Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Felles EPJ programmet i Helse Vest Gardermoen 3. desember 2008 Presentasjon for leverandører.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Felles EPJ programmet i Helse Vest Gardermoen 3. desember 2008 Presentasjon for leverandører."— Utskrift av presentasjonen:

1 Felles EPJ programmet i Helse Vest Gardermoen 3. desember 2008 Presentasjon for leverandører

2 Temaer •EPJ programmet og innføringsprosjektet i Bergen •Tidslinjer •Integrasjonsarkitekturen •Etablerte tjenester til Stavanger •Nye tjenester i Bergen •Hva prosjektet skal bidra med •Forventninger til leverandørene

3 EPJ programmet i Helse Vest •Innføring av felles EPJ og PAS i Helse Vest både hos de fire helseforetakene og de ni private ideelle institusjonene •Skal erstatte EPJ funksjonalitet i en del spesialist systemer som for eksempel BUP og rusomsorg •Organisert i flere prosjekter og delprosjekter •Kan starte egne prosjekter for å hente inn ytterligere gevinst ved innføringen av felles EPJ

4 Innføringsprosjektet i Bergen •Fase 1 – April 2010 –Skal erstatte dagens funksjonalitet i PiMS og DocuLive –Skal implementere prosessene i henhold til regionale retningslinjer •Fase 2 –Skal innføre ny funksjonalitet og støtte til prosessene –Skal hente inn gevinstene i å ta i bruk ny løsning

5 Tidslinje hele programmet

6 Integrasjoner i Bergen

7 Arkitektur

8 Dagens situasjon – HBE – forenklet bilde

9 Integrasjonsstrategi - HVE

10 Målbilde Stavanger

11

12 Målbilde Bergen

13 Etablerte tjenester til Stavanger TjenesteAntallSystemer Søk pasient28”Alle” Søk folkereg.21”Mange” Opprette pasient3Natus, Teleradiologi, (Amis) Pas. historikk3Amis, AkuttDB og Natus Laboratoriesvar2Nefrobase, Cytodose Systemer i Bergen som kan gjenbruke etablerte tjenester

14

15 Innføringsprosjektet i Bergen •Applikasjoner som gjenbruker tjenester –Fra Stavanger: AMIS, Akuttdatabasen, ProSang, (Teleradiologi) –KIBI, Shire, ICIP, Visir, Auditbase, Cytodose, HjertePACS •Applikasjoner med meldinger og tjenester –Agfa RIS, Unilab, DocuLive PAIS, LMX, NetLab •Applikasjoner som krever nye tjenester –Koding: Natus og Orbit –Pasientlogistikk: Webport –Nødnr synkronisering i Helse Vest

16 Nye tjenester i Bergen •HL7 WebService for –koding av kontakter og operasjoner (diagnoser og prosedyrer) –Hvem er her - inneliggende på post/ankommet poliklinikk –Hvor er pasienten •HL7 hendelsesstyrtemeldinger for –Innleggelse/Overføring/Utskrivning –Overføring gjelder helt ned til sengenivå

17 Hva prosjektet skal bidra med •Spesifikasjon av behov for applikasjonen •Implementasjonsguide og mock-up for tjenestene •Opplæring i HL7 i perioden 16.-27.mars (Hvis det er ønske om det) •Workshop for implementasjon av tjenester (Hvis det er ønske om det)

18 Forventninger til leverandørene •Kompetanse om egen applikasjon, ny arkitektur og de tjenestene som skal brukes •Følge tidsplan –Besvare forespørsel om utvikling –Inngå kontrakt –Levere –Delta i feilsøking ved testingen –Utføre feilretting

19 Implementasjonsguide •Link til implementasjonsguide –https://forum2.ihelse.net/impguide/default.aspxhttps://forum2.ihelse.net/impguide/default.aspx –(hvis du får opp spørsmål om passord trykk Cancel) •Eksempel meldinger •Mock-up for folkeregistersøk: –PersonRegistry.GetDemographics –PersonRegistry.FindCandidates


Laste ned ppt "Felles EPJ programmet i Helse Vest Gardermoen 3. desember 2008 Presentasjon for leverandører."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google