytt fagstoff. Connect videreføres. 2 1 gr. pr.uke Base1 og 2 1 Alle ansatte 3

4 Aktivitetens innhold og læringsmål Valgt aktivitet Når Ansvar
Målområde 3: Kunst, kultur og kreativitet Elevene skal gis erfaring med varierte former for kunst og kultur, samt mulighet til å utvikle sine kreative og estetiske evner gjennom arbeid med ulike uttrykk. Dette innebærer tilrettelegging for ukentlig kunst- og kulturaktiviteter, samt presentasjon av ulike kunst- og kulturuttrykk gjennom skoleåret for medelever og foresatte. Aktivitetens innhold og læringsmål Valgt aktivitet Når Ansvar Matkurs Kunstgruppe Andre hobbyaktiviteter Avis Høytider i fokus Utstillinger Elevene lærer målenheter: dl, liter, g, hg, kg. De tilegner seg over- og under begreper ved å lære om korn, kjøkkenredskaper m.m. Det lages bakverk. Elevene får smake på produktene før og etter at de er bearbeidet. 1 g. pr. mnd Turid og Monica Elevene lærer teknikker som kollage, portrett, blyanttegning, modellering, gipsmasker m.m. Hovedmålsetting er å inspirere elevene til å skape kunst gjennom erfaring med farge og form. Musikk brukes for å skape ulike stemninger og innsikt i ulike uttrykk. 1 g. pr. uke Kristine og Nina Elevene lærer tradisjonelle leker og hobbyaktiviteter. Hver dag settes det fram ulike hobbyaktiviteter og pedagogiske spill som vekker elevenes interesse for læring og som stimulerer til utvikling. Vi har egne kurs i sying, fingerhekling og fellesarbeider. Ute arrangerer og oppmuntrer vi til fotball, lek med hoppestokker og hoppetau, slå den ring, hinderløype og lignende. Hver dag Draga, Kristine + resten av personalet Kristoffer Elevene lærer gruppearbeid, og å skape en avis som utgis hvert kvartal. 1 g. pr. uke Vi lærer om tradisjoner fra ulike kulturer. Jul, Eid, påske og fastelaven. 17. Mai og FN-dagen markeres. Følger høytidene Alle ansatte Elevene inviterer foresatte og familie. Å vise frem hva man selv og medelever har skapt i et eget ”Galleri”, og få være stolt over eget håndverk er en fin opplevelse! Det gjør godt å oppleve at noe man selv har laget kan være til glede for andre. 1 g. pr. år Turid og Monica

5 Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar
Målområde 4: Natur, teknikk og miljø Gjennom tilrettelagte aktiviteter og lek skal elevene gis mulighet for undring, refleksjon og utforskning av ulike fenomener innen natur og teknikk, samt oppøve økt miljøbevissthet. Dette vil innebære tilbud om varierte læringsaktiviteter i natur- og nærmiljø. Valgt aktivitet Aktivitetens innhold og læringsmål Når Ansvar Hemmelig oppdrag Sløyd Turer/ utflukter Prosjekter i skogen Miljø Elevene utfører ulike forsøk innen lys, luft, lyd, vann og konstruksjon samt lærer ulike begreper innen faget. Turer i nærmiljøet, i skog og ved vann. Elevene må løse forskjellige oppgaver (rebuser) på veien for å finne frem dit vi skal. Oppgavene tar utgangspunkt i allerede gjennomførte aktiviteter. Elevene blir kjent med forskjellige teknikker ved hjelp av medbrakt verktøy som sag, kniv, forstørrelsesglass osv. 1 g. pr. uke Turid og Lise Vi bruker snekkerrommet på Aktivitetskolen. Elevene snekrer forskjellige konstruksjoner med hammer og sag. Elevene tar i bruk forskjellige måleverktøy som linjal, tommestokk og vinkelmål. Elevene lærer konstruksjon: Hva er hemmeligheten bak et sterkt byggverk? De gjør forsøk med fyrstikker og plastelina, og ser om bæreevnen blir best ved bruk av trekanter eller firkanter. Elevene lærer målenheter som cm, meter og andre begreper innen faget. Michaela 2 g. pr. mnd Elevene lærer om de ulike arenaene for kultur og miljø. Vi benytter ledige stunder og da særlig innenfor skolens ferier til å dra på litt lengre utflukter. Disse går til ulike museer, kino og andre severdigheter. Flere g. i året Alle ansatte Elevene lager/bygger hytter og konstruksjoner. 1 g. pr. uke Nina Elever og ansatte kildesorterer papir og matavfalll. Elevene lærer å bli miljøbevisste. Aktivitetsskolen arrangerer turer til Grønnmo fyllplass og Klemetsrud gjenvinningsanlegg. Ruske-aksjonen arrangeres også på Aktivitetsskolen. Hver dag 2 g. pr. år Alle Turid og Monica


Laste ned ppt "Lokal plan for Klemetsrud Aktivitetsskole"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google