Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul Klar for havet Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul Klar for havet Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul Klar for havet Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET

2 Modulen omhandler Hvordan finner man ut om laksen er klar for å leve i havet? Læringsmål, Elevene skal kunne… …forklare hva osmose, diffusjon og osmoseregulering er og hva sammenhengen mellom disse prosessene og fiskens tilpassninger til et liv i fersk-og saltvann er. … beskrive laksens livssyklus. …utføre noen matematiske beregninger …vurdere på bakgrunn av innsamlete data, om fisken er sjøvannstolerant Modul Klar for havet

3 Innholdsfortegnelse Laksens livssyklus Laksens tilpasninger til et liv i fersk- og saltvann Laks i oppdrettsanlegg Hva er en smolt? Er laksen klar for å settes i havet ? Hvordan finner vi dette ut? Sjøvannstest Hvordan vurderer vi laksens utseende? Hvordan tapper vi blod fra laksen? Hvordan måler vi laksens kloridkonsentrasjon i blodet (plasma)? Hva gjør vi med datamengden vi har samlet inn og hvordan kan statistikk være et nyttig verktøy i denne sammenhengen?

4 Modul Klar for havet Problemstillinger som behandles i dag: Hvilken muligheter finnes det i oppdrettsanlegg for å teste om fiskene tolererer sjøvann allerede? Hvordan kan mennesker påvirke laksen sin fysiologi i oppdrettsanlegg?

5 Ferskvann Sjøvann Rogn Plommesekklarver Parr Smolt våren Gyting høst Smoltifisering Vandring til sjøOppvekst i havet Oppvandring til elv Kjønns- modning Livssyklus Atlantisk laks Klekking vinteren Modul Klar for havet

6 FERSKVANN Fisk er mer salt enn omgivelsene og vann diffunderer inn gjennom halvgjennomtrengelig membran SJØVANN Fisk er mindre salt enn omgivelsene og vann diffunderer ut gjennom halvgjennomtrengelig membran Repetisjon - Osmoregulering Modul Klar for havet

7 Hvordan fungerer fiskeoppdrett ? Eksempel fra Smolten AS: http://www.youtube.com/watch?v=xD0GjX7IsB8

8 2.2. 3.3. 5.5. 4.4. 1.1. 6 7.7...... 1. Egg/Øyerogn 2.Yngel 3. Parr 4. Smolt 5. Postsmolt 6. Voksne 7. Gytefisk Laksens livsstadier Modul Klar for havet

9 Laksens livsstadier i saltvann Sentrale begreper i oppdrettsanlegg Postsmolt Slaktefisk Fisk som går i avl: Stamfisk Kjønnsmoden hann laks Modul Klar for havet

10 Smoltifisering Anadrome fisker venner seg til et liv i saltvann og lærer å skille ut salter. Smoltifiseringsprosessen er avhengig av art, vanntemperatur, dagslengde, fôrtilgang og vekstevne Prosessen tas 1-4 år i naturen og kan manipuleres i oppdrett slik at det tar kortere tid. I oppdrett må mennesker finne ut om de unge fiskene er klare til å settes ut i merdene i sjøen.

11 Modul Klar for havet SMOLTKVALITET Det viktigste kvalitetskravet til smolten er at den har utviklet: sjøvannstoleranse dvs. være i stand til å leve i sjøvann Endringene som skjer gjennom smoltifiseringen brukes til å vurdere SMOLTKVALITET

12 Fisken eksponeres saltvann i 48 timer. Modul Klar for havet SJØVANNSTEST Fisken utsettes for en standardisert saltbelastning for å teste om fisken har allerede utviklet evnen til å skille ut salter  kloridkonsentrajon i plasma måles 35 ‰ saltvann

13 SMOLTKVALITET – Elevenes datainnsammling Modul Klar for havet 2. Beregne kondisjonsfaktor 1. Vurdere fiskens utseende: a) Vurdere sølvfargeindeks b) Lengdemål og veie overlevende fisk etter sjøvannstesten til nærmeste cm og gram 3. Ta blodprøver. Den utleverte fisken har gjennomgått sjøvannstesten før! 5. Noter innsamlete data på utlevert skjema og gjør noen beregninger. 4. Måle plasmakloridkonsentrasjon.

14 Elevenes arbeidsoppgaver Modul Klar for havet Vær obs på at vekten vises i kg. Vær forsiktig når du tar blodprøver av bedøvet fisk!

15 Sølvfargeindeks vurderes og noteres ned i skjemaet Parr Smolt 1. Vurdere fiskens utseende Modul Klar for havet

16 Parr - utseende fargen går i ett med omgivelsene Parrmerker dypt i huden Kort og litt butt fisk som har høy kondisjonsfaktor → Parr er snart klar for havet

17 Modul Klar for havet Smolt - utseende smoltifiseringsprosess: Parmerkene dekket over lysreflekterende krystaller Sidene blir blanke, ryggen mørk, buken blir kvit Finnene endrer form/farge slank og sølvfarget smolt Vi kaller tidspunktet når fisken er klar for havet for “Smoltvinduet” økt vekst i haleregionen sølvfargeindeks: 4, helt blank

18 3. Ta blodprøve Blod tappes fra rygg venen med en 1 ml sprøyte som er tilsatt en ørliten mengde heparin Blod overføres til Eppendorf-rør som settes på is Modul Klar for havet

19 4. Plasmakloridkonsentrasjon - Sentrifugering Med en Mikrosentrifuge sentrifugeres blodcellene ned (6000 rpm, 8 min) Plasma (øverst) pipetteres av og overføres til nye Eppendorf-rør Modul Klar for havet Blotprøve før sentrifugering Sentrifuge Pipettering av plasma

20 4. Plasmakloridkonsentrasjon - Titrering KLORIDTITRATOR Blodplasma analyseres for innhold av klorid Modul Klar for havet

21 5. Beregninger Når alle dataene er utfylt i skjemaet beregnes gjennomsnittsverdier Median beregnes for sølvfargeindeks

22 Modul Klar for havet

23 IonNormalverdi fisk i Ferskvann Normalverdi fisk i Sjøvann Klorid (mM/l)115-135130-150 Modul Klar for havet Når lakseyngelen har oppnådd sjøvannstoleranse, vil innholdet av klorid i plasma etter sjøvannstest ligge rundt 130-150 mM/l Kondisjonsfaktoren < 1,1 Sølvfargeindeksen: 4 Resultater

24 Konklusjon På bakgrunn av de innsamlete dataene gis en vurdering om lakseyngelen har utviklet sjøvannstoleranse, slik at fisken kan overføres til videre produksjon i havet. Modul Klar for havet Dersom våre verdier avviker, tyder dette på at fisken ikke er klar for havet.


Laste ned ppt "Modul Klar for havet Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google