Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Glade barn på Lusetjern skole! Læring og livsglede.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Glade barn på Lusetjern skole! Læring og livsglede."— Utskrift av presentasjonen:

1 Glade barn på Lusetjern skole! Læring og livsglede

2 Plan for foreldremøtet: –Presentasjon av medarbeidere –Praktisk informasjon –Skole- / hjem samarbeid –Tilvenning av nye skolestartere –Spørsmål fra foreldrene –Valg av 2 medlemmer til FAU (1 år /2 år) –Orientering om tilbudet i SFO / Aktivitetsskolen –Te / kaffe

3 Lusetjern skoles elevsyn: •Alle elever er likeverdige og skal inkluderes med sine sterke og svake sider. •Elevene skal møtes med respekt og behandles forskjellig fordi de er ulike. •Skolens elevsyn skal komme til uttrykk i måten vi møter og omtaler elevene på.

4 Organisering og bemanning •3 rom i D-bygget •3 basisgrupper à ca. 18 elever •1 kontaktlærer pr. basisgruppe •Ressurslærer i lesing •Evt. spesiallærer / morsmålslærer(e)

5 Gruppesammensetning •Elevene fordeles på 3 grupper Kriterier:  Antall jenter / gutter  Antall minoritetsspråklige elever  Spesielle forhold skolen kjenner til  Hvor elevene bor

6 Inndeling av skoledagen: 1. Læringsøkt - 8.30 - 9.45 Friminutt 15 min 2. Læringsøkt - 10 – 11.15 Spising og storefri 45 min. 3. Læringsøkt – 12 –13.00 / 13.15

7 Begreper dere møter i skolen: •Årstimer – 19 klokketimer per uke –Norsk, matematikk, KRL, samf.fag, Natur & miljø, musikk, gym, kunst&håndverk, engelsk •Læreplan / Periodeplan / ukeplan •UteskoleUteskole •Lese- og skriveopplæring i alle fagLese- og skriveopplæring i alle fag •MestringsgrupperMestringsgrupper •Sosiale ferdigheterSosiale ferdigheter

8 Uteskole •Uteaktiviteter en dag i uka •Fysiske aktiviteter og motorikk •Ulike fag i fokus •Begrepsopplæring Foreldreansvar: •Trene barna til å kunne gå en viss strekning •Passende klær og fottøy •Samtale om opplevelser og læring

9 Lese og skriveopplæring •Elevene trenger tett oppfølging i lesesituasjonen –Felleslesing med vekt på lesestrategier / modeller –Veiledet lesing – lesegrupper etter mestringsnivå –Foreldre leser / forteller for barna •Gjenkjenning av bokstaver og lyder •Skrive bokstaver, ord og setninger •Finmotorisk trening – blyantgrep

10 Mestringsgrupper •Tilpassede opplegg eller kurs •Tilpasset progresjon •Individuell vurdering •Ulike fag, tema og emner •Varierer i løpet av året - perioder

11 Sosiale ferdigheter Mål for sosial kompetanse 1. – 2.trinn Kle av og på seg alene. Møte ved klasserommet når det ringer. Være stille når lærer gir signal om det. Rekke opp handa når man vil si noe. Holde orden: •I sekken •På pulten •I hylla Henvende seg til andre på en høflig måte. Bruke høflighets- utsagn som å hilse, si takk for i dag. Sitte på plassen sin under samling. Spørre om hjelp i timen. Prøve selv før de ber om hjelp. Bidra til arbeids ro og matro i klassen. Bruke innestemme når vi er inne.

12 Skole - hjem samarbeid Skolens ansvar –Faglig utvikling og utvikling av sosiale ferdigheter –Gi tilpasset opplæring –Skape et godt læringsmiljø –Ha en god dialog med foreldrene, og støtte dem i oppdragelsen –Vurdere og dokumentere elevenes utvikling –Gi god informasjon til foresatte –Legge til rette for kontakt mellom foreldre

13 Skole – hjem samarbeid Foreldre ansvar: –Oppdragelse, omsorg, mat, klær –Følge opp lekser – spesielt lesing –Holde seg informert om barnas skolesituasjon •(vurderingssamtaler og foreldremøter) –Gi nødvendig informasjon til skolen –Hjelpe barna til å følge skolens regler –Engasjere seg for godt skolemiljø (sosiale aktiviteter i klassen, foreldrekontakt, FAU…)

14 Hvordan kan du hjelpe barnet ditt på skolen? •Din støtte betyr mer for barnet enn lærerne •Du vet mest om ditt barn og hvordan barnet lærer nye ting – bruk det! •Du kan sitte sammen med barnet ditt når det gjør lekser, også når du ikke forstår alt. Spør barnet ditt hva det leser. •Du kan snakke med barna om hva de har opplevd eller lært på skolen •Delta på foreldremøter for å vise ditt barn at du er engasjert i skolen. •Vær en god rollemodell – vis at du leser og lærer nye ting

15 Skap lærelyst hos barnet ditt •Svar på spørsmål som barna stiller, finn svar sammen. •Gi ros når barna stiller spørsmål og finner svar selv. •Vis at nysgjerrighet er bra ved å stille spørsmål til barna.

16 Barn lærer forskjellig Noen barn lærer best ved å –Se deg gjøre det samme –Se på bilder –Høre historier eller bli lest høyt for –Ta på ting og skrible –Røre på hele kroppen Hvordan lærer ditt barn?

17 Gi barna flere ord •Ta barna med på biblioteket og snakk med dem om hva ting heter, på det språket du kan best. •Les eller fortell historier på det språket du kan best. •Bruk ord som barna allerede kan, i nye situasjoner. Gi ordene ny mening.

18 Tilvenningsperiode - nye elever: •Ta høyde for at barn kan være engstelige i starten (permisjon/ferie?) •Invitere klassekamerater hjem •Morgenrutiner + bli ferdig tidsnok •Følg barnet den første tiden, eller gjør avtaler og bytt på å følge med andre foreldre •Hente erfaring fra de foreldrene i gruppen som har barn på skolen fra før.

19 Hvorfor er foreldreengasjement viktig? •Skape nettverk der foreldre kan støtte og hjelpe hverandre •Samarbeide om felles regler for barna •Bedre sosialt miljø på skolen med mindre mobbing, mindre bråk og bedre trivsel •Gir lærere bedre kunnskap om det enkelte barn og mulighet for bedre oppfølging •Bedre faglige resultater

20 FUG – foreldreutvalget for grunnskolen Visjon: •Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. http://www.fug.no/data/f/0/54/33/7_2401_0/7 4891_plakat_BM.pdf http://www.fug.no/data/f/0/54/33/7_2401_0/7 4891_plakat_BM.pdf •www.fug.nowww.fug.no

21 Valg av foreldrerepresentanter Til FAU: –En velges for to år (kontinuitet) –En velges for et år •To foreldrekontakter fra hver klasse (A-B-C) velges på foreldremøte til høsten.

22 Første skoledag •Mandag 17. august – kl. 10.00 •Frammøte ved tribunen i nedre skolegård •Elevene ropes opp til sine respektive grupper - •Undervisning fra 10 – 12 •Foreldrene er med første skoledag – følger elevene til klassene og inviteres deretter til kaffe / te mens elevene har undervisning.

23 For mer informasjon : Hjemmeside: www.lusetjern.gs.oslo.nowww.lusetjern.gs.oslo.no


Laste ned ppt "Glade barn på Lusetjern skole! Læring og livsglede."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google