Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Newton Gildeskål

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Newton Gildeskål"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Newton Gildeskål
Modul 1006 Smoltkvalitet Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET Modul Klar for havet

2 Newton –modul Havbruk Modul: Klar for havet Anbefalt årstrinn 8. -10.
Modul 1006 Smoltkvalitet Newton –modul Havbruk Modul: Klar for havet Anbefalt årstrinn Modul Klar for havet

3 Matematiske beregninger
Modul 1006 Smoltkvalitet Modulen omhandler Elevene skal lære yngelutvikling av laks i ferskvann, med spesielt fokus på hvilken endringer som fisken gjennomgår ved smoltifiseringen om laksens tidlige liv i ferskvann, og de skal også lære om hvordan denne kunnskapen kan nyttiggjøres Matematiske beregninger Modulen skal gjennomføres ved Sundsfjord Smolt Modul Klar for havet

4 EMNER Naturfag Matematikk -Fysiologi -Potensregning -Statistikk
Modul 1006 Smoltkvalitet EMNER Naturfag -Fysiologi Matematikk -Potensregning -Statistikk Modul Klar for havet

5 Kompetansemål etter 10. årstrinn
Modul 1006 Smoltkvalitet Kompetansemål etter 10. årstrinn Forskerspiren –Naturfag planlegge og gjennomføre undersøkelser for å teste holdbarheten til egne hypoteser og velge publiseringsmåte Statistikk - Matematikk ordne og gruppere data, finne og drøfte median, gjennomsnitt …….og presentere data med og uten digitale verktøy Modul Klar for havet

6 Laksefiskbiologi Familien laksefisk Atlantisk laks Røye Ørret
Modul 1006 Smoltkvalitet Laksefiskbiologi Familien laksefisk Atlantisk laks Røye Ørret Stillehavslaks Modul Klar for havet

7 Atlantisk Laks Salmo salar L.
Modul 1006 Smoltkvalitet Atlantisk Laks Salmo salar L. Modul Klar for havet

8 Røye Salvelinus Alpinus
Modul 1006 Smoltkvalitet Røye Salvelinus Alpinus Modul Klar for havet

9 Regnbueørret Oncorhynchus mykiss
Modul 1006 Smoltkvalitet Regnbueørret Oncorhynchus mykiss Modul Klar for havet

10 Jenteleir 2010_ Sundsfjord smolt
Utbredelse laks Ungava Bay Nord Russland New York Portugal Modul Klar for havet

11 Utbredelse Stillehavslaks
Sundsfjord smolt 13.okt Utbredelse Stillehavslaks Japan Callifornia Modul Klar for havet

12 Livshistoriemønster Anadrom fisk Katadrom fisk
Sundsfjord smolt 13.okt Livshistoriemønster Anadrom fisk Klekker og vokser opp i ferskvann og har næringsvandring til saltvann, for så å vende tilbake til ferskvann for å gyte Fysiologiske tilpasninger for å leve i ferskvann og saltvann Eks. laksefisk Katadrom fisk Vokser opp i havet og har næringsvandring i ferskvann, vandrer tilbake til sjøen for å gyte Eks. Ål Modul Klar for havet

13 Tilpassing til sjøvann
Fisk som migrerer mellom ferskvann og saltvann må gjøre tilpasninger Sjøvann inneholder salter Består hovedsakelig av Natrium (Na+) Klorid (Cl-) Modul Klar for havet

14 De viktigste saltene (ionene) i blodplasma hos fisk:
Sundsfjord smolt 13.okt Vann- og saltbalanse hos fisk i ferskvann og i sjøvann De viktigste saltene (ionene) i blodplasma hos fisk: Natrium (Na+) Klorid (Cl-) Modul Klar for havet

15 Organer som hjelper fisken med å styre salt- og vannbalansen er:
Sundsfjord smolt 13.okt Vann- og saltbalanse hos fisk i ferskvann og i sjøvann Organer som hjelper fisken med å styre salt- og vannbalansen er: Gjeller Nyrer Tarmsystemet Disse organer betegnes derfor som osmoregulerende organer. Modul Klar for havet

16 Sundsfjord smolt 13.okt FERSKVANN SJØVANN Modul Klar for havet

17 Vann- og saltbalansen- Normalverdier
Salter Ferskvann Sjøvann Na+ (mM) Cl- (mM) Modul Klar for havet

18 Laksens livsstadier i oppdrett
Stadier i ferskvann: Egg Øyerogn Plommesekk larve Startfôrings yngel Parr Smolt Parr Modul Klar for havet

19 Laksens livsstadier i oppdrett
Stadier i saltvann: Postsmolt Slaktefisk Fisk som går i avl: Stamfisk Kjønnsmoden hann laks Modul Klar for havet

20 Stryking av hunner Bedøving 1 l rogn ~ 5000 egg
Sundsfjord smolt 13.okt Stryking av hunner Bedøving 1 l rogn ~ 5000 egg Rogn må ikke komme i kontakt med vann Modul Klar for havet

21 Stryking av hanner Melke må ikke komme i kontakt med vann
Sundsfjord smolt 13.okt Stryking av hanner Melke må ikke komme i kontakt med vann 1 ml melke ~ 10 milliarder spermier Modul Klar for havet

22 Befruktning Melke tilsettes rogn Vanntilsetning Desinfisering
Sundsfjord smolt 13.okt Befruktning Melke tilsettes rogn Vanntilsetning Desinfisering Modul Klar for havet

23 Innlegging av rogn Klekkebakke Utvikles i Mørke
Sundsfjord smolt 13.okt Innlegging av rogn Klekkebakke Utvikles i Mørke Modul Klar for havet

24 Eksempel: Innlagt rogn 1. desember - temp 8 °C
Øyerogn: 1. januar Klekking: 1. februar Startfôring: 1. mars Modul Klar for havet

25 Plommesekkyngel g (våtvekt) ved klekking Modul Klar for havet

26 Plommesekkyngel Substrat skal brukes -Redusert aktivitet
-Raskere vekst -Lavere dødelighet -Høyere temperatur Modul Klar for havet

27 Startfôringyngel Fysiologisk/ morfologisk Forandringer
Gjellene blir funksjonelle Fisken får egenbevegelse Finnene dannes Forandringer Modul Klar for havet

28 Startfôring Høy vannstand Lav strømhastighet
Temp > 8 °C helst °C Høy tetthet i kar Kontinuerlig belysning Yngelen vokser og utvikler seg til: Parr Modul Klar for havet

29 Vi kaller tidspunktet når fisken er klar for havet for “Smoltvinduet”
Modul 1006 Smoltkvalitet Etter en vekstfase Parr Snart klar for havet Vi kaller tidspunktet når fisken er klar for havet for “Smoltvinduet” Modul Klar for havet

30 Parr - utseende Kamuflasje går i ett omgivelsene
Modul 1006 Smoltkvalitet Parr - utseende Kamuflasje går i ett omgivelsene Parrmerker dypt i huden Kort og litt butt fisk som har høy kondisjonsfaktor Modul Klar for havet

31 slank og sølvfarget smolt
Modul 1006 Smoltkvalitet Smolt - utseende Endringer i smoltifiserings prosessen: Parmerkene dekket over lysreflekterende krystaller Sidene blir blanke, ryggen mørk, buken blir kvit Finnene endrer form/farge slank og sølvfarget smolt Modul Klar for havet

32 Endring i kroppsform under smoltifiseringen
Modul 1006 Smoltkvalitet Kondisjonsfaktor Endring i kroppsform under smoltifiseringen Fisken blir slankere Kondisjonsfaktoren som angir forholdet mellom vekt og lengde avtar Økt vekst i haleregionen smoltvindu Modul Klar for havet

33 Fisken blir slankere som flg av lavere fettinnhold
Modul 1006 Smoltkvalitet Fisken blir slankere som flg av lavere fettinnhold Modul Klar for havet

34 I gjellene sitter kloridceller
Modul 1006 Smoltkvalitet Fysiologiske endringer I gjellene sitter kloridceller I forkant av smoltifiseringen: Økning i antall og størrelse av kloridceller I kloridcellene: Finnes ensymer som regulerer opptak og utskillelse av salter Når fisken er smoltifisert er aktiviteten av ensymet høyest. smoltvindu Fisken har utviklet sjøvannstoleranse Modul Klar for havet

35 Fysiologiske endringer
Modul 1006 Smoltkvalitet Fysiologiske endringer Med andre ord har fisken utviklet sjøvannstoleransen før den har vært i kontakt med saltvann. Modul Klar for havet

36 Atferdsendringer Parr elv Parr oppdrett Smolt
Modul 1006 Smoltkvalitet Atferdsendringer Parr elv territoriell, aggressiv og revirhevdende Parr oppdrett mindre territoriell, men aggressiv ved dårlige oppdrettsbetingelser finnebiting og øyenapping Smolt oppgir å være stasjonær, orienterer seg medstrøms stimdannende Modul Klar for havet

37 Begrepet i sin enkleste form:
Modul 1006 Smoltkvalitet SMOLTKVALITET Endringene som vi har gått gjennom nå brukes til å vurdere SMOLTKVALITET Begrepet i sin enkleste form: Smoltens evne til å overleve og vokse i sjøvann Modul Klar for havet

38 Flere måter å vurdere dette på
Modul 1006 Smoltkvalitet SMOLTKVALITET Det viktigste kvalitetskravet til smolten er at den har utviklet: sjøvannstoleranse Flere måter å vurdere dette på Modul Klar for havet

39 Eksamensforberedende i Akvakultur Samling 5 (2010)
SMOLTKVALITET Vurdere sølvfargeindeks Beregne kondisjonsfaktor Analysere ensymaktivitet Modul Klar for havet

40 SMOLTKVALITET SJØVANNSTESTER
Modul 1006 Smoltkvalitet SMOLTKVALITET SJØVANNSTESTER serie med sjøvannstester for å finne ut når fisken har oppnådd sjøvannstoleranse Mest brukt er ionereguleringstesten Modul Klar for havet

41 Ionereguleringstesten
Modul 1006 Smoltkvalitet Ionereguleringstesten Fisken utsettes for en standarisert saltbelastning, for så å måle fiskens evne til å skille ut ioner (salt). utsette fisken for en belastning på 35 ‰ saltvann i 24 timer. Noen bruker 48 eller 72 timer Modul 1006 Klar for havet Modul Klar for havet

42 Ionereguleringstesten
Modul 1006 Smoltkvalitet Ionereguleringstesten Modul Klar for havet

43 Ionereguleringstesten
Eksamensforberedende i Akvakultur Samling 5 (2010) Ionereguleringstesten Overlevende fisk lengdemåles og veies til nærmeste cm og gram hhv. Kondisjonsfaktor beregnes for hver fisk Dataene noteres på utlevert skjema Modul Klar for havet 43

44 Skjema for innsamlede data
Modul 1006 Smoltkvalitet Skjema for innsamlede data Fisk nr. Lengde (cm) Vekt (g) Kondisjonsfaktor Sølvfargeindeks Kloridinnhold (mM) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gjennomsnitt Median Modul: Klar for havet

45 Ionereguleringstesten
Eksamensforberedende i Akvakultur Samling 5 (2010) Ionereguleringstesten Blod tappes fra caudal venen med en 1 ml sprøyte som er tilsatt en ørliten mengde heparin Blod overføres til eppendorfrør som settes på is Modul Klar for havet 45

46 SMOLTKVALITET Sølvfargeindeks vurderes og noteres ned i skjemaet Smolt
Modul 1006 Smoltkvalitet SMOLTKVALITET Sølvfargeindeks vurderes og noteres ned i skjemaet Smolt Parr Modul Klar for havet

47 Ionereguleringstesten
Eksamensforberedende i Akvakultur Samling 5 (2010) Ionereguleringstesten Med en Mikrosentrifuge sentrifugeres blodcellene ned (6000 rpm, 8 min) Plasma pipetteres av og overføres til nye eppendorfrør Modul Klar for havet 47

48 Ionereguleringstesten
Eksamensforberedende i Akvakultur Samling 5 (2010) Ionereguleringstesten KLORIDTITRATOR Blodplasma analyseres for innhold av klorid Modul Klar for havet 48

49 Når alle dataene er utfylt i skjemaet beregnes gjennomsnittsverdier
Modul 1006 Smoltkvalitet Når alle dataene er utfylt i skjemaet beregnes gjennomsnittsverdier Median beregnes for sølvfargeindeks (fremgangsmåte se eget vedlegg) Modul Klar for havet

50 Når lakseyngelen har oppnådd sjøvannstoleranse
Modul 1006 Smoltkvalitet Når lakseyngelen har oppnådd sjøvannstoleranse vil innholdet av klorid i plasma etter sjøvannstest ligge rundt mM Kondisjonsfaktoren < 1,1 Sølvfargeindeksen: 4 Modul Klar for havet

51 SMOLTVINDU Eksamensforberedende i Akvakultur Samling 5 (2010)
Modul Klar for havet 51

52 Modul 1006 Smoltkvalitet Dersom våre verdier avviker tyder dette på at fisken ikke er klar for havet Modul Klar for havet


Laste ned ppt "Velkommen til Newton Gildeskål"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google