Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til Newton Gildeskål

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til Newton Gildeskål"— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til Newton Gildeskål
Modul 1006 Smoltkvalitet Modul 1006 Smoltkvalitet Velkommen til Newton Gildeskål KLAR FOR HAVET Den øverste fisken er en ørret smolt, de to nederste er laksesmolter. Modul Klar for havet

2 Hvordan finner man ut om laksen er klar for å leve i havet?
Modul 1006 Smoltkvalitet Modulen omhandler Hvordan finner man ut om laksen er klar for å leve i havet? Læringsmål, Elevene skal kunne… …forklare hva osmose, diffusjon og osmoseregulering er og hva sammenhengen mellom disse prosessene og fiskens tilpassninger til et liv i fersk-og saltvann er. … beskrive laksens livssyklus. …utføre noen matematiske beregninger …vurdere på bakgrunn av innsamlete data, om fisken er sjøvannstolerant Når Smoltifiseringen skal innomføres allerede i den fasen, må læreren forklare begrepet. Det kan skje muntlig med noen få ord. Modul Klar for havet

3 Innholdsfortegnelse Laksens livssyklus
Modul 1006 Smoltkvalitet Innholdsfortegnelse Laksens livssyklus Laksens tilpasninger til et liv i fersk- og saltvann Laks i oppdrettsanlegg Hva er en smolt? Er laksen klar for å settes i havet ? Hvordan finner vi dette ut? Sjøvannstest Hvordan vurderer vi laksens utseende? Hvordan tapper vi blod fra laksen? Hvordan måler vi laksens kloridkonsentrasjon i blodet (plasma)? Hva gjør vi med datamengden vi har samlet inn og hvordan kan statistikk være et nyttig verktøy i denne sammenhengen? Modul Klar for havet

4 Problemstillinger som behandles i dag:
Hvilken muligheter finnes det i oppdrettsanlegg for å teste om fiskene tolererer sjøvann allerede? Hvordan kan mennesker påvirke laksen sin fysiologi i oppdrettsanlegg? Modul Klar for havet

5 Ferskvann Sjøvann Modul 1006 Smoltkvalitet Livssyklus Atlantisk laks
Sundsfjord smolt 13.okt Modul 1006 Smoltkvalitet Plommesekklarver Klekking vinteren Oppvandring til elv Rogn Gyting høst Ferskvann Livssyklus Atlantisk laks Parr Sjøvann Kjønns- modning Smoltifisering om NL har god tid, har han her mulighet til å fordype hvert stadium. Bruk her dokumentet "Laksens livssyklus" som kilde. Smolt våren Oppvekst i havet Vandring til sjø Modul Klar for havet *

6 Repetisjon - Osmoregulering
Sundsfjord smolt 13.okt Repetisjon - Osmoregulering SJØVANN Fisk er mindre salt enn omgivelsene og vann diffunderer ut gjennom halvgjennomtrengelig membran FERSKVANN Fisk er mer salt enn omgivelsene og vann diffunderer inn gjennom halvgjennomtrengelig membran Snakk kort om diffusjon og osmose her og diskutere med elevene osmoreguleringen – elvene burde ha gjennomgått dette i forarbeidet!Husk: dette her er en repetisjon av gummibjørnen! Dette får dere på prøven. Ferskvann: Fisken har en høyere saltkonsentrasjon enn vannet rundt seg. For å få en jevn konsentrasjon av saltene, vil vann trenge inn gjennom huden av fisken Saltvann. Fisken har en lavere saltkonsentrasjon enn vannet rundt seg: Vann siver ut gjennom gjellene og huden. Fisken drikker mye saltvann for å redusere tap av vann. Med vann vil mye salt komme inn i kroppen. Fisken skiller derfor lite vann og mye salt ut. . Modul Klar for havet

7 Hvordan fungerer fiskeoppdrett ? Eksempel fra Smolten AS:
Modul Klar for havet

8 1. Egg/Øyerogn 2.Yngel 1. 3. Parr . 2. . 4. Smolt 3. 7. . . 4. 5. .
6 7. Laksens livsstadier 1. Egg/Øyerogn 2.Yngel 3. Parr . 4. Smolt . . . . 5. Postsmolt 6. Voksne 7. Gytefisk Modul Klar for havet

9 Laksens livsstadier i saltvann
Sentrale begreper i oppdrettsanlegg Postsmolt Slaktefisk Fisk som går i avl: Stamfisk Hvordan ser en typisk kjønnsmoden hannlaks ut? - Større og kraftigere enn de andre. Stor, krok i haken. . Kjønnsmoden hann laks Modul Klar for havet

10 Modul 1006 Smoltkvalitet Smoltifisering Anadrome fisker venner seg til et liv i saltvann og lærer å skille ut salter. Smoltifiseringsprosessen er avhengig av art, vanntemperatur, dagslengde, fôrtilgang og vekstevne Prosessen tas 1-4 år i naturen og kan manipuleres i oppdrett slik at det tar kortere tid. I oppdrett må mennesker finne ut om de unge fiskene er klare til å settes ut i merdene i sjøen. Modul Klar for havet

11 SMOLTKVALITET sjøvannstoleranse
Modul 1006 Smoltkvalitet Modul 1006 Smoltkvalitet SMOLTKVALITET Det viktigste kvalitetskravet til smolten er at den har utviklet: sjøvannstoleranse dvs. være i stand til å leve i sjøvann Endringene som skjer gjennom smoltifiseringen brukes til å vurdere SMOLTKVALITET Modul Klar for havet

12 SJØVANNSTEST Fisken eksponeres saltvann i 48 timer.
Modul 1006 Smoltkvalitet Modul 1006 Smoltkvalitet SJØVANNSTEST Fisken utsettes for en standardisert saltbelastning for å teste om fisken har allerede utviklet evnen til å skille ut salter  kloridkonsentrajon i plasma måles 35 ‰ saltvann 24 eller 72 timer kan også brukes , dette ble gjort på forhånd, dette skal ikke elevene gjøre. Hva er plasma? Den delen av blodet som er igjen etter at man har fjernet blodceller ved sentrifugering. Fisken eksponeres saltvann i 48 timer. Modul Klar for havet

13 Elevenes datainnsammling
Modul 1006 Smoltkvalitet Eksamensforberedende i Akvakultur Samling 5 (2010) SMOLTKVALITET – Elevenes datainnsammling Den utleverte fisken har gjennomgått sjøvannstesten før! 1. Vurdere fiskens utseende: Vurdere sølvfargeindeks Lengdemål og veie overlevende fisk etter sjøvannstesten til nærmeste cm og gram 2. Beregne kondisjonsfaktor 3. Ta blodprøver. Analysere enzymaktivitet i plasma er også en mulighet, men skal ikke gjøres her. Her er det en bra mulighet å forklare formelen: Jo lengre fisken blir i forhold til vekt (slank), desto mindre blir også resultatet, pga at man deler på en stor tall. Jo mer smolten er altså smoltifisert, desto mindre blir tallet (resultatet). Jo slankere fisken, jo høyere smoltifisert, jo mindre blir tallet. Smolt: kondisjonsfaktor: lavere enn 1,1. Forklar plasmaklorid og gjenta her hva en salt er (forarbeid). 4. Måle plasmakloridkonsentrasjon. 5. Noter innsamlete data på utlevert skjema og gjør noen beregninger. Modul Klar for havet *

14 Elevenes arbeidsoppgaver
Modul 1006 Smoltkvalitet Eksamensforberedende i Akvakultur Samling 5 (2010) Elevenes arbeidsoppgaver Vær obs på at vekten vises i kg. Vær forsiktig når du tar blodprøver av bedøvet fisk! Spør elevene: Hvor mye gram vises på vekten? Modul Klar for havet *

15 1. Vurdere fiskens utseende
Modul 1006 Smoltkvalitet Modul 1006 Smoltkvalitet 1. Vurdere fiskens utseende Sølvfargeindeks vurderes og noteres ned i skjemaet Smolt Parr sølvfargeindeks vurderes fra 1-4, hvorav 1 er en parr med tydelig parrmerker og en grønn farge. En smolt har ingen parrmerker, er komplett sølv og veldig slank. Modul Klar for havet

16 Parr - utseende fargen går i ett med omgivelsene
Modul 1006 Smoltkvalitet Modul 1006 Smoltkvalitet Parr - utseende fargen går i ett med omgivelsene Parrmerker dypt i huden Kort og litt butt fisk som har høy kondisjonsfaktor Forklaring av kondisjonsfaktor må allerede skje her, eller det må henvises til at forklaringen kommer snart. → Parr er snart klar for havet Modul Klar for havet

17 slank og sølvfarget smolt
Modul 1006 Smoltkvalitet Modul 1006 Smoltkvalitet Smolt - utseende smoltifiseringsprosess: Parmerkene dekket over lysreflekterende krystaller Sidene blir blanke, ryggen mørk, buken blir kvit Finnene endrer form/farge sølvfargeindeks: 4, helt blank økt vekst i haleregionen Fisken blir slankere Kondisjonsfaktoren angir forholdet mellom vekt og lengde Økt vekst i haleregionen slank og sølvfarget smolt Vi kaller tidspunktet når fisken er klar for havet for “Smoltvinduet” Modul Klar for havet

18 Eksamensforberedende i Akvakultur Samling 5 (2010)
Modul 1006 Smoltkvalitet 3. Ta blodprøve Blod tappes fra rygg venen med en 1 ml sprøyte som er tilsatt en ørliten mengde heparin Blod overføres til Eppendorf-rør som settes på is Her må det forklares, hvorfor heparin tisettes: det sørger for at blodet ikke koagulerer. NL må forklare hva plasma er: altså den delen av blodet, som er igjen, etter at blodcellene har blitt fjernet. Modul Klar for havet *

19 4. Plasmakloridkonsentrasjon - Sentrifugering
Eksamensforberedende i Akvakultur Samling 5 (2010) Modul 1006 Smoltkvalitet 4. Plasmakloridkonsentrasjon - Sentrifugering Med en Mikrosentrifuge sentrifugeres blodcellene ned (6000 rpm, 8 min) Plasma (øverst) pipetteres av og overføres til nye Eppendorf-rør Sentrifuge Blotprøve før sentrifugering Pipettering av plasma Modul Klar for havet *

20 4. Plasmakloridkonsentrasjon - Titrering
Modul 1006 Smoltkvalitet Eksamensforberedende i Akvakultur Samling 5 (2010) 4. Plasmakloridkonsentrasjon - Titrering KLORIDTITRATOR Blodplasma analyseres for innhold av klorid Modul Klar for havet *

21 Modul 1006 Smoltkvalitet Modul 1006 Smoltkvalitet 5. Beregninger Når alle dataene er utfylt i skjemaet beregnes gjennomsnittsverdier Median beregnes for sølvfargeindeks Diskutere her med elevene hva gjennomsnitt og median er og hvorfor man bruker begge. Se også neste foil. Modul Klar for havet

22 Modul 1006 Smoltkvalitet Modul 1006 Smoltkvalitet Modul Klar for havet

23 Modul 1006 Smoltkvalitet Resultater Når lakseyngelen har oppnådd sjøvannstoleranse, vil innholdet av klorid i plasma etter sjøvannstest ligge rundt mM/l Kondisjonsfaktoren < 1,1 Sølvfargeindeksen: 4 Ion Normalverdi fisk i Ferskvann Normalverdi fisk i Sjøvann Klorid (mM/l) Husk her at det er viktig at det handler seg om en konsentrasjon og må derfor alltid ha en gitt volum som referanse. Modul Klar for havet *

24 Modul 1006 Smoltkvalitet Modul 1006 Smoltkvalitet Konklusjon På bakgrunn av de innsamlete dataene gis en vurdering om lakseyngelen har utviklet sjøvannstoleranse, slik at fisken kan overføres til videre produksjon i havet. Dersom våre verdier avviker, tyder dette på at fisken ikke er klar for havet. Modul Klar for havet


Laste ned ppt "Velkommen til Newton Gildeskål"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google